Hoornbeeck College
Locaties
 • Wat zijn de lestijden?

  1e uur  :    08.30 – 09.20 uur
  2e uur  :    09.20 – 10.10 uur
  3e uur  :    10.10 – 11.00 uur

  pauze  :    11.00 – 11.20 uur

  4e uur  :    11.20 – 12.10 uur
  5e uur  :    12.10 – 13.00 uur

  pauze  :    13.00 – 13.30 uur

  6e uur  :    13.30 – 14.20 uur
  7e uur  :    14.20 – 15.10 uur
  8e uur  :    15.10 – 15.50 uur
  9e uur  :    15.50 – 16.30 uur
  10e uur :   16.30 – 17.10 uur
  11e uur :    17.10 – 17.50 uur

  pauze   :    17.50 – 18.30 uur

  12e uur :    18.30 – 19.10 uur
  13e uur :    19.10 – 19.50 uur

  pauze   :     19.50 – 20.10 uur

  14e uur :     20.10 – 20.50 uur
  15e uur :     20.50 – 21.30 uur

  De begintijden van de lessen worden exact aangehouden. Als je na de tweede bel binnenkomt, word je als ‘afwezig’ genoteerd.

 • Wat zijn de lesdagen voor BBL? (cursusjaar 2023-2024)

  Bouwkunde
  Timmerman, leerjaar 1 Dinsdag
  Metselaar, leerjaar 1 Donderdag
  Timmerman, leerjaar 2 Woensdag
  Metselaar, leerjaar 2 Donderdag
  Allround Timmerman, leerjaar 1 Dinsdag
  Allround Timmerman, leerjaar 2 Woensdag
  Uitvoerder bouw, leerjaar 1 Woensdagmiddag en -avond
  Uitvoerder bouw, leerjaar 2 Woensdagmiddag en -avond
   

  Economie

  Retail, leerjaar 1 Dinsdag
  Retail, leerjaar 2 Maandag
  Retail, leerjaar 3 Dinsdag
   

  Gezondheidszorg

  Helpende Zorg en Welzijn (Volwassenvariant) Donderdag
  Verzorgende, leerjaar 1 Maandag (in periode 1 ook op dinsdag)
  Verzorgende, leerjaar 2 Maandag
  Verzorgende, leerjaar 3 Dinsdag
  Verzorgende (Volwassenvariant), leerjaar 2 Dinsdag
  Verzorgende, bedrijfsschool Leger des Heils, leerjaar 2 Dinsdag
  Verpleegkunde, leerjaar 3 Donderdag (extra lesdag op ma 18 september, 9 oktober, 13 november, 4 december, 18 december, 5 februari, 4 maart, 25 maart, 22 april, 27 mei)
  Verpleegkunde, leerjaar 4 Donderdag (extra lesdag op ma 18 september, 9 oktober, 13 november, 4 december, 18 december, 5 februari, 4 maart, 25 maart)

  Welzijn
  Maatschappelijke Zorg/Social Werk, Leerjaar 1 Donderdag
  Pedagogisch Werk, Leerjaar 1 Donderdag
  Maatschappelijke Zorg/Social Werk, Leerjaar 2 Maandag
  Pedagogisch Werk, Leerjaar 2 Woensdag
  Maatschappelijke Zorg/Social Werk, Leerjaar 3 Maandag
  Pedagogisch Werk, Leerjaar 3 Woensdag
  Maatschappelijke Zorg, bedrijfsschool Leger des Heils, leerjaar 2 Donderdag
  Maatschappelijke Zorg VE leerjaar 1 Donderdag
  Maatschappelijke Zorg VE leerjaar 2 Maandag

   

 • Het schoolgebouw

  Fietsen- en scooterstalling

  De fietsen, brommers en scooters kunnen in de parkeerkelder van het gebouw aan het Noordelijk Halfrond geparkeerd worden. Er mag alleen in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden.

  Kluisjes

  In het gebouw zijn kluisjes geplaatst. Daarin kunnen een helm en/of andere waardevolle voorwerpen worden opgeborgen. Als je behoefte hebt aan zo’n kluisje, kun je dat aanvragen bij de conciërge. De huur van een kluisje is €10,- per schooljaar. We vragen € 5,- borgsom voor de sleutel. Aan het eind van het schooljaar lever je de sleutel weer in.

