Zoeken

Rotterdam

Hoornbeeck College Rotterdam

Carnissesingel 210 | 3084 NA
Postbus 55437 | 3008 EK
Rotterdam
T. 085 483 80 05
E. rotterdam@hoornbeeck.nl


Routebeschrijving downloaden.

HCR Gevelaanzicht

Welkom op het Hoornbeeck College Rotterdam

Een school waar 't plezierig studeren is en je grote kans maakt op een diploma. Daar gaan we ons samen sterk voor maken! Je komt in Rotterdam op een gezellige school. De docenten en jij zullen elkaar al snel goed kennen. Je studeert heel zelfstandig, maar je zult merken: met je vragen kan je altijd bij iemand terecht. Er wordt naar je geluisterd.

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Bekijk opleidingen van het Hoornbeeck College te Rotterdam

Hoornbeeck Rotterdam in actie voor Lesbos


Klik hier voor meer informatie over de actie

 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Management Rotterdam

Per locatie is er een locatiemanager en zijn er opleidingsmanagers. Hieronder vindt u hun gegevens.

Administratie

Telefoon:
E-mail:

(085) 483 80 05
rotterdam@hoornbeeck.nl

   

Onderwijs

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer drs. A. van Kralingen
Locatiemanager
(085) 483 83 63
kra@hoornbeeck.nl

 

 

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer D. Bal
Opleidingsmanager Welzijn
(085) 483 83 36
bld@hoornbeeck.nl

 

 

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

mevrouw E.L. Baars-de Geus
Opleidingsmanager Gezondheidszorg
(085) 483 83 41
bse@hoornbeeck.nl

 

 

Naam: de heer A. van Bochove
Functie: Opleidingsmanager Elektrotechniek BOL en ICT
Telefoon: (085) 483 86 08
E-mail: bca@hoornbeeck.nl 
   

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer M. Karels
Opleidingsmanager Dienstverlening en Retail
(085) 483 83 69
mkl@hoornbeeck.nl

 

 

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer A. Neele
Opleidingsmanager Commercieel, Financieel en Secretarieel
(085) 483 83 73
nea@hoornbeeck.nl

 

 

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer J. Voorwinden
Opleidingsmanager Techniek BBL & Werktuigbouwkunde

(085) 483 83 90
voj@hoornbeeck.nl

Lees meer >>

Lestijden Rotterdam

Cursusjaar 2019-2020

1e uur  :    08.30 - 09.20 uur

2e uur  :    09.20 - 10.10 uur

3e uur  :    10.10 - 11.00 uur

pauze  :    11.00 - 11.20 uur

4e uur  :    11.20 - 12.10 uur

5e uur  :    12.10 - 13.00 uur

pauze  :    13.00 - 13.30 uur

6e uur  :    13.30 - 14.20 uur

7e uur  :    14.20 - 15.10 uur

8e uur  :    15.10 - 16.00 uur

9e uur  :    16:00 - 16.50 uur

Lees meer >>

Vakantierooster Rotterdam

Cursusjaar 2019-2020 en 2020-2021

 • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
 • Biddag: 11 maart 2020
 • Paasvakantie: 10 april t/m 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
 • Hemelvaartsdag 21 en 22 mei 2020
 • Pinksteren: 1 juni 2020
 • Zomervakantie: 17 juli t/m 28 augustus 2020

-------------------------------------------------------------------------------------

Cursusjaar 2020-2021

 • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 • Dankdag: 4 november 2020
 • Kerstvakantie: 21 december t/m 4 januari 2021*
 • Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
 • Biddag: 10 maart 2021
 • Paasvakantie: 2 april t/m 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 tot en met 14 mei 2021
 • Hemelvaartsdag: 13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

* 4 januari 2020: bezinningsdag voor personeel; studenten vrij

Lees meer >>

Gezonde school

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Hoornbeeck College neemt die verantwoordelijkheid serieus.

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines 

 

Visie

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Hoornbeeck College neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum en we monitoren regelmatig hoe het met de gezondheid van onze leerlingen gaat. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine. 

Kantine

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft. 

In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Voor de betere keuzes maken we gebruik van de criteria die zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde punten in een kantine extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitstralingspunten genoemd. Een gezonde school zet zich doelgericht in om deze uitstralingspunten te benutten en te creëren. Onze kantine hanteert daarom het volgende principe voor de inrichting van in elk geval deze drie uitstralingspunten:
Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.

 • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
 • Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 

Onze kantine stimuleert water drinken
Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op een vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner. In onze kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Alle leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot een watertappunt.

Op Hoornbeeck College werken we structureel aan een gezonde kantine.  Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst daarvan aan de directie. Met hen bekijken we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de kantine dat ons naar een nog hoger gezondheidsniveau leidt. Dit doen we aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines. Daarbinnen zijn de verschillende niveaus helder gedefinieerd:

De Zilveren Kantine

 • Voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
 • Voldoet aan minimaal zes uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
 • Bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
 • Biedt minstens groente of fruit aan.

De Gouden kantine

 • Voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
 • Voldoet aan minimaal acht uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
 • Bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
 • Biedt zowel groente als fruit aan.

De Ideale kantine

Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Zoete snacks, hartige snacks, zoals chips en ijs, komen dan helemaal niet voor in je assortiment. In de overige productgroepen als brood, zuivel, groente en fruit, biedt de kantine alleen betere keuzes aan.

Onze kantine

Het aanbod van onze schoolkantine bestaat op dit moment voor 80% uit betere keuze producten en de meeste zijn Schijf van Vijf producten (zoals fruit, bruin brood en groenten). Wij hebben hiermee op dit moment een gouden kantine. 

Duurzaam gezond

We zien dat onze leerlingen steeds vaker een gezonde keuze maken als het om hun voeding gaat. Natuurlijk zijn de verleidingen van calorie- en suikerrijke snacks vaak nog groot. Juist daarom vinden we het belangrijk dat wij een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenteren met hun keuzes. Elke dag krijgen zij op meerdere plekken in de school de norm en boodschap mee dat zij kunnen kiezen voor een lekker, gezonder en fitmakender alternatief. Tijdens de lessen wordt deze norm ook uitgedragen en waar mogelijk wordt een verband gelegd binnen de lesstof (zelfzorg, sport en bewegen, sociale omgang, duurzaam consumeren en produceren etc.). Door deel te nemen aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo houden we in de gaten of we op de goede weg zitten. Ook tussentijds zijn we vanzelfsprekend alert op signalen die erop wijzen dat we (nog) iets anders kunnen doen om de gezondheid van onze leerlingen te vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders weten hoe het is op onze school, wat onze visie als school op voeding is en waarom we doen wat we doen. 

 Het hele team is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van het voedingsbeleid. Eén collega is daarbij trekker en initiatiefnemer als het gaat om de structurele voortgangsmonitor, terugkoppeling naar het bestuur en het opstellen van het plan voor het nieuwe jaar.

 Op deze manier werkt Hoornbeeck College structureel aan een Gezonde Schoolkantine.

Lees meer >>
Onze locatie op kaart

Manager aan het woord

Kralingen Dhr. v
Dhr. A. van Kralingen
Management

Wie is mijn naaste?

Lees verder

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
253