Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Hoornbeeck College start Kenniscentrum

Het Hoornbeeck College heeft een Kenniscentrum opgericht. Het Kenniscentrum is een vervolg op het lectoraat ‘Vorming bij de Bron’, maar heeft een bredere focus. In het lectoraat stond de identiteitsontwikkeling van de jongere centraal, het Kenniscentrum richt zich op ‘De lerende & delende leraar’.

Omdat het lectoraat goede inzichten gegeven heeft over het thema identiteitsontwikkeling, wil het Hoornbeeck deze uitkomsten verder uitwerken en vooral toepasbaar maken voor de praktijk van onderwijs en opvoeding. Het Hoornbeeck is een tamelijk grote school met een landelijke spreiding. Daarnaast werken er veel mensen met ervaring uit verschillende sectoren en dit brengt een diversiteit aan kennis met zich mee. De achterliggende jaren ontstond de behoefte om al deze kennis te delen en vindbaar te maken in de organisatie, wat is uitgemond in het Kenniscentrum.

Het Kenniscentrum wil het thema ‘De lerende & delende leraar’ op meerdere manieren uitwerken. Allereerst als stimulans voor leraren om te studeren, niet alleen voor hun bevoegdheid, maar ook door continue professionalisering in teams en verdere studie. Daarnaast wordt er gebouwd aan een platform die het delen van kennis in de organisatie faciliteert. Alle medewerkers kunnen hun eigen kennisprofiel inrichten en actuele informatie over cursussen of relevante literatuur delen.

Met onderstaande video werden alle medewerkers van het Hoornbeeck College op de hoogte gesteld van de start van het Kenniscentrum.

[tekst loopt door onder de video]

Naast het stimuleren van studie en faciliteren van netwerken, vormt het Kenniscentrum een onderzoeksgroep die zich richt op vorming in het mbo en organiseert zij activiteiten om kennis te delen binnen en buiten de organisatie. Alice Middelkoop, coördinator van het Kenniscentrum: “Als laagdrempelige en ludieke aftrap is daarom een kennisspel gestart waarbij we elke dag al onze docenten een onderwijskundige vraag stellen. De vragen komen van de docenten zelf en staan dicht bij de lespraktijk. Mooi is dat de antwoorden op deze vragen vaak uit hun eigen studieonderzoeken komen. Het is fantastisch om te zien dat 85% van de docenten mee doet en de thema’s uit de vragen regelmatig in gesprekken terugkomen.”

Meer weten over het Kenniscentrum? Neem dan contact op met Alice Middelkoop (coördinator Kenniscentrum), via kenniscentrum@hoornbeeck.nl

De eerste publicatie van het Kenniscentrum is beschikbaar en is afkomstig van Willem de Potter (voorzitter college van bestuur Hoornbeeck College).