Zoeken

Middenkaderfunctionaris Infra | Grond-, Weg- en Waterbouw

BOL (niveau 4)
Crebo: 25105
Locatie:  Amersfoort
Sector:  Technologie
Studierichting:  Bouwkunde / Infra
Niveau:  Niveau 4
Opleidingsduur:  3 jaar
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Middenkaderfunctionaris Infra | Grond-, Weg- en Waterbouw


 

Als middenkaderfunctionaris infra grond-, weg- en waterbouw ben je betrokken bij de verschillende fases van een infrastructureel werk. Voorafgaande aan een project verzamel en analyseer jij de benodigde informatie. Je werkt (delen van) een ontwerp uit en houdt rekening met wetten, regels en eisen. De middenkaderfunctionaris infra kiest in overleg de benodigde materialen en maakt en raming van de kosten. Jij maakt bestektekeningen en een technische omschrijving van het project. Ook signaleer jij de knelpunten, je voert eventuele wijzigingen door en bereidt de aanbesteding voor. De middenkaderfunctionaris infra GWW maakt (werk)tekeningen, maakt de indeling voor de bouwplaats. Jij wordt bij je werkzaamheden op enigerlei wijze betrokken bij tekeningen, bestekken/contracten, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, uitvoeringsaspecten en beheer. De omstandigheden waaronder hij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek, en voor elk project geldt dat vanaf initiatief tot beheer en sloop, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris infra vragen.Verantwoordelijk werk dus.

Tijdens je opleiding ga je vijf dagen per week naar school. Hier richt je je op het ontwerpen van infrastructuur, het organiseren en leiding geven aan de uitvoering, het adviseren en infomeren van klanten en opdrachtgevers, het inspecteren en controleren bouwwerken, het begeleiden van de technische uitvoering, het verzorgen van bouwproject- en bouwprocesinformatie, het controleren en bewaken van begrotingen, offertes, planningen, bestekken, werkomschrijving en tekeningen. De opleiding is vooral praktisch gericht. Om je goed kennis te laten maken met de werkvloer, ga je verschillende keren op stage. Zo weet je straks als professional precies waar je aan toe bent.

Voorlopleidingseisen:

mbo-diploma niveau 3. Je hebt ook toegang tot deze opleiding met een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. Ook kun je deze opleiding volgen als je een bewijs van overgang hebt naar havo-4 of vwo-4.

Voor het volgen van de opleiding is de aanschaf van een laptop noodzakelijk. Het wordt aangeraden deze via de school aan te schaffen. Hierdoor is de student verzekerd van een laptop die voldoende specificaties heeft om de programma’s die voor de opleiding nodig zijn te kunnen draaien. De informatie hierover wordt tijdig door de school verschaft.

Als middenkaderfunctionaris infra GWW heb je veel mogelijkheden. Je kunt werkzaam zijn bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Je kunt ook doorstuderen op het hbo. Dan kun je bijvoorbeeld bouwkunde gaan doen.

Technologie
in beeld
Algemeen

Een opleiding start wanneer er sprake is van voldoende deelnemers.

Gebruik de filters hiernaast voor Hoornbeeck-opleidingen!

Weet je nog niet goed wat je wilt of wat je zoekt? Kiesmbo.nl helpt je bij de keuze van opleidingen die jouw interesse heeft. Daar kan je ook opleidingen gemakkelijk vergelijken met elkaar.

248