Zoeken

Doktersassistent

BOL (niveau 4)
numerus fixus: Kampen 25 studenten | Rotterdam 20 studenten
Crebo: 25473
Locatie:  Kampen, Rotterdam
Sector:  Zorg & Welzijn
Studierichting:  Gezondheidszorg
Niveau:  Niveau 4
Opleidingsduur:  3 jaar
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Doktersassistent


 

De doktersassistent assisteert een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, de behandeling van patiënten en administratie. Je moet zorgvuldig werken, of het nu om onderzoek gaat of om het bijhouden van de administratie. De doktersassistent heeft veel contact met patiënten, zowel telefonisch als oog-in-oog. Jij ontvangt patiënten en stelt ze gerust. De doktersassistent werkt in een huisartsenpraktijk, op een huisartsenpost, een polikliniek van een ziekenhuis, op specialistische afdelingen van een ziekenhuis, een gezondheidscentrum, jeugdgezondheidszorg, bloedtransfusiedienst, laboratorium of in de sociale gezondheidszorg. Je hebt een brede kennis van ziektebeelden, verduidelijkt de hulpvraag van patiënten en schat de urgentie in. De doktersassistent mag in opdracht van een zelfstandig bevoegd beroepsbeoefenaar (arts) en onder voorwaarden, zelfstandig medischtechnische handelingen uitvoeren. Hiervoor heeft de doktersassistent vaak een eigen spreekuur en voert hij routineonderzoeken uit.

Tijdens de opleiding leer je hoe je zelfstandig en kan assisteren bij medische verrichtingen in verschillende zorgsituaties, hoe je de zorgverlening kunt coördineren en organiseren en hoe je zorgvragers kunt begeleiden. Belangrijke vakken zijn anatomie, (medisch) rekenen, verpleegkunde, communicatie en interactie. Tijdens de opleiding praten we ook veel over de ethische dilemma's die je kunt tegenkomen in de praktijk. Zo leer je als christen sterk te staan binnen je toekomstige beroep en op een Bijbelse manier naar ethische kwesties te kijken. De beroepspraktijkvorming (stage) vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd.

Let op: voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Per cursusjaar worden er maximaal 20 studenten (Rotterdam) - 25 studenten (Kampen) toegelaten tot de opleiding i.v.m. beschikbare stageplaatsen. Toewijzing tot de opleiding gebeurt kort na 1 april op basis van volgorde van aanmelding tot het genoemde aantal, waarbij interne doorstroom voorrang krijgt. Na het bereikte maximum volgt plaatsing op een wachtlijst o.b.v. volgorde van binnenkomst en zodra er een plaats vrijkomt door afmelding/uitschrijving zal toewijzing volgen o.b.v. nummer op de wachtlijst.

Vooropleidingseisen:

vmbo-diploma, minimaal vmbo kaderberoeps maar bij voorkeur in de gemengde of theoretische leerweg, een diploma op niveau 3 of een bewijs van overgang naar havo-4 of vwo-4.  

Na het behalen van je diploma kun je in allerlei zorginstellingen aan de slag. (zie ‘jouw toekomst’) Ben je de schoolbanken na vier jaar nog niet moe, dan kun je doorstromen naar een hbo-opleiding in de gezondheidszorg gaan volgen zoals Verpleegkunde HBO of Fysiotherapie. Ook de opleiding tot praktijkopleider is mogelijk.

Zorg & Welzijn
in beeld
Algemeen

Een opleiding start wanneer er sprake is van voldoende deelnemers.

Gebruik de filters hiernaast voor Hoornbeeck-opleidingen!

Weet je nog niet goed wat je wilt of wat je zoekt? Kiesmbo.nl helpt je bij de keuze van opleidingen die jouw interesse heeft. Daar kan je ook opleidingen gemakkelijk vergelijken met elkaar.

199