Zoeken

Gouda

Hoornbeeck College Gouda

Noordelijk Halfrond 10 | 2801 DE

Postbus 2130 | 2800 BG
Gouda
T. 085 483 80 03
E. gouda@hoornbeeck.nl

 

Routebeschrijving

HCD_Hoornbeeck Gouda (originele kwaliteit)-34.jpg

Welkom op het Hoornbeeck College in Gouda

Een school waar 't plezierig studeren is en je grote kans maakt op een diploma. Daar gaan we ons samen sterk voor maken! Je komt in Gouda op een gezellige school. De docenten en jij zullen elkaar al snel goed kennen. Je studeert heel zelfstandig, maar je zult merken: met je vragen kan je altijd bij iemand terecht. Er wordt naar je geluisterd.

Bericht overlijden student locatie Gouda

Beste studenten,

In de bijlage (klik hier) stellen we jullie op de hoogte van het plotselinge overlijden van Benny van Herk, student van klas E3R2ZD.

Hoornbeeck Gouda vernieuwt!

In 2015 startte het Hoornbeeck College een nieuwe locatie in Gouda. Een verstandige keuze. Een enthousiast, nieuw team (voor meer dan de helft net afkomstig uit het beroepenveld) verwelkomde dat jaar 305 studenten; met name eerstejaars. Inmiddels studeren ruim 800 studenten aan één van de vele mbo-opleidingen!

 

De Goudse locatie startte in een knus pand aan de Rijsselseweg. Dat bleek al snel te klein, zodat omgezien werd naar een groter pand. Dat pand hoefde niet gebouwd te worden, maar stond al klaar aan de andere kant van het spoor: het voormalige Leaseplan-gebouw aan het Noordelijk Halfrond 10! Na het huren van enkele verdiepingen, is het pand begin 2018 gekocht. En toen begon de transformatie van een kantoorpand naar een eigentijds schoolgebouw!

 

De officiële opening van het nieuwe schoolgebouw heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 3 oktober 2019. De studenten, Goudse personeelsleden en genodigden waren hierbij aanwezig. Kijk hier voor de foto's van deze middag.

Bekijk hieronder een aantal foto's van de verbouwing!
 

Lees meer >>

Lestijden Gouda

Cursusjaar 2019-2020

1e uur  :    08.30 - 09.20 uur
2e uur  :    09.20 - 10.10 uur
3e uur  :    10.10 - 11.00 uur

pauze  :    11.00 - 11.20 uur

4e uur  :    11.20 - 12.10 uur
5e uur  :    12.10 - 13.00 uur

pauze  :    13.00 - 13.30 uur

6e uur  :    13.30 - 14.20 uur
7e uur  :    14.20 - 15.10 uur
8e uur  :    15.10 - 15.50 uur
9e uur  :    15.50 - 16.30 uur
10e uur :   16.30 - 17.10 uur
11e uur :    17.10 - 17.50 uur

pauze   :    17.50 - 18.30 uur

12e uur :    18.30 - 19.10 uur
13e uur :    19.10 - 19.50 uur

pauze   :     19.50 - 20.10 uur

14e uur :     20.10 - 20.50 uur
15e uur :     20.50 - 21.30 uur

Lees meer >>

Vakantierooster Gouda

Cursusjaar 2019-2020 en 2020-2021

 • Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2019
 • Dankdag: 6 november 2019
 • Kerstvakantie: 20 december 2019 t/m 6 januari 2020*
 • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
 • Biddag: 11 maart 2020
 • Paasvakantie: 10 april t/m 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
 • Hemelvaartsdag: 21 en 22 mei 2020
 • Pinksteren: 1 juni 2020
 • Zomervakantie: 17 juli t/m 28 augustus 2020

* 6 Januari 2020: bezinningsdag voor personeel; studenten vrij

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 • Dankdag: 4 november 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 4 januari 2021*
 • Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 
 • Biddag: 10 maart 2021  
 • Paasvakantie: 2 april t/m 5 april 2021 
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021
 • Hemelvaartsdag: 13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: 9 juli t/m 27 augustus 2021

* 4 Januari 2021: bezinningsdag voor personeel; studenten vrij

Lees meer >>

BBL-opleidingen Zorg en Welzijn

Wij bieden binnen de sectoren Gezondheidszorg en Welzijn verschillende BBL-opleidingen aan. In onderstaande flyers vindt u meer informatie over onze BBL-opleidingen:

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende opleidingen en mogelijkheden. 


