Zoeken

Pedagogisch medewerker kinderopvang

BBL (niveau 3)
Crebo: 25486
Sector:  Zorg & Welzijn
Studierichting:  Pedagogisch Werk
Niveau:  Niveau 3
Opleidingsduur:  3 jaar
Locatie:  Amersfoort, Gouda, Rotterdam
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Pedagogisch medewerker kinderopvang


 

Kinderen hebben jouw hart gestolen. Daarom wil je ook graag in je beroep met kinderen werken. Tijdens de mbo-3-opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang leer je hoe je dagelijkse opvang biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren die passen bij hun leeftijd. Tijdens de opleiding leer je ook omgaan met kinderen die gedragsproblemen of een handicap hebben en met kinderen die chronisch ziek zijn. Met deze opleiding kun je later gaan werken bij een kinderdagverblijf,  in de buitenschoolse opvang of op een peuterspeelzaal.

Leren in de praktijk werkt vaak het best. Naast de praktijk is het natuurlijk ook belangrijk een goede theoretische basis te hebben. Daarom komen in de opleiding onder andere de vakken methodiek, sociale vaardigheden (Ped)agogiek, Zorg en Welzijn en activiteitenvakken aan de orde. Daarnaast volg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en BPV en burgerschap. Een veelzijdige opleiding, met praktische insteek.

Kijk voor meer informatie in deze flyer.

Vooropleidingseisen:
Als je een BBL-opleiding wilt gaan volgen, moet je op 1 augustus 18 jaar zijn en een contract bij een werkgever hebben voor minimaal 24 uur/week.  

Nog niet uitgeleerd? Dan kun je verder studeren op niveau 4 of aan het hbo. Denk daarbij aan de studie Culturele & Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Sociaal Juridische Dienstverlening.

Zorg & Welzijn
in beeld
199