Zoeken

Amersfoort

Hoornbeeck College Amersfoort

Utrechtseweg 230 | 3818 ET
Postbus 875 | 3800 AW
Amersfoort 
T. 085 483 80 00 
E. info@hoornbeeck.nl

 

Routebeschrijving downloaden.

ICO508-PANDEN.AMERSFOORT

Bekijk opleidingen van het Hoornbeeck College te Amersfoort

Welkom op het Hoornbeeck College in Amersfoort

Een school waar 't plezierig studeren is en je grote kans maakt op een diploma. Daar gaan we ons samen sterk voor maken! Je komt in Amersfoort op een gezellige school. De docenten en jij zullen elkaar al snel goed kennen. Je studeert heel zelfstandig, maar je zult merken: met je vragen kan je altijd bij iemand terecht. Er wordt naar je geluisterd.

Open avonden

in amersfoort

D.V. dinsdag 4 december 2018 
19.00 - 21.30 uur

Klik hier voor het programma van deze avond! 

 

D.V. donderdag 31 januari 2019
19.00 - 21.30 uur

Meeloopdagen voor vo-leerlingen locatie Amersfoort

Overweeg je een opleiding te volgen op het Hoornbeeck College in Amersfoort en wil je weten wat de opleiding precies inhoudt? Dan bieden we jou de gelegenheid om een dag mee te lopen! Als je je aanmeld voor een meeloopdag verwachten we dat je toestemming hebt van je decaan en ouder(s)/verzorger(s). 

Twijfel je erg over de keuze voor een opleiding, dan kun je een extra gesprek aanvragen met de opleidingsmanager/docent. Dit gesprek wordt dan ingepland op de meeloopdag. Je kunt dit aangeven onder 'opmerkingen' in het opgaveformulier van de betreffende sector/opleiding. 

Schrijf je hier in! 

Maatregelen in geval van extreme weersomstandigheden

Wanneer er sprake is van lesuitval door extreme weersomstandigheden, dan wordt hierover op het webrooster een mededeling gedaan.

Met vriendelijke groet,

Het Locatiemanagement.  

Management Amersfoort

Per locatie is er een locatiemanager en zijn er opleidingsmanagers. Hieronder vindt u hun gegevens.

Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

drs. W.K. Petersen
Locatiemanager
(085) 483 85 43
pew@hoornbeeck.nl
   
   
Naam: mw. H.J. Henniphof
Functie: Locatiesecretaresse
Telefoon: (085) 483 85 15
E-mail: hfh@hoornbeeck.nl
   
   
Naam: ing. J. van Bentum
Functie: Opleidingsmanager Economie
Telefoon: (085) 483 84 88
E-mail: bej@hoornbeeck.nl
   
 
Naam:   A. van den Dool
Functie: Projectmanager Mobiliteit
Telefoon: (085) 483 85 05
E-mail: dl@hoornbeeck.nl
   
   
Naam: mw. M.H.A. van Driesten
Functie: Opleidingsmanager Verzorgende
Telefoon: (085) 483 85 87
E-mail: dtm@hoornbeeck.nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
ing. A.A. Gorter
Opleidingsmanager Bouwkunde/ICT 
(085) 483 85 09
goa@hoornbeeck.nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
mw. drs. E.C. van der Leeden
Opleidingsmanager Verpleegkundige
(085) 483 85 30
lde@hoornbeeck .nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
A. Morren
Opleidingsmanager Dienstverlening/Maatschappelijke Zorg
(085) 483 85 37
moa@hoornbeeck.nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
C. Roos
Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde/Mobiliteit
(085) 483 85 50
crs@hoornbeeck.nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
D.P. Theunisse
Opleidingsmanager Elektrotechniek
(085) 483 85 57
ted@hoornbeeck.nl
 
 
Naam:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
drs. W.H. van Ledden
Opleidingsmanager Pedagogisch Werk 
(085) 483 85 29
lnw@hoornbeeck.nl
   
Lees meer >>

Vakantierooster Amersfoort 2018-2019

Hieronder vind je informatie over het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019.

Cursusjaar 2018-2019

 • Zomervakantie: 16 juli t/m 31 augustus 2018
 • Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
 • Dankdag: 7 november 2018
 • Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 7 januari 2019*
 • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
 • Biddag: 13 maart 2019
 • Paasvakantie: 19 april t/m 22 april 2019
 • Koningsdag: 27 april 2019
 • Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2019
 • Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019
 • Pinksteren: 10 juni 2019
 • Zomervakantie: 15 juli t/m 30 augustus 2019

* 7 januari 2019 bezinningsdag voor personeel; studenten vrij

 


 

Lees meer >>

Lestijden & vervoersinformatie 2018-2019 Amersfoort

Hieronder vind je informatie over de lestijden voor cursusjaar 2018-2019.Tevens vind je hieronder informatie over het vervoer voor cursusjaar 2018-2019.

Lestijden cursusjaar 2018-2019

Sector Techniek & ICT en Welzijn

Lesuur 1:         08.30  - 09.20 uur

Lesuur 2 :        09.20 – 10.10 uur

PAUZE:           10.10 – 10.30 uur

Lesuur 3:         10.30 – 11.20 uur

Lesuur 4:         11.20 – 12.10 uur

PAUZE:           12.10 – 12.30 uur

Lesuur 5:         12.30 – 13.20 uur

Lesuur 6:         13.20 – 14.10 uur

Lesuur 7:         14.10 – 15.00 uur

Lesuur 8:         15.00 - 15.50 uur

 

Sector Economie, Gezondheidszorg, Dienstverlening en Mobiliteit

Lesuur 1:         08.30  - 09.20 uur

Lesuur 2 :        09.20 – 10.10 uur

Lesuur 3:         10.10 - 11.00 uur

PAUZE:           11.00 – 11.20 uur

Lesuur 4:         11.20 – 12.10 uur

Lesuur 5:         12.10 – 13.00 uur

PAUZE:           13.00 – 13.20 uur

Lesuur 6:         13.20 – 14.10 uur

Lesuur 7:         14.10 – 15.00 uur

Lesuur 8:         15.00 - 15.50 uur

 

Vervoersinformatie 2018-2019 

Klik hier voor vervoersinformatie 2018-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lees meer >>

Lesdagen BBL locatie Amersfoort 2018-2019

Klik hier voor meer informatie over de BBL lesdagen voor cursusjaar 2018-2019.

Onze locatie op kaart
in beeld

Student aan het woord

934