Hoornbeeck College
Locaties

1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We willen graag dat elke student maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en actief is in de omgeving van de school, bijvoorbeeld door middel van werken in de wijk. Zo ondersteunen studenten van locatie Rotterdam onder de naam Hoornbeeck Helpt buurtbewoners van de wijk Charlois. Ook lopen studenten stage bij een heel divers aanbod van bedrijven en instellingen, wat bijdraagt aan een brede blik op sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

2. Sociaal veilige school

Hoornbeeck wil een sociaal veilige school zijn voor alle medewerkers en studenten. Elke medewerker en student moet zich op onze school veilig weten, ongeacht etnische, religieuze of seksuele achtergrond, overtuigingen en keuzes. We zijn een christelijke school op reformatorische grondslag. Dat heeft dus gevolgen voor onze visie op bijvoorbeeld seksualiteit, huwelijk en gezin. Het Hoornbeeck College is helder en hartelijk over de Bijbelse boodschap. We rusten studenten toe om sterk te staan in onze veranderende samenleving. Vanuit onze christelijke visie zijn weldenkendheid, naastenliefde, verbondenheid, empathie en respect wezenlijk voor onze hele schoolcultuur.

-tekst gaat door onder foto’s-

3. Politieke betrokkenheid

We moedigen ook politieke betrokkenheid van studenten aan. In veel onderwijsactiviteiten komt deze betrokkenheid aan de orde. Zo zijn er op Hoornbeeck-locaties stembureaus bij verkiezingen. Ook organiseren we politieke debatten in de school en debatwedstrijden.

4. Rentmeesterschap en duurzaamheid

Ook rentmeesterschap en duurzaamheid zijn voor ons een Bijbelse opdracht. Dit uit zich o.a. in het scheiden van afval, duurzaam opwekken van energie en gebruikmaken van openbaar vervoer tijdens excursies.

5. Duurzame inzetbaarheid

Hoornbeeck College streeft naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe wij als school omgaan met gezondheid, vitaliteit en ontspanning is weer vormend voor onze studenten. Reflecteren op eigen leefstijl en balans vinden tussen werken, zorgen, leren en ontspannen is voor alle medewerkers en studenten belangrijk.

Burgerschap in de hele school vraagt om goede doordenking en een gezonde praktijk. We voldoen graag aan de eisen van onze overheid, maar hechten ook aan een invulling vanuit onze missie.