Hoornbeeck College
Locaties

Al vóór de invoering van Passend Onderwijs boden we als Hoornbeeck College passend onderwijs. Voor elke student zoeken we voortdurend – in samenspraak met student en ouders – naar de best passende opleiding. Naast de basisondersteuning, die geboden wordt aan alle studenten, werken we met een Team Extra Ondersteuning. Studenten die net dat extra beetje extra steun nodig hebben, ontvangen extra begeleiding bij het omgaan met een beperking of handicap, bij persoonlijke problematiek of bijvoorbeeld bij het plannen van schoolwerk. Hierbij staat de inzet en motivatie van onze studenten altijd centraal; de student is primair verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling!

Behalve de basis- en extra ondersteuning heeft Hoornbeeck College Kampen in de afgelopen jaren het unieke StEUR-concept ontwikkeld. StEUR staat voor Start Een Unieke Route! Dit houdt in dat studenten die om wat voor reden dan ook uitvallen uit het reguliere onderwijs, via StEUR geheel op maat een eigen leerroute volgen. Samen met betrokken docenten en een jobcoach werken studenten binnen StEUR actief en doelgericht aan hun opleiding en certificering. Samenwerking met externe partijen (gemeenten, ambulante begeleiding, hulpverleningsinstellingen) vindt actief plaats binnen Passend Onderwijs.

Al met al kunnen we zeggen dat Passend Onderwijs in het Hoornbeeck College te Kampen eigenlijk vanzelfsprekend is – Passend Onderwijs zit ons als het ware in de genen!