  Open Leer Centrum (OLC)

  In de gangzones van het gebouw bevinden zich diverse plaatsen waar je met je laptop kunt werken. Als je een roostervrij uur hebt, kun je daar terecht om te werken aan je opdrachten of verslagen.

  Personeelskamer

  De personeelskamer is alleen toegankelijk voor personeelsleden. Je kunt werkstukken, verslagen en opdrachten digitaal of persoonlijk bij je docent inleveren of in een van de postvakken in de gang naast de personeelskamer.

 • Hoe geef ik absentiemeldingen door?

  Soorten verzuim
  We maken onderscheid tussen twee soorten verzuim:

  • Geoorloofd verzuim: je bent afwezig en hebt hiervoor toestemming gekregen
  • Ongeoorloofd verzuim: je bent afwezig zonder toestemming of ziekmelding.

  Bij geoorloofd verzuim kennen we de volgende afspraken:

  • Als je ziek bent, moet je dit altijd op dezelfde dag (bij -18 door ouder(s)/verzorger(s) laten) melden in SIS.
  • Als je tijdens de lesdag ziek wordt, meld je je altijd af bij de receptie. Zij beoordelen of je daadwerkelijk ziek bent geworden. Bij twijfel sturen ze je door naar de verzuimcoördinator of opleidingsmanager. Zonder afmelding wordt je ziekte altijd als ongeoorloofd verzuim aangemerkt!
  • Het kan ook zijn dat je van te voren weet dat je afwezig zult zijn (bijv. in verband met een bruiloft of een begrafenis). Dan is de procedure als volgt:
  • Je vraagt dit verlof (uiterlijk 2 dagen van te voren!) in SIS aan. Als de verzuimcoördinator akkoord is met het verzoek, wordt de reden van afwezigheid genoteerd.
  • Als je geen toestemming krijgt voor het verlof, betekent dit dus dat we je gewoon in de les verwachten.

  Bij ongeoorloofd verzuim kennen we de volgende afspraken:

  Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als:

  • Je zonder geldige reden afwezig bent tijdens de les.
  • Je bij ziekte niet hebt gecommuniceerd of niet op tijd verlof hebt aangevraagd.

  Wat gebeurt er als er sprake is van ongeoorloofd verzuim?

   • Van eerstejaarsstudenten verwachten we 100 % aanwezigheid. Elke drie weken voeren de opleidingsmanager en de verzuimcoördinator gesprekken met studenten die ongeoorloofd afwezig zijn geweest. Indien gewenst maken zij concrete afspraken met je. Zij kunnen ook besluiten tot het nakomen van de uren.
   • Bij ouderejaarsstudenten gaan we uit van een gedeeltelijke eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent nog steeds dat we elke student in 100 % van de lessen verwachten. We gaan echter gesprekken aan met die studenten die minder dan 90 % aanwezig zijn (en dus meer dan 10 % geoorloofd en ongeoorloofd verzuim hebben).
   • We geven meerdere uren ongeoorloofd verzuim altijd door aan het ‘verzuimloket leerplicht’ van de gemeente waar je woont. Dit kan forse (financiële) consequenties hebben. Let op: wij melden afwezigheid door onder andere (wintersport)vakanties tijdens de schoolperiode altijd aan het ‘verzuimloket leerplicht’! Wij zijn dit wettelijk verplicht.
   • Het kan voorkomen dat je – bijvoorbeeld door vervoersproblemen – te laat in de les komt. In dit geval moet je dit bij de verzuimcoördinator melden.
 • Veiligheid in en rondom het gebouw

  Veiligheidsvoorschriften

  In elke praktijkruimte zijn voorschriften opgehangen die betrekking hebben op de veiligheid. Let hier goed op! Het dragen van de in de voorschriften genoemde beschermingsmiddelen is verplicht. Het werken in (technische) praktijkruimten brengt allerlei risico’s met zich mee. Daarom is voorzichtigheid en oplettendheid daar zeker een eis. Je draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf en anderen, maar ook ten aanzien van vaak kostbare apparatuur. In geval van verkeerd handelen na duidelijke instructie of grove nalatigheid, ben je financieel aansprakelijk voor de gevolgen.

  Schade en ontvreemding

  Schade die wordt aangericht, hetzij opzettelijk of door grove nalatigheid, dient vergoed te worden. Zie verder het gestelde in het Studentenstatuut, artikel 7.

  Laat nooit waardevolle spullen in je tas of jas onbeheerd achter. Ontvreemdingen worden niet door school vergoed. Tevens stelt het Hoornbeeck College zich niet verantwoordelijk voor vervoermiddelen van studenten die op het terrein staan geparkeerd.