Verpleegkunde BBL

Sinds het cursusjaar 2016/2017 bieden we op de locatie Gouda de opleiding verpleegkunde BBL vanaf leerjaar 3 aan. Deze opleiding is geschikt voor verzorgenden IG die willen doorgroeien naar verpleegkundige en voor de zogenaamde BOL studenten verpleegkunde die graag een leerwerktraject willen gaan volgen. Deze zomer hopen de eerste BBL-studenten van onze locatie hun diploma in ontvangst te nemen. In september a.s. willen we, bij voldoende aanmeldingen, graag weer starten met een nieuwe klas 3e jaars BBL-verpleegkunde studenten. Ook inschrijven voor het 4e leerjaar verpleegkunde BBL is mogelijk. De lessen voor deze studenten vinden plaats op donderdag en eens in de 2 tot 4 weken op dinsdagavond.


Verzorgende IG/ Maatschappelijke Zorg BBL

Aankomend cursusjaar willen we ook graag starten met de opleiding verzorgende IG/MZ BBL. Vanaf welk leerjaar we deze opleiding kunnen starten is afhankelijk van het aantal studenten dat hiervoor wordt ingeschreven. Het streven is om in elk geval te starten met Verzorgende IG/MZ BBL vanaf leerjaar 2. De lessen voor de studenten staan gepland op dinsdag.


Verzorgende IG maatwerktraject

We stellen u ook graag op de hoogte van het éénjarig maatwerktraject dat door het Hoornbeeck College is ontwikkeld voor medewerkers die in het verleden een opleiding VZ/AZ/KZ/MDGO VZ (niveau 3) hebben gevolgd en graag weer aan de slag willen als verzorgende IG. Dit maatwerktraject is ook mogelijk voor medewerkers met een MZ (niveau 3 of niveau 4) diploma. In dit traject wordt veel gebruik gemaakt van e-learning. Het is daarom van belang dat deelnemers aan dit traject computervaardig zijn en zelfstandig kunnen werken. Tijdens dit éénjarige traject komen de studenten gedurende het opleidingsjaar 15 dagen naar school, de studiebelasting exclusief de schooldagen is ongeveer 6 uur per week.

 

Welzijn (Maatschappelijke Zorg, niveau 3 en 4, Pedagogisch Werk niveau 3 en 4, Sociaal Werk)
Dit cursusjaar zijn wij gestart met de BBL-varianten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg (alle profielen, niveau 3 en niveau 4), Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 3 en 4 en Onderwijsassistent) en Sociaal Werk.  Ook het volgende cursusjaar worden deze BBL-opleidingen weer aangeboden. De lessen staan gepland op donderdag.

Identiteit
Onze school heeft een reformatorische identiteit. Voor u als werkgever kan dat van belang zijn bij de aanmelding van studenten op onze school. Voor meer informatie over toelating van studenten verwijzen we u naar de website van het Hoornbeeck College. (https://www.hoornbeeck.nl/hoornbeeck/identiteit/)

Bedrijfsschool
Bij inschrijving van minimaal 10 studenten is het voor een aantal van onze opleidingen ook mogelijk om een bedrijfsschool te starten. De docenten komen dan naar uw locatie om de studenten les te geven. Voor een bedrijfsschool gelden andere, bredere toelatingseisen op het gebied van identiteit dan voor het reguliere, binnen schoolse opleidingsaanbod. Als u interesse heeft, gaan we hierover graag met u in gesprek.

Hoornbeeck Connect
Voor bedrijven en instellingen die de kennis en vaardigheden van hun medewerkers willen vergroten biedt Hoornbeeck Connect diverse trainingen. Voor de sector Zorg en Welzijn kunt u denken aan trainingen op het gebied van gespreksvaardigheden, weerbaarheid en sociale vaardigheden, werkbegeleiding, verplaatsingstechnieken en verpleegtechnische vaardigheden. Ook een maatwerk training behoort tot de mogelijkheden. Heeft u interesse in een bepaalde training dan informeren we u graag.

