Hoornbeeck College Hoornbeeck 25 jaar
Locaties

Over de ondernemingsraad

De ondernemingsraad van het Hoornbeeck College staat in voor de belangen van de organisatie en denkt mee in bestuurlijke beslissingen. Hun motto: ‘Be a critical friend’.

De OR heeft een goede en open relatie met het college van bestuur, maar stelt ook kritische vragen over beleid, bestuur en operationele zaken.

 • Leer hier meer over de ondernemingsraad

  Wat doet de ondernemingsraad?

  Elke maand spreekt de OR met het bestuur, zodat beide partijen weten wat er speelt. Bij nieuwe beleidsstukken wordt altijd advies van de OR gevraagd en bij bestaand beleid kan de OR ongevraagd adviezen geven. Voor wijzigingen in arbeidsvoorwaarden heeft het college van bestuur de instemming van de OR nodig.

  Om hun collega’s van hun werk op de hoogte te brengen, publiceert de OR verslagen op het intranet.

  Samenstelling

  De ondernemingsraad bestaat uit elf personeelsleden die de schoollocaties naar verhouding vertegenwoordigen. De raad is onderverdeeld in drie commissies met de portefeuilles Onderwijs & Kwaliteit, Financiën & ICT en Personeel & Veiligheid.

  De ondernemingsraad bestaat uit de volgende personen:

  • P.M. Meijer, voorzitter (docent Economie, Amersfoort)
  • A. Hoogendoorn, secretaris (docent Gezondheidszorg, Amersfoort)
  • J. Verschoor, tweede voorzitter (docent Welzijn, Rotterdam)
  • G. van Appeldoorn (docent Economie, Amersfoort)
  • drs. C.M. Cousijnsen (docent Welzijn, Amersfoort)
  • A.J. Eskes (docent Techniek, Rotterdam)
  • H. Haase (docent Economie, Apeldoorn)
  • H. van Hartingsveldt (docent Welzijn, Goes)
  • H. Lindhout MSEN (docent Gezondheidszorg, Gouda)
  • A.J. Pater (docent Economie, Kampen)
  • A.C. Rijksen-Nieuwenhuis (docent Techniek, Rotterdam)

  Ambtelijk secretariaat:

  • E. Fokker-Nieuwenhuis (Amersfoort)

  Neem gerust contact op voor meer informatie. Mail naar or@hoornbeeck.nl.

Over de studentenraad

Wifi op school, de duurzaamheid van de kantine, veiligheid: daar hebben de studenten zelf ook wat over te zeggen! Daarom is de studentenraad in het leven geroepen. Een team van vijftien enthousiaste studenten vanuit alle vestigingen van het Hoornbeeck College denkt mee over het beleid van de school. Zij zijn de verbinding tussen het bestuur en de studenten.

 • Lees hier meer over de studentenraad

  Wat doet de studentenraad?

  De studentenraad komt een keer in de twee maanden bij elkaar om samen met het college van bestuur te vergaderen. Ook overleggen de studenten regelmatig met de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Verbouwingen, veiligheid, officiële regelingen, examens, communicatie richting de studenten: er komt van alles voorbij.

  Samenstelling

  De leden van de studentenraad zijn gekozen door hun medestudenten. Ze komen van alle Hoornbeeck-locaties in het land en volgen verschillende opleidingen: zo hebben ze een compleet beeld van de hele school.

  Binnen de Studentenraad hebben wij verschillende commissies. In deze commissies werken wij samen aan verschillende projecten en voorstellen binnen het Hoornbeeck. Om zo de kwaliteit van onze school te verbeteren voor studenten”

  • Commissie O&S (Onderzoek en Studentbelangen)
  • Commissie D&V (Duurzaamheid en Veiligheid)
  • Commissie S&O (Schoolregels en Opleidingen)
  • Commissie C&P (Communicatie en PR)

  In het cursusjaar 2021-2022 bestaat de studentenraad uit de volgende studenten:

  Amersfoort:

  • Joost Horst | Locatievoorzitter
  • Stein Schouten
  • Sam Otterspeer | Vicesecretaris
  • Luuk Blankestijn | Voorzitter Commissie D&V
  • Thirza Thomassen

  Apeldoorn:

  • Hans Dekker | Voorzitter Studentenraad CSR, Voorzitter Commissie C&P, Locatievoorzitter
  • Vera Seppenwoolde | Secretaris

  Goes:

  • Laura Wesdorp | Locatievoorzitter
  • Robert van Manen

  Gouda:

  • Justin Kersseboom | Locatievoorzitter
  • Jos van der Werf | Voorzitter Commissie S&O
  • Eva Wouters

  Kampen:

  • Fu-Lu Bos | Locatievoorzitter
  • Jonathan van der Veen

  Rotterdam:

  • Sanne van Kooten | Locatievoorzitter
  • Leendert Weggeman | Voorzitter Commissie O&S
  • Jan Hoogerland
  • Rosanne Grinwis
  • Nienke Dooren

  Heb je een prangende vraag, een geweldig idee of wil je je hart luchten? Laat je horen! Je kunt de studentenraad mailen via studentenraad@hoornbeeck.nl.