  Calamiteiten

  In geval van calamiteiten in de school, bijvoorbeeld brand, dient ieder de daarvoor bestemde aanwijzingen op te volgen. In lokalen en gangen zijn vluchtroutes aangegeven, die verwijzen naar de dichtstbijzijnde uitgang. Elk jaar wordt er geoefend door de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV). Dit is een team van medewerkers van het Hoornbeeck College: docenten en Onderwijs Begeleidend Personeel. Een oefening kan bestaan uit een (gedeeltelijke) ontruiming. Werk in het belang van jouw eigen veiligheid altijd mee aan een ontruiming – je kunt namelijk niet weten of het een oefening is of een echte calamiteit!

  EHBO

  De conciërges beschikken over een verbanddoos. In geval van grotere letsels of andere problemen kun je hen benaderen. Je kunt ook de administratie bellen: tel. 085 – 48 38 003.

 • Het gebruik van ICT-middelen

  Inloggen op het netwerk

  Om in te kunnen loggen op het schoolnetwerk heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Via de e-mail heb je inmiddels je gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvang je de eerste dag van het nieuwe cursusjaar deze gegevens via de administratie.

  Inloggen op de webmail

  1. Gebruik altijd de link die op de website van het Hoornbeeck staat. Je kunt deze vinden op de startpagina.
  2. Gebruik altijd Microsoft Edge (Dus niet Firefox, Google Chrome en andere browsers).
  3. Als je inlogt op je webmail gebruik dan je volledige emailadres, dus NOOIT alleen een roostercode of studentnummer (Bijv.: 12345@hoornbeeck.nl).

  Wanneer je niet kunt inloggen, ben je zelf verantwoordelijk dit op te lossen via de servicedesk.

  Voor school wordt alleen gemaild via de Hoornbeeck e-mail en niet via andere e-mailadressen.

  Het rooster is in te zien op http://hoornbeeck.roosterinfo.nl. Voor het rooster en de website heb je geen wachtwoord nodig.

  De elektronische leeromgeving Itslearning (www.itslearning.com)wordt gebruikt voor het inleveren van verslagen en opdrachten. De links naar het rooster, de e-mail en de elektronische leeromgeving zijn te vinden op de website www.hoornbeeck.nl. Software bijvoorbeeld Office is te bestellen via Slim, surf naar www.slim.nl, log in als student met je schoolmailadres, let goed op de aanwijzingen die je krijgt om een wachtwoord te krijgen.

  Studentenportaal

  Het studentenportaal wordt gebruikt voor het inzien van aan- en afwezigheid, behaalde resultaten en BPV-gegevens. Ook is het mogelijk via deze module het mobiele telefoonnummer te wijzigen, zodat je via het juiste nummer te bereiken bent. Zowel studenten als ouders gebruiken hetzelfde account  om gegevens op te vragen via  de het studentenportaal.

  Zie ook de link op de website: http://www.hoornbeeck.nl/links/.

  MS-Office

  De studenten van het Hoornbeeck College kunnen de nieuwste versie van het Microsoft Office-pakket gratis downloaden. Het Office-pakket mag thuis geïnstalleerd worden op vijf vaste en vijf mobiele apparaten! Dit kan omdat wij als school een overeenkomst hebben met Slim.nl en Microsoft.

  Hoe werkt het?

  1. Ga naar slim.nl
  2. Maak zelf een account aan
  3. Download de officiële laatste versie van Microsoft Office gratis.

  Wat is Slim.nl?

  Slim.nl is de ICT-webwinkel met onderwijskorting, exclusief voor studenten en docenten van MBO-instellingen. Zij kunnen bij Slim.nl terecht voor legale software, hardware en accessoires, van merken als Microsoft, Adobe en Apple.

  Vanwege de speciale overeenkomsten die Slim.nl voor het hele Nederlandse onderwijs afsluit met (software)leveranciers, betalen studenten en medewerkers via Slim.nl veel minder voor hun software dan bij andere winkels. Soms, zoals in het geval van Office, wordt de software zelfs gratis aangeboden. Voor vragen bij downloaden: 020- 4201396.

  Heractiveren software MS-Office
  Maak je al gebruik van gratis Office op je laptop, tablet of pc? Let dan op: het is de bedoeling dat je je software elk jaar her-activeert. Begin oktober ontvang je een mailtje van Slim.nl, waarin staat uitgelegd hoe je dit – in drie eenvoudige stappen – kunt aanpakken.