Helpende plus
Van verschillende instellingen hebben we de vraag gekregen voor een cursus Helpende plus voor medewerkers met een niveau 2 Helpende diploma. Bij voldoende inschrijvingen willen we deze cursus graag starten met ingang van het nieuwe cursusjaar. De cursus zal ongeveer 3 maanden duren. De cursusdata zullen in overleg worden vastgesteld. Deze cursus zal worden aangeboden via Hoornbeeck Connect. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat voor het Helpende plus programma.

Tijdens de cursus worden de studenten geschoold in de theorie en de praktijk van het meten van de vitale functies, toedienen van medicatie, basis wondverzorging, legen en verwisselen van katheterzak, condoomkatheter aanbrengen en het omgaan met onverwachte situaties. Daarnaast zal er ook verdiepend worden ingegaan op enkele veel voorkomende ziektebeelden. Van de deelnemers aan deze cursus wordt ook een deel zelfstudie verwacht ter voorbereiding op de scholingsdagen.

Informatie
Meer informatie over BBL-opleidingen voor werkgevers en studenten kunt u vinden in bovenstaande flyers. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over één van de BBL opleidingen, het starten van een bedrijfsschool van deze opleiding of over de trainingen van Hoornbeeck Connect? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen:

 • opleiding verpleegkunde:
  Jacques Rozendaal (opleidingsmanager), rzj@hoornbeeck.nl

 • opleidingen Welzijn en Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg:
  Marian Klein (opleidingsmanager), knm@hoornbeeck.nl

 • trainingen Hoornbeeck Connect of Helpende Plus programma:
  Esther Breen (locatiecoördinator Hoornbeeck Connect), bne@hoornbeeck.nl

Ook is het altijd mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 085-4838003.


Wij informeren u graag!

Lees meer >>

Lesdagen BBL-opleidingen 2019-2020

Voor de BBL-opleidingen in Gouda zijn de lesdagen voor het volgende cursusjaar (2019-2020) vastgesteld op onderstaande dagen:

Retail en Logistiek, leerjaar 1 dinsdag
Retail en Logistiek, leerjaar 2 maandag
Retail en Logistiek, leerjaar 3
 
dinsdag
 
Verzorgende-IG, alle leerjaren dinsdag
Welzijn, alle leerjaren
 
donderdag
 
Verpleegkunde, leerjaar 3 woensdag, dinsdagavond

Verpleegkunde, leerjaar 4
 

donderdag, dinsdagavond
 

Allround timmerman, niveau 3, leerjaar 1 en 2

woensdag

Allround metselaar, niveau 3, leerjaar 1 en 2 dinsdag
Metselaar, niveau 2, leerjaar 1 dinsdag
Timmerman, niveau 2, leerjaar 1 donderdag
Timmerman, niveau 2, leerjaar 2 woensdag
Allround timmerman, doorstroom niveau 3, leerjaar 1 en 2 dinsdagavond, woensdagavond
Allround metselaar, doorstroom niveau 3, leerjaar 1 dinsdagavond, woensdagavond
Uitvoerder, niveau 4, leerjaar 1 woensdagmiddag en avond


Iedere week word je op deze dag (of avond) op school verwacht.

Goudse vacatures voor Hoornbeeck-studenten

Regelmatig krijgt het Hoornbeeck College mooie vacatures toegestuurd die bedoeld zijn voor onze studenten. Ben je student en op zoek naar een baan? Wellicht staat hieronder een leuke job voor je!

Bent u op zoek naar jonge professionals en wilt u een vacature plaatsen? Mail dan het profiel naar mw. Honkoop: hpr@hoornbeeck.nl

Lees meer >>

Hoornbeeck Business

De Goudse economie-opleidingen hebben in het najaar van 2018 'Hoornbeeck Business' gelanceerd. Met Hoornbeeck Business leggen we de unieke verbinding tussen de opdrachten die onze jong professionals moeten uitvoeren voor hun diplomering en de uitdagingen die leven bij ondernemers. Benieuwd? Klik snel door naar www.hoornbeeckbusiness.nl!

