Zoeken

Kampen

Hoornbeeck College Kampen

Willem Hendrik Zwartallee 1 | 8265 TZ
Postbus 313 | 8260 AH
Kampen
T.
085-4838004
E. kampen@hoornbeeck.nl

 

Routebeschrijving

Kampen_ingepakt

Maatregelen coronavirus | update 14 maart 2020

Voor alle locaties van het Hoornbeeck College geldt dat er aanstaande maandag (16-3) en dinsdag (17-3) geen lessen worden gegeven. Iedere student van het Hoornbeeck College heeft deze twee dagen dus ‘lesvrij’.

Waarom deze maatregel?

Reden 1: We houden er rekening mee dat de overheid binnenkort kenbaar maakt dat alle scholen hun lessen op afstand moeten aanbieden. Om daar goed op voorbereid te zijn, zal het Hoornbeeck-personeel maandag en dinsdag gebruiken om afstandsonderwijs verder voor te bereiden.

Reden 2: Er zijn officieel vastgestelde Coronabesmettingen gemeld bij de Hoornbeeck-locatie in Apeldoorn. Vandaag (14-3-2020) is in overleg met de plaatselijke overheid besloten dat de locatie in Apeldoorn daarom vanaf maandag beperkt opengesteld is tot en met 31 maart. Dat betekent dat lessen van deze locatie tot die tijd op afstand worden aangeboden.

- Deze reden wordt ondersteund door de soortgelijke maatregelen die de collega-ROC’s Aventus en ROC van Twente genomen hebben.

Vervolg

Uiterlijk dinsdagmiddag zal het Hoornbeeck College met verdere berichtgeving komen. De ontwikkelingen gaan snel. Deze kunnen dus op korte termijn zorgen voor aangepaste maatregelen.

 

Update 13 maart 2020

 

Zaken die niet doorgaan:

 • De komende spreekavond van 17 maart gaat niet live door, maar telefonisch.We vragen ouders stand-by te zijn rond de aangegeven tijden. Gesprekken duren maximaal de aangegeven tijd. 
 • De prolife-avond van 8 april gaat niet door. Mogelijk wordt het op een andere datum gepland.
 • De HC-brede kangoeroewedstrijd Rekenen van 19 maart gaat niet door in Gouda, maar wel op locatie.
 •  

Besluit OCW

De minister van Onderwijs blijft vooralsnog bij het besluit dat scholen open blijven. Studenten en personeelsleden met gezondheidsklachten dienen thuis te blijven.

Scenario

Bij het toepassen van afstandsonderwijs, zal in de roosterinfo geen lokaal vermeld worden, maar ‘digitaal onderwijs’. Dit zal nu al worden toegepast in situaties van terugkomdagen en BBL-opleidingen die niet doorgaan.

Alles is erop gericht om de toetsen in week 6 (examenklassen Economie) en week 9 op de normale wijze te laten plaatsvinden. Ook zullen we alles op alles zetten om de overige examineringsprocessen (binnen- en buitenschools) door te laten gaan.

Maatschappelijk belang

Als de school dicht moet willen we jullie betrekken bij het nadenken over inzet van onze studenten, daar waar hulp nodig is, in de samenleving.

Lees meer >>

Welkom op het Hoornbeeck College in Kampen.

Een school waar 't plezierig studeren is en je grote kans maakt op een diploma. Daar gaan we ons samen sterk voor maken! Je komt in Kampen op een gezellige school. De docenten en jij zullen elkaar al snel goed kennen. Je studeert heel zelfstandig, maar je zult merken: met je vragen kan je altijd bij iemand terecht. Er wordt naar je geluisterd.

Aanmelden meeloopdag

Altijd al een keer een dag op het Hoornbeeck willen meelopen of wil je eens kijken of een opleiding geschikt voor je is?

Schrijf je dan in voor een meeloopdag! 

Let op: alleen leerlingen in het 4e leerjaar vmbo of het 3e leerjaar Havo kunnen zich hiervoor aanmelden.

Lees meer >>

Vakantierooster Kampen

Bekijk opleidingen van het Hoornbeeck College te Kampen

Management Kampen

Per locatie is er een locatiemanager en zijn er opleidingsmanagers.

Hieronder vindt u hun gegevens.