  Regels voor het gebruik van ICT-middelen

  Voor de eerstejaars studenten is het verplicht dat zij hun eigen laptop meenemen, zodat zij die kunnen gebruiken tijdens de lessen. Voor de overige is het niet verplicht, maar stimuleren we dit wel. Daarnaast hebben we enkele computerlokalen (vaste computers/laptopkar). Ook in de gangen zijn door het hele schoolgebouw OLC’s beschikbaar (met laptops). We gaan ervan uit dat je op een verantwoorde manier met alle leermiddelen omgaat.

  Voor zowel je eigen laptop als de apparatuur van school gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Gebruik de apparatuur voor doeleinden die een relatie hebben met het onderwijs.
  2. Hinder andere gebruikers niet.
  3. Gedraag je overeenkomstig de geldende normen en waarden.
  4. Verstuur geen onnodige/ongeoorloofde berichten.
  5. Geen eten en drinken als je apparatuur gebruikt.
  6. Het is verboden destructieve software te installeren (password-hackers, trojan horses, etc.).
  7. Pogingen tot inbraak in het systeem zijn niet toegestaan.
  8. Pogingen om op naam van een ander in te loggen c.q. overtredingen in strijd met de wet op privacy (VGA) zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van Faciliteiten

  Eten en drinken

  In de middagpauze kun je broodjes en andere versnaperingen kopen in de aula. Verder zijn er automaten voor koffie, soep, koek en ‘versnaperingen’.

  Bandenreparatie

  In geval van een lekke band kun je bij de conciërges een bandenreparatieset lenen.

  Administratie

  Je kunt terecht bij de administratie voor:

  • het laten invullen van diverse formulieren;
  • in- en uitschrijven voor opleiding (altijd in overleg met decaan of opleidingsmanager);
  • rapporten (altijd in overleg met examencoördinator of opleidingsmanager);
  • doorgeven van adreswijzigingen;
  • aanschaffen van snelhechters, sheets, etc.

  Studiefinanciering

  Formulieren voor studiefinanciering zijn verkrijgbaar bij de DUO. Verdere informatie over studiefinanciering is ook verkrijgbaar bij de DUO Klantenservice: 050 – 599 99 99 of www.duo.nl Zorg ervoor dat je je zaken rondom studiefinanciering goed hebt geregeld; het komt regelmatig voor dat studenten een (fors) bedrag terug moeten betalen.

  Repro

  Je kunt met behulp van je ov-chipkaart of je inloggegevens kopiëren op de kopieermachines voor de studenten.

  Lift

  Wij stimuleren je de trap te nemen; lekker gezond! Vanaf de vierde verdieping kunnen we ons voorstellen dat je de lift neemt. Dat is toegestaan. Ga wel verantwoord om met de lift, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

 • Leefbaarheid in en rondom het gebouw

  Lokalen/aula

  We zien allemaal graag een schone en gezellige school. Het is jullie ‘werkplek’. Laat alsjeblieft geen rommel achter. Wees sportief en neem zelf het initiatief tot het eventueel oppakken van een rondslingerend papier. Tafeltjes en stoelen graag weer in de oorspronkelijke opstelling terugzetten. De conciërges zijn altijd bereid om jou te helpen. Laat zien dat je dit waardeert, door te zorgen voor een opgeruimde school!

  Toiletten

  De conciërges zorgen voor schone toiletten. Dat waarderen alle studenten. Neem je verantwoordelijkheid!

  Gangen

  Rust in het gebouw is belangrijk. Als het rumoerig is, is dat nadelig voor het onderwijsleerproces en dat roept irritaties op. Van belang is ook om de gangen van het gebouw netjes te houden. Het is mede een visitekaartje van de school.

  Geluidsdragers

  Wij vinden communicatie belangrijk en vinden het niet gewenst als studenten zich afsluiten van anderen door middel van oordoppen en/of een hoofdtelefoon. Daarom is dit niet toegestaan.

  Mobiele telefoon

  Mobiele telefoons moeten tijdens lessen uitgeschakeld zijn. Mocht je persoonlijke situatie aanleiding vragen om jouw voortdurende bereikbaarheid (bijvoorbeeld ernstige ziekte van een familielid), overleg dan even bij het begin van de les met je docent.

