Zoeken

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

BBL (niveau 4)
Crebo: 25484
Locatie:  Gouda, Rotterdam
Sector:  Zorg & Welzijn
Studierichting:  Pedagogisch Werk
Niveau:  Niveau 4
Opleidingsduur:  3 jaar
Kostenindicatie: Bekijk indicatie
Print als PDF

Contactformulier

Contact opnemen over: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker


 

Je houdt ervan om kinderen te begeleiden en te ondersteunen, met name die kinderen die wat extra’s nodig hebben. Je vindt het een uitdaging kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en gebruikt daar creatieve ideeën voor. Je werkt in een kindercentrum waar men diverse vormen van opvang en scholing aanbiedt en voor-en vroegschoolse educatie wordt aangeboden.

Jij bent sociaal, en flexibel en kunt een voorbeeldrol vervullen. Je werkt samen met collega’s en ouders om een veilige klimaat te bieden aan de kinderen die je onder je hoede hebt. Je neemt initiatief en bent evenwichtig.

Leren in de praktijk werkt vaak het best. Naast de praktijk is het natuurlijk ook belangrijk een goede theoretische basis te hebben. Het eerste jaar van de opleiding is een gemeenschappelijk basisjaar met studenten van de studierichting Maatschappelijke Zorg en Sociale Dienstverlening. Hierin werk je vooral aan de basisvaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beroep en begeleiden wij je bij je keuze voor het vervolg van de opleiding. Binnen de gekozen opleiding Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch werk of Sociaal Werk kun je kiezen voor verschillende profielen en niveaus.

Kijk voor meer informatie in deze flyer.

Vooropleidingseisen:
Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren onderwijs gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in havo-3 zit; dit kan dan op jou van toepassing zijn).

Bij welzijn zijn volop doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld cursussen volgen op het gebied van leidinggeven en zo een functie krijgen waarbij je coördinerende taken hebt en invloed kunt uitoefenen op het beleid van de instelling. Natuurlijk kun je ook verder op hbo-niveau. De opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 vormt een prima basis voor de hbo- opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

Zorg & Welzijn
in beeld
199