Hoornbeeck College
Locaties

Hoornbeeck College komt met de Hoornbeeck Podcast

In het kader van het 25-jarig-jubileum komt het Hoornbeeck College met de ‘Hoornbeeck Podcast’. In deze podcast worden allerlei onderwijsthema’s besproken met uiteenlopende gasten. Op woensdag 26 januari verschijnt de eerste aflevering.

De eerste aflevering heeft als thema ‘christelijk middelbaar beroepsonderwijs’. Sijmen Nentjes (directielid) en Hans Keuken (HR-manager FTH-groep) gaan in op de kracht van het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens Keuken is de praktijkgerichtheid van mbo’ers typerend. Volgens hem zijn mbo’ers ‘… mensen die denken en doen kunnen combineren’. Nentjes geeft aan dat dit onder andere te maken heeft met de grote gerichtheid op de praktijk tijdens de opleiding. ‘Mbo’ers lopen zeker een derde deel van hun opleiding stage. Aan het einde van hun opleiding hebben ze vaak zo’n 3 of 4 stages achter de rug. Zo komen ze er goed achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.’

Ook de waarde van christelijk middelbaar beroepsonderwijs komt ter sprake. Volgens Keuken merk je heel goed welke achtergrond studenten van huis uit hebben. Nentjes beaamt dat en wijst op de grote groep bedrijven die graag Hoornbeeckstudenten willen hebben als stagiair. Nentjes: ‘Wij geven Godsdienst. Dat is niet verplicht, maar we kiezen ervoor om dat wel te doen. We geven ook Burgerschap. Maar dat is niet het enige: onze identiteit is een zout dat overal doorheen trekt.’

Met het oog op de toekomst legt Keuken de vinger bij de waardering voor de mbo’er. ‘Maak vooral niet het onderscheid tussen laag- en hoogopgeleid, maar laat het kind ontwikkelen op basis van hun talenten.’

De Hoornbeeck Podcast wordt gepresenteerd door Hoornbeecker Jacques Rozendaal, en is te vinden via www.hoornbeeck.nl/podcast.