  Als je je mobiele telefoon toch gebruikt, kan een docent hem gedurende de les innemen. Aan het einde van de les ontvang je hem weer terug.

  Vriend/vriendin

  Een mbo-school is een professionele omgeving; je bereidt je voor op een baan. Net zoals op je werk heeft dit gevolgen voor hoe je met je vriend of vriendin omgaat; gedraag je alsof je in een professionele omgeving bent

 • Persoonlijke verantwoordelijkheid en gedrag t.o.v. docenten/medestudenten

  Identiteit

  Afspraken en regels die hieronder aangegeven zijn, vinden hun grondslag vooral in de identiteit van de school. Je bent daartoe met je ouder(s) / verzorger(s) de verplichting aangegaan om je hieraan te houden. Zie in dit verband het gestelde in de preambule van de onderwijs-overeenkomst en het studentenstatuut en de aan jou aan het begin van het cursusjaar uitgereikte informatiegids.

  Orde in de klas

  Het onderwijsleerproces wordt vormgegeven door de docent en de studenten, maar de docent draagt daarin de eindverantwoordelijkheid. Als dit proces verstoord wordt, kan de docent maatregelen nemen. Dit kan een waarschuwing zijn. Maar als dit onvoldoende effect heeft, kun je in een uiterste geval uit de les verwijderd worden. Gelukkig gebeurt dit zelden, maar:

  • Als je wordt verwijderd, meld je je bij je opleidingsmanager. Van hem/haar krijg je een formulier, waarin je verwoordt wat er is gebeurd.
  • Met dit formulier ga je het gesprek aan met de docent. De docent bepaalt of er een sanctie gegeven wordt.
  • Als het gesprek niet naar tevredenheid verloopt, wordt de opleidingsmanager opnieuw betrokken. Deze neemt dan zo nodig maatregelen.

  Vrije uren

  In een vrij uur draag je er zorg voor dat je gedrag niet storend is voor de lessen van anderen. Je kunt in de aula terecht of in het Open Leer Centrum.

  Spelletjes

  Wij vinden het belangrijk dat studenten met elkaar kunnen tafeltennissen of spelen met de voetbaltafel. Ook stimuleren we het dat studenten met elkaar allerlei kaartspelletjes (zoals Uno) doen.

  Het traditionele kaartspel is echter niet toegestaan. De afbeeldingen worden vaak gelinkt aan Bijbelse figuren. Zo zou de koning de duivel voorstellen, de vrouw Maria, de moeder van de Heere Jezus. De harten en ruiten stellen dan het bloed van de Heere Jezus voor. De joker, d.w.z. de dwaas of de vrolijke grappenmaker, is dan de Heere Jezus Zelf.

  Kleding; principieel en professioneel

  Als wij met elkaar studeren en werken op het enige reformatorische College voor MBO, mag dat tot uitdrukking komen in onze hele presentatie. Stel je voor dat ook op het enige reformatorische College voor MBO de Bijbel het niet meer voor het zeggen zou hebben …

  Wij zijn als collega’s van ons Hoornbeeck College in het algemeen blij met jullie als studenten. Ook de buitenwacht (stageplaatsen, bedrijven en instellingen, het vervolgonderwijs, enz.) geeft regelmatig aan dat zij jullie nette en verzorgde uitstraling én algehele presentatie (omgangsvormen, werkhouding) als positief waarderen! Daar zijn wij blij mee. Het is belangrijk om dat eerlijk te noemen … maar ook om dat met elkaar zo te houden.

  Boven deze paragraaf staat: kleding. Misschien vraag je: “Is dat nu waar het echt om gaat? Het gaat toch om je hart?” Jazeker! Je Schepper vraagt in de Bijbel om jouw hart. Maar de Bijbel noemt ook, dat ‘de uitgangen van het leven uit het hart zijn’. Dat betekent dat je hart, als het centrum van jouw leven, alles bepalend is. Dat heeft dus een uitwerking naar je hele gedrag. En kleding is ook gedrag! Kleding is communicatie. Kleding vertelt iets over mij en over jou. Kleding is een (heel zichtbaar) deel van je gehele gedrag.

  De Bijbel spreekt ook over vriendelijkheid, medeleven en eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding. We willen graag alle studenten oproepen zich ten allen tijde (ook tijdens heel warme dagen!) gepast te kleden. Verzorgd en stijlvol. Principieel en professioneel. We doen deze oproep namens vele studenten en docenten, maar nog belangrijker: we menen dat het ook Bijbels is. Overigens gelden in veel werksituaties waarop wij jou hier voorbereiden ook kledingregels!

