Hoornbeeck College
Locaties

Het Hoornbeeck College in Rotterdam is gevestigd in een wijk waar armoede, sociale problematiek en criminaliteit aan de orde van de dag is. Jarenlang werd binnen de school weinig aandacht gegeven aan de wijk. De school was een afgesloten stukje, zonder contact met de bewoners rondom de wijk.

Sinds enkele jaren zijn studenten van het Hoornbeeck College actief in de wijk rondom de school. Wat klein begon met alleen de opleiding Facilitaire Dienstverlening, is in enkele jaren uitgegroeid tot een groot project waarin veel verschillende opleidingen actief zijn.

Het doel van het project is tweeledig. De school is van grote betekenis geworden voor de wijk. Het is een verbindende factor tussen verschillende organisaties die actief zijn in de wijk. Daarnaast biedt de omgang met de wijkbewoners aan onze studenten een bijzondere en praktische leerervaring. Leren voor het leven komt hierin zeer tot uiting.

Hieronder een overzicht van activiteiten die door de verschillende opleidingen worden opgezet en uitgevoerd:

 • Opleiding SAW Pedagogisch werk

  Tijdens de opleiding Pedagogisch werk worden studenten opgeleid om te gaan werken met kinderen. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

  Het project Hoornbeeck Helpt voor deze studenten richt zich vooral op de kinderactiviteiten die in Rotterdam worden georganiseerd. Studenten sluiten in tweetallen aan bij bestaande projecten voor kinderen. Hier worden zij ingezet voor het bedenken van activiteiten en het uitvoeren hiervan met de kinderen.

  Leerelementen: Omgang met kinderen, bedenken van activiteiten

 • Opleiding SAW Maatschappelijke zorg

  Tijdens de opleiding Maatschappelijke zorg worden studenten opgeleid om te werken met mensen die vooral psychische zorg nodig hebben en het organiseren van activiteiten.

  Het project Hoornbeeck Helpt richt zich op cliënten in de wijk die te maken hebben met trauma’s, verwaarlozing, grote eenzaamheid of ander sociale of psychische problemen. Deze cliënten worden thuis bezocht. Daarnaast geven deze studenten taalles aan allochtonen, en worden door hen buurtactiviteiten georganiseerd.

  Leerelementen: Omgang met mensen die een sociaal of psychisch probleem hebben, het organiseren van activiteiten, omgaan met andere culturen.

 • Opleiding Verpleegkunde

  Tijdens deze opleiding worden studenten opgeleid om medische zorg te verlenen.

  Het project Hoornbeeck Helpt richt zich op cliënten in de wijk die met ziekte kampen of beginnende dementie hebben. Deze cliënten worden thuis bezocht. Daarnaast komen deze studenten in het Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Aesopus afdeling Psychiatrie en PaMeijer locatie Hannie Dekhuizen. Zie onder voor de activiteiten die hier door de studenten worden gedaan.

  Leerrendement:

  Maasstad Ziekenhuis
  Studenten leerjaar 1 lopen hier in uniform mee met de 3e of 4e jaars op afdeling Geriatrie Orthopedie, Geriatrie Chirurgie en Intern. Belangrijkste doelgroep is eenzame en kwetsbare ouderen op de afdelingen. Ze trainen onder begeleiding van studenten leerjaar 3 of 4 hun sociale en communicatieve vaardigheden door onder andere ook spelletjes te doen met cliënten en verdiepen zich in ziektebeelden. Leergierige studenten hebben ruimte om ook meer te doen door onder leiding van studenten leerjaar 3 of 4 te observeren, analyseren, zorgvragen vast te leggen. Dit kan vervolgens bespreekbaar gemaakt worden met verpleegkundigen op betreffende afdeling, die de zorgvragen wel/niet kunnen uitvoeren, rapporteren en evalueren. Dit laatste is in ontwikkeling. De studenten uit leerjaar 3 en 4 moeten hun studenten uit leerjaar 1 hiervoor specifieke opdrachten gaan geven. Daarnaast kunnen studenten leerjaar 1 ook gebruik maken van hun oefen opdrachten uit leerjaar 1. Het oefenen met opdrachten blijft vooral theoretisch

  Ikazia Ziekenhuis
  Studenten leerjaar 1 lopen hier in uniform mee met de voedingsassistent op afdeling 6A en 6B, trainen  onder begeleiding van studenten leerjaar3 of  4 hun sociale en communicatieve vaardigheden en verdiepen zich in ziektebeelden. Belangrijkste doelgroep is eenzame en kwetsbare ouderen op de afdelingen Leergierige studenten hebben ruimte om ook meer te doen door onder leiding van studenten leerjaar 3 en 4 te observeren, analyseren, zorgvragen vast te leggen. Dit kan vervolgens bespreekbaar gemaakt worden met verpleegkundigen op betreffende afdeling, die de zorgvragen wel/niet kunnen uitvoeren, rapporteren en evalueren.

