Hoornbeeck College
Locaties

“Het reformatorisch onderwijs staat of valt met de docent voor de klas, hij is de identiteitsdrager van de school”, vertelt ds. Egas. “De school is opgericht vanwege de identiteit. Het zou vreemd zijn als je docent bent en je níet zou bezinnen op vragen als: wat betekent het geloof voor mij? Kunnen studenten aan mij zien dat ik het beleef, en vóórleef?”

Daarom wordt al twintig jaar de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming (GPV) gegeven aan alle beginnende docenten op het Hoornbeeck College. Ds. Egas is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Damwoude en cursusleider van de eerste van vijf modules, met onderwerpen uit de geloofsleer zoals rechtvaardiging, verbond en doop, en uitverkiezing. “We behandelen daarbij ook geestelijke vragen. Wat is de kern van het christelijk geloof en wat belijden we? Het grootste deel is de persoonlijke bezinning met elkaar aan de hand van casussen. Mijn taak is om vragen van cursisten te behandelen en coachend en stimulerend op te treden.”

De diepte in

De groep bestaat uit zo’n tien tot twaalf cursisten per keer. Juist omdat de groep zo klein is, kan men open en vrijmoedig met elkaar praten. “Het mooiste vind ik de momenten waarop mensen elkaar spreken wie de Heere voor hen is. Hoe kan ik Hem ‘voorstellen’ aan de studenten? Dat gaat over het hart van docent-zijn. Je voelt dat het mensen raakt en moed geeft.”

‘Het levert weleens emotionele momenten op’

Egas geeft de cursus GPV al twintig jaar, sinds de start. “Het is een van de liefste dingen die ik doe. Ik ben zelf ook docent geweest, ik vind het fijn om met hen te spreken over de kern van hun werk. Vooral jonge mensen hebben veel vragen over het geestelijke leven. Dat je ze daarbij mag helpen, is prachtig. Vragen als: wat is geloven? Maar ook: hoe ver ga je met je eigen mening geven? In hoeverre ben je open tegen studenten over bijvoorbeeld eigen mediagebruik of zondagsrust? Dat zijn lastige punten waarin cursisten onderling van mening verschillen. Maar dat is juist het waardevolle.”

“Mensen worstelen veel met de zekerheid van het geloof. Hoe weet ik of mijn zonden vergeven zijn? Daarover ga je met elkaar de diepte in. Dat levert weleens emotionele momenten op, het raakt mensen in hun hart. Aan mij de taak om iedereen te leren naar elkaar te luisteren, met alle verschillen die er zijn – van PKN tot Oud Gereformeerd. Maar ook om te corrigeren. Het is een spannend gebeuren om iedereen recht te doen en objectiviteit te bewaren in de breedte van de Schrift.”

Toekomstbestendig

De cursus bestaat in totaal uit vijf modules, verspreid over twee jaar. Naast de module ‘Wij belijden’ zijn de andere modules (2) Eenheid en eigenheid in de gereformeerde gezindte, (3) De adolescent in het onderwijs, (4) Christen zijn in een plurale samenleving en (5) Apologetiek. Elke module heeft drie bijeenkomsten van een dagdeel – behalve ‘Wij belijden’, die duurt drie hele dagen. “Dan eten we tussen de middag samen een kop soep met een broodje erbij, en wandelen we met elkaar.”

‘Zolang we onze scholen mogen houden, zal deze cursus een plek hebben’

Ook voor Egas persoonlijk is de cursus motiverend. Hij is jarenlang docent geweest in het voortgezet onderwijs. Na een studie Rechten kwam hij aan de bestuurlijke kant van het onderwijs terecht. Daarna werd hij predikant. Momenteel zit hij ook in de Raad van Toezicht van het Hoornbeeck College. “Heel mijn leven is met het onderwijs verweven. De cursus scherpt mij elke keer: waarom houden we deze school in stand? Ook het contact met docenten, en via hen met studenten, is voor mij belangrijk. Zo blijf ik op de hoogte. Ik heb zelf kinderen die in het onderwijs werken en ik geef catechisatie.”

“Zolang we onze scholen mogen houden, denk ik dat deze cursus een plek zal hebben. Ik hoop dat onze studenten de Heere Jezus erdoor mogen kennen en met Hem leren leven.”

Maak kennis met meer collega’s van het Hoornbeeck College!