  We spreken je er dus ook écht op aan en we willen best even helder zijn: jongens geen korte broeken (mag bij Albert Heijn ook niet!), meisjes geen korte rokken of ‘topjes’ en naveltruitjes e.d. Het is ook niet de bedoeling dat meisjes met lange broeken door de school lopen om ‘effe snel naar gym’ te gaan. Er is voor meisjes een speciale ruimte (in de fietsenkelder) waarin je je kunt omkleden. Als je je moet omkleden, ga je via de fietsenkelder naar binnen en niet via de hoofdinggang.

  Om duidelijk te zijn naar elkaar (ook een Bijbelse opdracht) dus deze paragraaf. We weten dat we op jullie –  jong volwassen en aanstaande beroepsbeoefenaren – aan kunnen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit artikel: ga gerust in gesprek met je mentor, docent of je opleidingsmanager!

  Taalgebruik

  Een aangenaam school ‘klimaat’ gaat niet samen met taalverruwing. Nog belangrijker is dat de Bijbel ons leert onze tong ‘in toom te houden’. Vloeken is letterlijk ‘uit den boze’! Je begrijpt dat wij ons geroepen voelen tot sancties in geval van ruw taalgebruik of zelfs vloeken.

  Alcohol/verdovende middelen

  De student mag noch alcoholische dranken, noch verdovende middelen bij zich hebben, verhandelen of gebruiken. Zie verder het studentenstatuut artikel 4.

  Roken

  Roken is niet toegestaan op het hele terrein van het Hoornbeeck College.

  Wij werken aan een gezond leerklimaat en zijn ervan overtuigd dat deze afspraken daaraan een goede bijdrage leveren. Een sfeer waarin we met elkaar streven naar  mooie resultaten, naar een diploma met inhoud. Het gaat immers om jouw toekomst. Werk daarom mee!

  Spelregels: hoe gaan wij met elkaar om in de klas?

  Voor de meeste sporten en spelen geldt dat heldere spelregels het leuker maken en de prestaties verbeteren. Dat geldt ook voor de omgang tussen studenten en docenten in de schoolsituatie. Het is voor iedereen fijn om te weten waar je aan toe bent!

  In overleg met studenten (!) hebben wij enkele spelregels opgesteld om een goede samenwerking tussen student en docent te bevorderen. Met het afspreken van spelregels bereik je echter niet alles. Motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en menselijkheid bijvoorbeeld kun je moeilijk in regels vastleggen. In ieder geval geldt vóór alle regels dat wij rekening houden met elkaar.

  En: bij alle regels moeten we bedenken dat één belangrijke grondregel voor ons allemaal geldt: “Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen” (Prediker 12: 13).

  • Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort je medestudenten en de docent. Als je toch te laat komt, stoor dan de les niet verder. Leg kort uit wat de reden is van je late komst.
  • Maak je betrokkenheid en eerbied zichtbaar bij de dagopening en -sluiting. Door actief mee te doen, geef je diepgang aan de reformatorische identiteit van de school
  • In de pauzes en in eventuele tussenuren kun je eten. In de les kan dat niet.
  • Het gesprek tussen docent en studenten is heel belangrijk. Dat betekent dat de gehele klas moet kunnen horen wat je docent of wat die ene medestudent vraagt of zegt.
  • Neem zelf je verantwoordelijkheid en spreek gerust een ander (student of docent) vriendelijk en correct aan op ongewenst of ontoelaatbaar gedrag.
 • Communicatie

  Rapportage

  Elke lesperiode wordt afgesloten met toetsen. Over de resultaten vergaderen je docenten periodiek. Je kunt je cijfers bekijken via de Educus zelfservice module (deze kun je bereiken via www.hoornbeeck.nl. Daarnaast wordt een ouderavond georganiseerd met het oog op bespreking van de studievoortgang. Als er sprake is van onvoldoende resultaten, nemen we contact op met je ouder(s)/ verzorger(s). We gaan er van uit dat je je ouder(s)/verzorger(s) laat kennisnemen van de informatie die je vanuit school meekrijgt!