Administratie

Telefoon:
E-mail:

085-4838004
kampen@hoornbeeck.nl

   

Onderwijs

Naam:
Functie:
E-mail:

H.J. Bart
Locatiemanager, Opleidingsmanager Dienstverlening
bth@hoornbeeck.nl 

Naam:
Functie:
E-mail:

B. van den Belt
Opleidingsmanager Gezondheidszorg / Welzijn
blb@hoornbeeck.nl 

Naam:
Functie:
E-mail:

A. van den Bos
Opleidingsmanager Economie & Retail / Bouwkunde & ICT / Doktersassistent
bsa@hoornbeeck.nl 

Lees meer >>

Gezonde school

Studenten zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Het Hoornbeeck College neemt die verantwoordelijkheid serieus.

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines 

 

Visie

Studenten zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Hoornbeeck College neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum en we monitoren regelmatig hoe het met de gezondheid van onze leerlingen gaat. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine. 

 

Kantine

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft. 

In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:

 

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Voor de betere keuzes maken we gebruik van de criteria die zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde punten in een kantine extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitstralingspunten genoemd. Een gezonde school zet zich doelgericht in om deze uitstralingspunten te benutten en te creëren. Onze kantine hanteert daarom het volgende principe voor de inrichting van in elk geval deze drie uitstralingspunten: Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.

 • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
 • Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 

 

Onze kantine stimuleert water drinken
Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op een vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner. In onze kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Alle leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot een watertappunt.

Op Hoornbeeck College werken we structureel aan een gezonde kantine.  Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst daarvan aan de directie. Met hen bekijken we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de kantine dat ons naar een nog hoger gezondheidsniveau leidt. Dit doen we aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines. Daarbinnen zijn de verschillende niveaus helder gedefinieerd:

 

De Zilveren Kantine

 • Voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
 • Voldoet aan minimaal zes uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
 • Bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
 • Biedt minstens groente of fruit aan.

 

De Gouden kantine

 • Voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
 • Voldoet aan minimaal acht uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
 • Bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
 • Biedt zowel groente als fruit aan.

 

De Ideale kantine

Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Zoete snacks, hartige snacks, zoals chips en ijs, komen dan helemaal niet voor in je assortiment. In de overige productgroepen als brood, zuivel, groente en fruit, biedt de kantine alleen betere keuzes aan.

 

Onze kantine

Het aanbod van onze schoolkantine bestaat op dit moment voor 80% uit betere keuze producten en de meeste zijn Schijf van Vijf producten (zoals fruit, bruin brood en groenten).

 

Duurzaam gezond

Wij vinden het belangrijk dat wij een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenteren met hun keuzes. Elke dag krijgen zij op meerdere plekken in de school de norm en boodschap mee dat zij kunnen kiezen voor een lekker, gezonder en fitmakender alternatief. Tijdens de lessen wordt deze norm ook uitgedragen en waar mogelijk wordt een verband gelegd binnen de lesstof (zelfzorg, sport en bewegen, sociale omgang, duurzaam consumeren en produceren etc.).

 

Tussentijds zijn we vanzelfsprekend alert op signalen die erop wijzen dat we (nog) iets anders kunnen doen om de gezondheid van onze leerlingen te vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders weten wat onze visie op voeding is en waarom we doen wat we doen. 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het uitdragen van het voedingsbeleid. Eén collega is daarbij trekker en initiatiefnemer als het gaat om de structurele voortgangsmonitor, terugkoppeling naar het bestuur en het opstellen van het plan voor het nieuwe jaar.

 

Op deze manier werkt het Hoornbeeck College structureel aan een Gezonde Schoolkantine!

Lees meer >>
Onze locatie op de kaart
daarom Hoornbeeck

Manager aan het woord

H.J. Bart
Dhr. H.J. Bart
Management

Veelzeggend: De verloren zoon

Lees verder

1e uur: 8.40-9.30 uur


2e uur: 9.30-10.20 uur


Pauze


3e uur: 10.35-11.25 uur


4e uur: 11.25-12.15 uur


5e uur: 12.15-13.05 uur


Pauze


6e uur: 13.30-14.20 uur


7e uur: 14.20-15.10 uur


8e uur: 15.10-16.00 uur


daarom Hoornbeeck
251