Hoornbeeck College
Locaties

Over de ondernemingsraad

De ondernemingsraad van het Hoornbeeck College staat in voor de belangen van de organisatie en denkt mee in bestuurlijke beslissingen. Hun motto: ‘Be a critical friend’.

De OR heeft een goede en open relatie met het college van bestuur, maar stelt ook kritische vragen over beleid, bestuur en operationele zaken.

 • Leer hier meer over de ondernemingsraad

  Wat doet de ondernemingsraad?

  Elke maand spreekt de OR met het bestuur, zodat beide partijen weten wat er speelt. Bij nieuwe beleidsstukken wordt altijd advies van de OR gevraagd en bij bestaand beleid kan de OR ongevraagd adviezen geven. Voor wijzigingen in arbeidsvoorwaarden heeft het college van bestuur de instemming van de OR nodig.

  Om hun collega’s van hun werk op de hoogte te brengen, publiceert de OR verslagen op het intranet.

  Samenstelling

  De ondernemingsraad bestaat uit elf personeelsleden die de schoollocaties naar verhouding vertegenwoordigen. De raad is onderverdeeld in drie commissies met de portefeuilles Onderwijs & Kwaliteit, Financiën & ICT en Personeel & Veiligheid.

  De ondernemingsraad bestaat uit de volgende personen:

  Roostercode Naam Functie Locatie Commissie Mailadres
  EsA Bram Eskes 1e voorzitter Rotterdam Personeel & Arbo esa@hoornbeeck.nl
  ApG Gijs van Appeldoorn Voorzitter commissie Amersfoort Financiën & ICT apg@hoornbeeck.nl
  BgC Kees van den Berge Lid Goes Financiën & ICT bgc@hoornbeeck.nl
  HgA Ad Hoogendoorn 2e voorzitter Amersfoort Onderwijs & Organisatie hga@hoornbeeck.nl
  JsT Jan Smit Lid Amersfoort Personeel & Arbo jst@hoornbeeck.nl
  LtH Herman Lindhout Voorzitter commissie Gouda Personeel & Arbo lth@hoornbeeck.nl
  MeP Piet Meijer Lid Amersfoort Personeel & Arbo mep@hoornbeeck.nl
  PrA Arjen Pater Lid Kampen Personeel & Arbo pra@hoornbeeck.nl
  RnC Caroline Rijksen-Nieuwenhuis Voorzitter commissie Rotterdam Onderwijs & Organisatie rnc@hoornbeeck.nl
  SgG Sander Schulenburg Lid Apeldoorn Onderwijs & Organisatie sgg@hoornbeeck.nl
  VeJ Jan Verschoor Lid Rotterdam Financiën & ICT vej@hoornbeeck.nl
  LrR Robin Lokker Ambtelijk Secretaris Amersfoort lrr@hoornbeeck.nl

   

  Neem gerust contact op voor meer informatie. Mail naar or@hoornbeeck.nl.

Over de studentenraad

Wifi op school, de duurzaamheid van de kantine, veiligheid: daar hebben de studenten zelf ook wat over te zeggen! Daarom is de studentenraad in het leven geroepen. Een team van negentien enthousiaste studenten vanuit alle vestigingen van het Hoornbeeck College denkt mee over het beleid van de school. Zij zijn de verbinding tussen het bestuur en de studenten.

 • Lees hier meer over de studentenraad

  Wat doet de studentenraad?

  De studentenraad bestaat uit leden van elke locatie van het Hoornbeeck. De studentenraad komt elke maand samen om met elkaar te vergaderen voor het welzijn van de leerlingen. De vergaderingen zijn elke keer op een andere locatie.

  De studentenraad vergadert regelmatig met het College van Bestuur. Ook overleggen de studenten regelmatig met de ondernemingsraad en de raad van toezicht. In de studentenraad hebben we het bijvoorbeeld over: verbouwingen, veiligheid, officiële regelingen, examens, communicatie richting de studenten

  Samenstelling

  De leden van de studentenraad zijn gekozen door hun medestudenten. Ze komen van alle verschillende Hoornbeeck-locaties en van verschillende opleidingen. Op deze manier vertegenwoordigen ze het hele Hoornbeeck.

  Binnen de Studentenraad hebben wij verschillende commissies. In deze commissies werken wij samen aan verschillende projecten en voorstellen binnen het Hoornbeeck. Om zo de kwaliteit van onze school te verbeteren voor studenten.

  • Commissie O&M (onderzoek & medezeggenschap) Deze commissie houdt zich bezig met de mening van de studenten.
  • Commissie S&O ( schoolethiek & opleidingen ) Deze commissie houdt zich bezig met de leermiddelen.
  • Commissie C&PR ( communicatie & public relations ) Deze commissie houdt zich bezig met de communicatie richting de studenten.

  Leden

  De studentenraad bestaat uit 19 leden. In het cursusjaar 2023-2024 bestaat de studentenraad uit de volgende leden:

  Bestuur:

  • Jan Chris Zondag | voorzitter
  • Hanna Voets | vicevoorzitter
  • Heleen Lafeber | secretaresse
  • Jaap Slingerland | penningmeester

  Locaties:

  Amersfoort:

  • Marilene van Malenstein | locatievoorzitter
  • Eva van Dijk
  • Jan Heuvelman
  • Wiljem Kappe
  • Rick van der Schans

  Apeldoorn:

  • Matthias Kreijkes | locatievoorzitter
  • Debora Koppelman

  Goes:

  • Hugo de Jonge | locatievoorzitter
  • Jarco de Voogd

  Gouda:

  • Hidde klaver | locatievoorzitter | voorzitter commissie C&PR
  • Martine van Liere
  • Jaap Slingerland | voorzitter commissie O&M

  Kampen:

  • Fu-Lu Bos | locatievoorzitter
  • Heleen Lafeber

  Rotterdam:

  • Sharon Aarnoudse | locatievoorzitter
  • Jan Chris Zondag
  • Hanna Voets
  • Anne Verhoeven
  • Mirjam van Gent

  Contact

  Wil je meer weten over de studentenraad of heb je vragen? Stuur ons een dm op Instagram of mail naar studentenraad@hoornbeeck.nl.