  Periode-opening

  Aan het begin van elke periode starten we met alle BOL-studenten, die dan op school zijn, met een periode-opening. Tijdens dit ‘landingsmoment’ blikken we terug op de achterliggende periode (stage of lesperiode). Wat ging goed, wat kan beter? Ook kijken we vooruit naar de nieuwe periode. Wat kun je van ons verwachten, welke opdrachten en toetsen krijg je wanneer? We starten dan met een gezamenlijke opening in de aula, waarin we met elkaar stilstaan bij onze identiteit.

  Klassenvertegenwoordiging

  Elke lesgroep heeft een klassenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordigt de groep naar de directie en/of andere functionarissen binnen de school. In geval van klassikale problemen of wensen treedt de klassenvertegenwoordiger als contactpersoon op. Bij langdurige ziekte neemt de klassenvertegenwoordiger initiatief om een attentie te verzorgen of anderszins de belangen van de afwezige medestudent te behartigen.

  Gesprek met docenten en managers

  Docenten, opleidingsmanagers en de locatiedirecteur zijn altijd bereid om het gesprek met je aan te gaan. Als je een gesprek wilt hebben, kun je het beste van te voren een e-mail sturen om een moment af te spreken.

 • Begeleiding

  Studieloopbaanbegeleider

  Aan elke klas of groep is een studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen ten aanzien van studie etc. Ook kan je slb’er bemiddelen bij conflictsituaties met studenten of docenten. Je slb’er is voor je ouders ook een belangrijk aanspreekpunt.

  Decaan

  De decaan houdt zich vooral bezig met studie- en beroepskeuze. Je kunt bij de decaan terecht met vragen over vervolgstudie.

 • Studentvoorzieningen

  Extra ondersteuning

  Je kan tijdens je studieperiode behoefte hebben aan ondersteuning op school. Je studieloopbaanbegeleider (slb’er) is dan de eerst aangewezen persoon waarmee je dat bespreekt. Wanneer je specifieke problemen of beperkingen hebt, kan je slb’er advies vragen aan het ondersteuningsteam of jou rechtstreeks doorverwijzen voor een gesprek met iemand van het ondersteuningsteam. Mocht je bij je inschrijving in leerjaar 1 al hebben aangegeven dat je ondersteuning nodig hebt, dan is dat al in werking gezet.

  Je mag ook altijd zelf contact opnemen met het ondersteuningsteam door een mail te sturen naar gbj@hoornbeeck.nl. Beschrijf in deze mail, indien mogelijk, alvast kort waarover het gaat, dan word je direct bij de juiste persoon uitgenodigd. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

  Wanneer kun je op ondersteuning rekenen op de locatie Gouda?

  • Bij medische problemen, bijvoorbeeld een handicap of chronische ziekte. Je hebt dan wellicht aanpassingen in je lesrooster, aanpassingen op je stageplaats, gebruiken van een liftsleutel of je wilt op school een (nood)voorraad van je medicijnen bewaren in een koelkastje.
  • Bij auditieve of visuele beperkingen. Meestal wordt er dan ook een ambulant begeleider bij betrokken, die veel kennis heeft van deze problematiek. Aanpassingen met betrekking tot de examens zijn mogelijk. Maar ook het gebruik van een tolk of een hulphond kan aan de orde zijn.
  • Bij een diagnose met betrekking tot het gedrag kan ondersteuning worden geboden. Deze is er op gericht dat jij, als student, zelf goed kan omgaan met je gedragsproblemen waardoor je een volwaardig diploma kan behalen.
  • Bij een lastige thuissituatie of psychische zorgen of problemen. Ook voor deze zaken kun je bij je slb’er en/of bij het ondersteuningsteam terecht. Ook als je al hulpverlening hebt buiten de school kunnen deze zaken je studie behoorlijk beïnvloeden. Dan is het fijn als daarin door je slb’er en/of iemand van het ondersteuningsteam wordt meegedacht.
   • Wanneer je nog geen externe hulp hebt, kun je door middel van een aantal gesprekken onderzoeken of je je studie kunt vervolgen zonder externe ondersteuning of dat een doorverwijzing naar een hulpverlener noodzakelijk is. De ondersteuningsmedewerker kan je daarin advies geven.
   • De ondersteuningsmedewerker kan zelf ook advies vragen aan externe hulpverleners zoals iemand van de Vluchtheuvel, Eleos, Talenta, een ambulant begeleider van Auris of aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  • Bij Dyslexie, dyscalculie of dysorthografie. Meld je dan in elk geval, met je officiële verklaring, bij het ondersteuningsteam. Er wordt dan met je doorgesproken welke ondersteuning en/of aanpassingen nodig zijn. Benodigde examenaanpassingen worden door de ondersteuningsmedewerker aan de examencommissie voorgelegd ter goedkeuring. Studenten waarvan uit de AMN test is gebleken dat ze extra rekenonderwijs nodig zullen hebben krijgen dat via de rekencoach aangeboden.
  • Bij Faalangst of voor een sociale vaardigheidstraining. Je kunt je daarvoor aanmelden bij gbj@hoornbeeck.nl. Soms gebeurt dit op advies van je slb’er of je stagedocent. Binnen het ondersteuningsteam wordt er dan in het intake/kennismakingsgesprek samen met jou bekeken wat je nodig hebt en of een dergelijke training gewenst is.
  • Als je het idee hebt dat je niet op de goede opleiding of het goede niveau zit, kun je door je slb’er of het ondersteuningsteam worden doorverwezen naar de decaan.
  • Heb je te veel verzuim als gevolg van ziekte of een handicap? Je Slb’er kan dan advies vragen aan het ondersteuningsteam.
   • Mocht je verzuim het gevolg zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, dan word je direct doorverwezen naar de verzuimcoördinator die afspraken met je maakt over je aanwezigheid. Een verklaring van je huisarts is noodzakelijk.
   • Structureel noodzakelijk verzuim als gevolg van een chronische ziekte of handicap kan door het ondersteuningsteam worden onderzocht en er kan een verzoek tot dispensatie aan de opleidingsmanager worden voorgelegd. Een voltijd opleiding in deeltijd volgen kan echter niet, urenvermindering houdt dus meestal ook in dat er trajectverlenging noodzakelijk is, zeker als het uren van een stage betreft.

