Hoornbeeck College
Locaties

Het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College zijn met het College van bestuur en de Raad van toezicht ondergebracht in de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Lees hierover in de statuten van de SORG

 • College van bestuur

  De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor de school ligt bij het college van bestuur. Dit college bestuurt twee scholen: het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. Beide scholen hebben een eigen directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een raad van toezicht ingesteld.  

  Onze scholen zijn geworteld in een gemeenschap van ouders en kerken die willen dat er onderwijs geboden wordt met Gods Woord en de belijdenisgeschriften als grondslag. Op het Hoornbeeck College geven we niet alleen onderwijs, maar dragen we ook bij aan de vorming van jongerenHet onderwijs en de vorming voldoen aan de overheidseisen én aan de voorwaarden die we zelf stellen – met name ten aanzien van de reformatorische identiteit.  

  Deze identiteit wordt onder andere gewaarborgd door een identiteitsraad. De raad wordt samengesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VVORG). Ouders van studenten of leerlingen kunnen lid worden van deze vereniging. 

  Het college van bestuur bestaat uit twee schoolbestuurders: 

  • drs. W.J. de Potter, voorzitter
   Portefeuillehouder van identiteit (toelating), onderwijs, internationalisering, macrodoelmatigheid, kwaliteitszorg & examinering, medezeggenschap, financiën, ICT
  • G.R. van Leeuwen MES, lid
   Portefeuillehouder van identiteit (benoeming), studentenzorg, huisvesting, personeel & organisatie

  Correspondentieadres:
  Postbus 405
  3800 AK Amersfoort
  secretariaatcvb@sorg.nl 

 • Centrale directie

  De leden van de centrale directie zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College. 

   De portefeuilles zijn als volgt verdeeld onder de directieleden: 

  • drs. A.G. Blonk, voorzitter centrale directie  –bka@hoornbeeck.nl
   Portefeuillehouder van communicatie, examinering, onderwijs (sector Zorg & Welzijn) en taal- en rekenbeleid. 
  • drs. S. Nentjes, lid centrale directie  – nss@hoornbeeck.nl
   Portefeuillehouder van burgerschap, contractactiviteiten, identiteit, internationalisering, onderwijs (sectoren Dienstverlening en Economie), pr en voorlichting, regionale samenwerking, studentenvoorzieningen, kwaliteitszorg en voortijdig schoolverlaten. 
  • drs. M.W. van Winkelen MBA, lid centrale directie – wnm@hoornbeeck.nl
   Portefeuillehouder van Arbo en veiligheid, bedrijfsvoering, financiën, huisvesting, ICT, locaties, onderwijs (sector Technologie), personeel en scholingsbeleid. 
  • mw. J.C. van de Merwe, directiesecretaresse – mrj@hoornbeeck.nl, 085 483 8536 

  Voor de directieleden gelden de adresgegevens van de locatie Amersfoort. 

 • Raad van toezicht

  De raad van toezicht houdt toezicht op de scholen en het college van bestuur. Ook kiest de raad de leden van dit college. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 

  • H.J. van den Berg, voorzitter 
  • ds. A.A. Egasvice-voorzitter 
  • J. Kuijerssecretaris 
  • W.J. Frens RA 
  • dr. R. Bisschop
  • mr. A. Weggeman 

  Correspondentieadres: 
  Postbus 405
  3800 AK Amersfoort
  secretariaatrvt@sorg.nl 

 • Identiteitsraad 

  De Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag is opgericht door ouders en kerkenraden die de noodzaak van reformatorisch onderwijs voelden, op grond van de doopbelofte. Dit leidde tot de oprichting van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. De vereniging is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden aan de ene kant, en de scholen aan de andere kant.  

  Het VVORG-bestuur is de identiteitsraad. Deze raad heeft een beslissende zeggenschap over diverse aspecten van de identiteit, zoals het beleid rondom toelating en benoeming. De identiteitsraad wordt samengesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging. De raad draagt op zijn beurt de leden van de raad van toezicht voor, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering.  

   De identiteitsraad bestaat uit de volgende personen: 

  • ds. A.C. Rijken, voorzitter 
  • ds. A. Verschuurevice-voorzitter 
  • J.M. Verwijs, secretaris 
  • J.H. Dek 
  • ds. D. Heemskerk 
  • J.A. Jobse 
  • E.J. de Korte 
  • L. Kisteman 
  • dr. L.D. van Klinken 
  • G.P. Landwaart 
  • ds. G. Pater 
  • J. Rijfers 
  • P.B. de Ruiter 
  • H.D. den Toom
  • ds. A.C. Uitslag 
  • N. Verdouw 
  • L.A. Wijnmaalen 

  Correspondentieadres:
  Postbus 405
  3800 AK Amersfoort
  secretariaatvvorg@sorg.nl