Hoornbeeck College
Locaties

Als er iets niet goed gaat, is het belangrijk om dit te bespreken en op zoek te gaan naar een oplossing. Je loopbaanbegeleider (LOB’er), leidinggevende van school of van je stageadres of een vertrouwenspersoon kan hierin meedenken.

Nu kunnen er ook situaties ontstaan waarin je er als student niet uitkomt met de betrokken docent of leidinggevende. Waar moet je dan heen? Het Meldpunt denkt mee over de juiste route en zoekt met jou naar een oplossing. Het Meldpunt kan je ook direct doorverwijzen naar een externe commissie en je eventueel bijstaan in dit contact.

Commissies

Er zijn vier commissies die kunnen meedenken in het geschil:

  • Geschillencommissie: bij een klacht/bezwaar over beslissingen die zijn genomen door school;
  • Klachtencommissie: bij een klacht over gedragingen van medewerkers van school en als er sprake is van stagediscriminatie
  • Commissie van Beroep voor Examens: bij een klacht/bezwaar over beslissingen rondom examens;
  • Geschillencommissie Medezeggenschap: bij een klacht/bezwaar over de bevoegdheden van de Studentenraad

Meldpunt

Om in contact te komen met de juiste commissies kan de student zich wenden tot het Meldpunt. Het Meldpunt denkt met je mee en verwijst je door naar de juiste commissie.

Heb je een klacht/geschil en kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met het Meldpunt via meldpunt@hoornbeeck.nl. Je kunt ook bellen naar 085- 483 8000, vraag dan naar de medewerker van het Meldpunt.