  Onderwijsassistentie

  Als je bent aangemeld bij het ondersteuningsteam kan je eventueel, indien dit nodig wordt geacht door de ondersteuningsmedewerker, begeleiding krijgen door een onderwijsassistent. Deze kijkt samen met jou welke invloed je situatie heeft op je leergedrag en zal in een vooraf vastgesteld aantal sessies jou proberen te “leren leren”. Onderwijsassistentie is niet bedoeld als je een hoger niveau wilt proberen, of als je er aan het einde van het schooljaar achter komt dat je veel te weinig hebt gedaan. Het gebruik van onderwijsassistentie ligt in het verlengde van een ondersteuningstraject.

  Hoe kun je je aanmelden bij het ondersteuningsteam?

  • Ouders of een slb’er kunnen een student niet aanmelden, de student neemt zelf contact op. Je meldt je dus altijd zelf aan bij het ondersteuningsteam door een mail te sturen naar gbj@hoornbeeck.nl.
  • Deze mail komt binnen bij de zorgcoördinator, mw. Glasbergen. Misschien is er nog aanvullende informatie nodig om een juiste inschatting te kunnen maken. Zij neemt dan contact met je op.
  • Je mail wordt doorgestuurd naar de ondersteuningsmedewerker die jou gaat begeleiden.
   • Deze ondersteuningsmedewerker nodigt jou uit voor een gesprek.
   • Er wordt vastgesteld welke ondersteuning nodig is.
   • Dit wordt vastgelegd in het digitale systeem.

  Vertrouwenspersonen

  Naast het bovenstaande  is er nog een speciale studentenvoorziening, namelijk de Vertrouwenspersonen (VP’ers).

  De vertrouwenspersonen in de school hebben de volgende taken:

  • De VP is het eerste aanspreekpunt bij klachten van ongewenst gedrag, die je niet met je mentor wilt bespreken. Je kunt dan denken aan seksuele intimidatie, geweld, pesten, discriminatie en agressie.
  • De VP bemiddelt als er sprake is van een ongefundeerde onvoldoende voor bijvoorbeeld een stage. Mocht je er in een gesprek met de betreffende docent en de opleidingsmanager niet uitkomen dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. De bemiddeling bestaat uit hoor en wederhoor in overleg met betrokkenen.
  • De VP geeft emotionele en praktische ondersteuning bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

  Vertrouwelijkheid

  Met de informatie die jij geeft gaan we vertrouwelijk om. Dit betekent dat we geen informatie aan anderen geven zonder dat jij ervan weet. Soms is het noodzakelijk dat er anderen bij jouw proces betrokken worden. Als dat aan de orde is, dan wordt je daarover geïnformeerd.

 • Waar vind ik de volledige studentinformatiegids?

  Klik hier voor de studentinformatiegids.