Ziekmelden en verzuim

Als een student ziek is, kan hij/zij telefonisch worden ziekgemeld bij de administratie (085 483 8003), 's morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Bij studenten jonger dan 18 jaar is het de bedoeling dat een ouder/verzorger dit doet.

Verlof voor een tandartsbezoek, bruiloft, begrafenis of anderszins kan, minimaal twee dagen van tevoren, worden aangevraagd via het mailadres verzuimgouda@hoornbeeck.nl. Ook hiervoor geldt dat dit bij studenten jonger dan 18 jaar door de ouders moet gebeuren.

Maatwerktrajecten Economie

Excellente studenten van de niveau-4 opleidingen Junior Accountmanager, Bedrijfsadministrateur, Junior Assistent-Accountant en Managementassistente/Directiesecretaresse kunnen na 1 jaar overstappen naar onze éénjarige sprinttrajecten. Dit betekent dat je binnen 2 jaar een niveau-4 diploma op het Hoornbeeck College kunt behalen.    

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je in leerjaar 1 gemiddeld een 7,5 of hoger hebben behaald. Ook wordt tijdens de docentenvergadering bekeken of je qua studiehouding en qua niveau van de vreemde talen geschikt bent voor één van de sprintopleidingen.

Wil je snel naar het hbo? Dan is dit misschien een ideale mogelijkheid voor je!

Meer informatie? Neem contact op met gouda@hoornbeeck.nl.

Management Gouda

Per locatie is er een locatiemanager en zijn er opleidingsmanagers. Hieronder vindt u hun gegevens.

Administratie

Telefoon:
E-mail:

(085) 483 80 03
gouda@hoornbeeck.nl

   

Onderwijs

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer drs. G. van Veldhuizen
Locatiemanager / Opleidingsmanager Techniek
(085) 483 80 03
vng@hoornbeeck.nl

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

mevrouw drs. M.C. Klein - van Doorn
Opleidingsmanager Welzijn & Verzorgende-IG
(085) 483 80 03
knm@hoornbeeck.nl

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer J.J. Rozendaal
Opleidingsmanager Dienstverlening & Verpleegkunde
(085) 483 80 03
rzj@hoornbeeck.nl

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

de heer P. Bregman
Opleidingsmanager Economie & ICT
(085) 483 80 03 
pbn@hoornbeeck.nl 

Lees meer >>

Openbaar vervoer (OV) richting Hoornbeeck Gouda

Het Hoornbeeck College in Gouda is goed bereikbaar met het OV. Klik hieronder op 'Lees meer' voor een aantal routes.

Bereikbaarheid locatie Gouda

De locatie Gouda is met het openbaar vervoer op de volgende manieren te bereiken:

 • Vanaf Station Gouda:
  • Als je met de bus of de trein aankomt op station Gouda, is het ongeveer 20 - 25 minuten lopen naar het Noordelijk Halfrond 10. We adviseren (aankomende) studenten vanaf station Gouda een (tweedehands) fiets te gebruiken.
 • Vanaf Oegstgeest, Leiden, Zoeterwoude, Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen:
  • Uitstappen bij Station Gouda.
  • Evt.: Buslijn 175 (uitstappen halte ‘Harderwijkweg'). Vanaf deze bushalte is het ongeveer 10 - 15 minuten lopen naar het Noordelijk Halfrond 10.
 • Vanaf Zoetermeer, Moerkapelle, Zevenhuizen, Waddinxveen:
  • Uitstappen bij Station Gouda.
  • Evt.: Buslijn 175 (uitstappen halte 'Harderwijkweg'). Vanaf deze bushalte is het ongeveer 10 - 15 minuten lopen naar het Noordelijk Halfrond 10.

Vanuit Lisse:

Vanuit Lisse rijdt er een speciale bus naar het Hoornbeeck College en het Driestar College.

Lees meer >>

Bekijk onze Goudse vakopleidingen

Onze locatie op de kaart

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
408