Hoornbeeck College
Locaties

Het practoraat is een kennisplatform waarbij een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring van docent-onderzoekers en specialisten samen praktijkonderzoek doen, met als doel het mbo te innoveren. Hiernaast bestudeert het practoraat nieuwe ontwikkelingen en de toepassing hiervan binnen het onderwijs. Denk aan virtual reality, augmented reality, robotisering en programmering.

Het practoraat focust zich op de volgende doelen:

 • Mediawijsheid vergroten van zowel docenten als studenten;
 • Digitale didactische vaardigheden van docenten verbeteren;
 • Trends en ontwikkelingen analyseren, om het onderwijs toekomstgericht vorm te geven;
 • Ontwikkelingen in het bedrijfsleven vertalen naar het onderwijs.

Practor en kenniskring Aan het practoraat van het Hoornbeeck College is drs. K. (Jeroen) van der Laan MEd verbonden als practor. Om hem heen staat een kenniskring van i-coaches, docenten die zich bezighouden met het onderwijskundige aspect van ICT en media. De i-coaches komen van de verschillende schoollocaties.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze practor via 085 48 38 364 of KvL@hoornbeeck.nl.

 • Onderzoek: de mbo-student en digitale vaardigheden

  Bij de start van het practoraat Onderwijs online is de opdrachtformulering vastgelegd. Hierin is opgenomen dat het practoraat primair bezig moet zijn met het bevorderen van de mediawijsheid van docenten en het verhogen van de digitale didactische vaardigheden van docenten. Daarnaast is vastgesteld dat ook het vertalen van ontwikkelingen in het beroepenveld naar het onderwijs en het analyseren van trends en ontwikkelingen om het onderwijs toekomstgericht vorm te geven, behoort tot de opdracht van het practoraat.

  Om de laatst geformuleerde doelstelling te behalen is onder andere een onderzoek opgestart naar de mening van leerbedrijven waar studenten van het Hoornbeeck College stage lopen. De doelstelling van dit onderzoek was om te inventariseren op welk niveau de digitale vaardigheden van studenten aanwezig zijn maar tevens ook een uitvraag te doen naar de actualiteit van het onderwijs anno nu en welke ontwikkelingen een plaats zouden moeten krijgen in het onderwijs van morgen. In dit rapport staan de integrale uitslagen van dit onderzoek aan, uitgesplitst naar de sectoren economie & retail, gezondheidszorg & welzijn en techniek & ICT. Ook zijn er algemene en sectorspecifieke aandachtspunten geformuleerd.

  Lees hier het onderzoeksrapport

Nieuws