Hoornbeeck College
Locaties

Met de start van het cursusjaar willen we tijdens de jaaropeningen God om zijn zegen vragen.

We zijn dankbaar dat we in een land leven waar we het schooljaar mogen beginnen met een open Bijbel.
Locatiedirecteur de heer H.J. Bart zal de bijeenkomst openen en dominee D. Heemskerk zal de meditatie verzorgen. Het thema van de bijeenkomst is:

                                               ‘Verhalen van morgen’

Iedereen is van harte welkom in de Bovenkerk in Kampen! Tijdens deze opening zullen we collecteren voor het goede doel.