Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Mocht je na het lezen van de onderstaande informatie toch nog een vraag hebben, dan kun je op drie manieren contact met ons opnemen: 

 • Mail ons. Per onderwerp hieronder staat het juiste mailadres vermeld; 
 • Bel naar 085 483 8178; 
 • Kom langs bij Centrale Diensten, afdeling Financiën, Utrechtseweg 226 in Amersfoort. 

Cursus- of lesgeld 

Aan wie moet je je studiegeld betalen? Ontdek alles over het betalen en terugvragen van cursus- en lesgeld van je mbo-opleiding. 

 • Verschil BOL en BBL

  Wanneer je een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt en je bent op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, dan moet je lesgeld betalen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt je een factuur van het lesgeld, dit moet je aan DUO betalen. Heb je een vraag over de factuur? Neem dan contact op met DUO. 

  Wanneer je een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en je bent op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, dan moet je cursusgeld betalen. Het Hoornbeeck College stuurt je een factuur van het cursusgeld, dit moet je aan het Hoornbeeck betalen. Heb je een vraag over deze factuur? Neem dan contact op met de financiële administratie van het Hoornbeeck College. Scrol verder naar beneden voor meer informatie over het betalen van cursusgeld en de derdenverklaring.  

  Ben je op 1 augustus van het cursusjaar jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Je hebt dan alleen leermiddelenkosten: denk aan boeken, licenties en excursies. Hiervoor ontvang je facturen.  

  Weten wat de studieboeken voor jouw opleiding ongeveer kosten? Ga naar Opleidingen, zoek je opleiding en klik op ‘Kostenindicatie’.  

 • Cursus- of lesgeld terugvragen 

  Wanneer je vóór het einde van het cursusjaar stopt met je opleidingheb je soms recht op teruggave van (een deel van) het betaalde cursus- of lesgeld. Dit geldt alleen in de volgende gevallen: 

  • Je hebt je diploma gehaald; 
  • Je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursus- of lesgeld moet betalen; 
  • Je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden, waardoor je niet in staat bent om de lessen te volgen; 
  • Je bent zwanger;  
  • Jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek; 
  • Je overlijdt. 

  Beëindig je de opleiding om een andere reden? Dan heb je geen recht op teruggave.

  BOL of BBL 

  Voor het terugvragen van je cursus- of lesgeld is er een verschil tussen de BOL en BBL-opleiding 

  Ben je BOL-student? Ga dan naar de website van DUO om je lesgeld terug te vragen.  

  Ben je BBL-student? Dan moet je aanvraag vóór 31 mei van het lopende cursusjaar binnen zijn bij het Hoornbeeck College. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina. De aanvraag moet een geldig document bevatten: dit kan een diploma, onderwijsovereenkomst, doktersverklaring of overlijdensakte zijn. Zonder geldig document kan de school de aanvraag niet verwerken. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening van degene die betaald heeft. Let op: bij een aanvraag na 31 mei kom je niet meer in aanmerking voor een teruggave van het cursusgeld.  

 • Berekening van teruggave cursusgeld 

  Bij teruggave van het cursusgeld wordt er gerekend van augustus tot en met mei. De teruggave geldt vanaf de eerstvolgende maand na de maand dat je stopt. Dus haal je op 16 mei je diploma, dan heb je geen recht meer op teruggave: de eerstvolgende maand is juni, en die telt niet mee in de regeling.  

  Het betaalde cursusgeld wordt gedeeld door tien en vermenigvuldigd met het aantal maanden van het cursusjaar dat je de opleiding niet meer volgt.  

  Voorbeeld 

  Je staat voor het huidige cursusjaar ingeschreven en hebt € 500* cursusgeld betaald voor het hele jaar. Je haalt je diploma al op 14 februari, dus je hebt maar zeven maanden onderwijs gevolgd (augustus tot en met februari). Dan heb je recht op drie maanden teruggave (maart, april, mei).  

  De berekening is dan: € 500 / 10 * 3 = € 150. Je hebt recht op een teruggave van € 150. 

   *Let op: dit is een voorbeeldbedrag

Terugvragen cursusgeld BBL

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 32 MB.

  Studiefinanciering en studeren in het buitenland 

  Als je voor een tijdelijke studie of stage naar het buitenland gaat, krijg je studiefinanciering. 

  • Studiefinanciering in het buitenland

   De betreffende studie of stage moet dan wel onderdeel zijn van je opleiding in NederlandOp de website van DUO vind je meer informatie hierover. 

  Studiefinanciering, OV-kaart en vervoer 

  Heb je recht op studiefinanciering? En voor wie is de OV-studentenkaart bedoeld? Lees hier meer over stufi en de OV-studentenkaart.

  • Studiefinanciering

   Ben je 18 jaar of ouder en volg je een voltijdsopleiding in het beroepsonderwijs (BOL), dan heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag. Bijvoorbeeld: je wordt 18 jaar op 7 juli. Dan heb je recht op studiefinanciering vanaf 1 oktober. 

   Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding hoef je alleen een eventuele lening met rente terug te betalen. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Je hebt recht op studiefinanciering zolang je staat ingeschreven bij de opleiding 

  • OV-studentenkaart 

   Als je studiefinanciering krijgt, heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Je kunt kiezen tussen een weekkaart en een weekendkaart. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

   Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers die jonger dan 18 jaar zijn een OV-studentenkaart krijgen. Zie de website van DUO voor meer informatie over het studentenreisproduct 

   Let op: heb je de opleiding afgerond? Dan moet je de studiefinanciering en OV-studentenkaart meteen stopzetten. Wanneer je dit niet op tijd doet, krijg je een boete voor het onterecht ontvangen van studiefinanciering en/of het reisproduct.  

    

  • Openbaar vervoer naar het Hoornbeeck 

   Welke bus moet je straks nemen naar school? Bekijk hier de informatie over openbaar vervoer naar het Hoornbeeck per locatie.  

  Cursusgeld betalen 

  Ben je BBL-student en ben je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, dan moet je wettelijk cursusgeld betalen. Het cursusbedrag wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Bekijk de actuele hoogte van het cursusgeld. Ook leermiddelenkosten – zoals boeken en excursies – worden ieder jaar opnieuw vastgesteld volgens de wet. Per opleiding staat de kostenindicatie vermeld 

  Rond 1 oktober ontvangt de betalingsplichtige – jij als student, of degene die de derdenverklaring heeft getekend – de factuur voor het cursusgeld. In termijnen betalen is mogelijk: neem hiervoor contact op met de Centrale Diensten van het Hoornbeeck College via 085 483 8178 of debiteuren@sorg.nl. De leermiddelenkosten worden later in het jaar vastgesteld en gefactureerd. Ook deze facturen komen op naam van de betalingsplichtige te staan.  

  • Teruggave cursusgeld 

   Als je je diploma eerder haalt dan het einde van het cursusjaar, kan je (een deel van) het cursusgeld terugvragen via de website. Hierboven zie je hoe dat in z’n werk gaat. Wanneer je bent gezakt en je diploma later behaalt als examendeelnemer, heb je geen recht op teruggave.  

  Cursusgeld betalen met een derdenverklaring 

  Als iemand anders dan de student het cursusgeld betaalt – of dit nu een ouder, verzorger, werkgever, vriend of kennis is – is een derdenverklaring nodig. Met een ingevulde en ondertekende derdenverklaring verklaart de gemachtigde dat hij of zij de opleidingskosten voor de student betaalt.  

  De derdenverklaring is digitaal beschikbaar. Download de derdenverklaring, vul deze in en mail het document naardarh@sorg.nl.

  • Duur van de derdenverklaring 

   De derdenverklaring moet vóór 1 oktober van het cursusjaar getekend bij ons binnen zijn. De verklaring is geldig voor de hele opleidingsperiode.  

   Als de opleidingsgegevens wijzigen, de student de opleiding stopzet en/of van werkgever verandert, vervalt de ondertekende derdenverklaring. Hiermee komt de betalingsplicht weer op de naam van de student.  

   Verklaringen die wij ná 1 oktober ontvangen, worden niet rechtmatig verwerkt. De betalingsplicht blijft ook in dat geval bij de student.  

  • Waarom is een derdenverklaring nodig? 

   Op basis van artikel 11, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit LCW 2000 en artikel 6, lid 3 en lid 6 van de Les- en Cursusgeldwet mag cursusgeld uitsluitend betaald worden door de betalingsplichtige. Dit is in principe de student. Wanneer iemand de betalingsplicht wil en kan overnemen, kan dit alleen door een derdenverklaring te ondertekenen en vóór 1 oktober op te sturen.  

  Tegemoetkoming studiekosten 

   Zijn de studiekosten te hoog? Misschien heb je recht op een financiële tegemoetkoming.  

  • Tegemoetkoming studiekosten 

   Onder bepaalde voorwaarden kun je een financiële bijdrage ontvangen voor de studiekosten. Dit is vastgesteld in de Wet tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) en de Wet studiefinanciering (WSF). Je kunt een aanvraag indienen via de website van DUO. 

   Ook vanuit het BPV-fonds kun je een tegemoetkoming krijgen. Meer informatie hierover lees je in onze online informatiegids onder het kopje ‘Schoolkosten’, punt 5. 

    Het Hoornbeeck College krijgt van de overheid een bedrag om gezinnen met een beperkt inkomen tegemoet te komen in de studiekosten. Deze regeling geldt alleen voor BOL-studenten die op 1 oktober jonger dan 18 jaar zijn. In oktober van het lopende cursusjaar ontvangen ouders of verzorgers van studenten in die doelgroep een mail met het aanvraagformulier. 

  Kinderbijslag 

  Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen kinderbijslag krijgen. Voor kinderen van 16 jaar of ouder gelden andere voorwaarden dan voor jongere kinderen. Een jongere van 16 of 17 jaar kan nog kinderbijslag krijgen als hij of zij volledig dagonderwijs volgt en toewerkt naar het halen van een startkwalificatie – een diploma van de havo, het vwo of het mbo niveau 2 of hoger.  

  Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank 

  Vraag over een Hoornbeeck-factuur 

  Heb je een vraag of opmerking over een factuur die je van het Hoornbeeck College gekregen hebt? Of wil je een openstaande factuur in termijnen betalen? Vul dan onderstaand formulier in of mail naar debiteuren@sorg.nl. 

  Vraag over een Hoornbeeck-factuur