Hoornbeeck College
Locaties

Hoornbeeck vernieuwt opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Om aan te sluiten bij de eisen van de overheid en de actualiteit in het werkveld, start het Hoornbeeck College in augustus 2024 met een vernieuwde opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Aanleiding hiervoor is een nieuw kwalificatiedossier voor de opleiding HZW. In de nieuwe eisen van de overheid ligt meer nadruk op veiligheid, diversiteit, duurzaamheid en pedagogische vaardigheden. Deze wijzigingen komen voort uit de groeiende behoefte aan zogenaamde ‘handen aan het bed’ in de zorg, waardoor voor een Helpende Zorg en Welzijn meer ruimte ontstaat in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook in de gastouder- en kinderopvang is meer vraag naar medewerkers met een diploma HZW.

Leerbehoefte van student centraal

Hoornbeeck College en Hoornbeeck Connect spelen in op deze ontwikkelingen door met ingang van het cursusjaar 2024/2025 met een vernieuwde opzet van de opleiding HZW te starten. Het resultaat: een brede en tegelijkertijd verdiepende opleiding, waarbij de leerbehoefte van de student centraal staat. Studenten kunnen aangeven waar hun leerbehoefte ligt en zich vervolgens via keuzemodules specialiseren op thema’s zoals pedagogisch handelen, mensen met een beperking en palliatieve zorg. Ook kunnen ze nog steeds kiezen voor verdiepende keuzedelen, zoals Helpende Plus en Ondersteuning in de kinderopvang.

Nieuw: aandacht voor veiligheid

Een belangrijke vernieuwing in de opleiding is het thema veiligheid. Concreet: het handelen bij onveilige situaties op de werkvloer en het omgaan met werkdruk, stress en weerbaarheid. Door dit onderwerp ruim aan de orde te laten komen, spelen we in op de vraag vanuit het werkveld om studenten weerbaar te maken en voor zichzelf op te leren komen. Daarnaast besteden we aandacht aan duurzame inzet van de werknemer en zorgtechnologie.

Belang voor werkveld

Deze aanpassingen zijn niet alleen gunstig voor studenten, maar ook voor organisaties in de zorgsector. Een diploma volgens de nieuwe kwalificatie-eisen betekent dat een Helpende ZW is opgeleid in overeenstemming met de huidige behoeften in de zorg. De Helpende heeft kennis over duurzaamheid, weet rekening te houden met diversiteit en heeft oog voor veiligheid binnen de organisatie. Deze onderwerpen zijn zowel in de zorg als in het welzijnswerk van belang, voor de student én het werkveld.

Heb je vragen over de vernieuwde opleiding Helpende Zorg en Welzijn? Neem contact op met de locatie waarmee je samenwerkt of waar je de opleiding wilt volgen.