  Loopgroep fysio
  In de wijk Charlois lopen studenten leerjaar 1 onder leiding van studenten leerjaar 3 of 4 mee met fysiotherapeuten om met name kwetsbare en eenzame ouderen te stimuleren om te bewegen en in de buitenlucht te komen. Tegelijkertijd kunnen studenten met hun cliënten in gesprek en zo hun sociale en communicatieve vaardigheden trainen. Daarnaast kunnen ze (voor zover van toepassing) hun verpleegkundige interventies trainen, door vooral te observeren, analyseren. Verder kunnen ze ook leren samenwerken met de discipline Fysiotherapie en in samenspraak met studenten leerjaar 3 en 4 oefenopdrachten van studenten en uit hun Prove2Move map (vooral theoretische, maar ook gedeeltelijk in praktijk) oefenen.

  Aesopus afdeling Psychiatrie
  Studenten leerjaar 1 lopen hier mee met de 3e of 4e jaars op diverse afdelingen in deze psychiatrische instelling, die valt onder Laurens. Belangrijkste doelgroep is eenzame en kwetsbare oudere psychiatrische patiënten op de afdelingen. Ze trainen onder begeleiding van studenten leerjaar 3 of 4 hun sociale en communicatieve vaardigheden door onder andere ook spelletjes te doen met cliënten en verdiepen zich in ziektebeelden. Leergierige studenten hebben ruimte om ook meer te doen door onder leiding van studenten leerjaar 3 of 4 te observeren, analyseren, zorgvragen vast te leggen. Dit kan vervolgens bespreekbaar gemaakt worden met verpleegkundigen op betreffende afdeling, die de zorgvragen wel/niet kunnen uitvoeren, rapporteren en evalueren. Dit laatste is in ontwikkeling. De studenten uit leerjaar 3 en 4 moeten hun studenten uit leerjaar 1 hiervoor specifieke opdrachten gaan geven. Daarnaast kunnen studenten leerjaar 1 ook gebruik maken van hun oefen opdrachten uit leerjaar 1. Het oefenen met opdrachten blijft voor een deel theoretisch. Met enige creativiteit is het erg leerzaam om ook met deze doelgroep in contact te zijn.

  PaMeijer Hannie Dekhuizen
  Studenten leerjaar 1 lopen hier mee met de 3e of 4e jaars op diverse afdelingen in dit verpleeghuis.  Belangrijkste doelgroep is eenzame en kwetsbare oudere patiënten op de afdelingen. Ze trainen onder begeleiding van studenten leerjaar 3 of 4 hun sociale en communicatieve vaardigheden door onder andere ook spelletjes te doen met cliënten en verdiepen zich in ziektebeelden. Leergierige studenten hebben ruimte om ook meer te doen door onder leiding van studenten leerjaar 3 of 4 te observeren, analyseren, zorgvragen vast te leggen. Dit kan vervolgens bespreekbaar gemaakt worden met verpleegkundigen op betreffende afdeling, die de zorgvragen wel/niet kunnen uitvoeren, rapporteren en evalueren. Dit laatste is in ontwikkeling. De studenten uit leerjaar 3 en 4 moeten hun studenten uit leerjaar 1 hiervoor specifieke opdrachten gaan geven. Daarnaast kunnen studenten leerjaar 1 ook gebruik maken van hun oefen opdrachten uit leerjaar 1. Het oefenen met opdrachten blijft voor een deel theoretisch. Met enige creativiteit is het erg leerzaam om ook met deze doelgroep in contact te zijn.

 • Opleiding Onderwijsassistent

  Deze studenten worden opgeleid om als onderwijsassistent op een school aan de slag te gaan.

  Hoornbeeck Helpt voor deze studenten richt zich op het geven van taallessen aan allochtonen.

  Leerelement: Lesgeven, omgang met andere culturen.

 • Andere projecten

  Nu het project Hoornbeeck Helpt voor veel verschillende opleidingen al een bijzondere leerervaring is, wordt het project steeds meer uitgebreid.

  Er is in de wijk een winkel geopend. Wijkbewoners kunnen er terecht voor goedkope producten, maar kunnen er ook hun vragen stellen. Hierin kunnen studenten van alle opleidingen worden ingezet.

  Jaarlijks wordt een buurtmaaltijd en een barbecue georganiseerd. Hiervoor worden studenten ingezet van de opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw.

  Ook wanneer een onderzoek in de wijk moet worden gedaan, wordt contact gezocht met onze school. Ook hiervoor kunnen we studenten inzetten. Bijvoorbeeld van de opleiding Secretarieel.

  De grote wens is dat Hoornbeeck Helpt zoveel als mogelijk een plek krijgt in elke opleiding.

Hoornbeeck Helpt in de media

Aanmeldformulier

Hulpvraag

Buurtbewoners van de wijk Charlois kunnen hier een hulpaanvraag indienen. Hoornbeeck Helpt zal vervolgens contact met u opnemen en met u bespreken of zij de hulp die u aanvraagt kunnen bieden.