Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Gert van Leeuwen nieuwe bestuurder Hoornbeeck en Van Lodenstein

G.R. (Gert) van Leeuwen (1968) is per 1 augustus 2020 benoemd als bestuurder van het Van Lodenstein College en Hoornbeeck College. Hij volgt D. (Dick) van Meeuwen (1954) op die in de loop van het komend cursusjaar met pensioen zal gaan. Het College van Bestuur zal dan bestaan uit de huidige bestuursvoorzitter W.J. (Willem) de Potter en Van Leeuwen.

Van Leeuwen is momenteel bestuurder van Berséba (landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor passend onderwijs in het po) en directeur-bestuurder van een aantal basisscholen in de Neder-Betuwe. Verder is hij raadslid voor de SGP in de Neder-Betuwe.

Van 2008 tot 2013 was hij landelijk projectleider voor passend onderwijs voor po, vo en mbo. Hij studeerde onder meer aan de pabo, daarna pedagogiek en behaalde een master onderwijskundig leiderschap (MES) aan de Radbouduniversiteit.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat met Van Leeuwen een ervaren bestuurder is gevonden die, na een inwerkperiode, een goede bestuurlijke bijdrage kan leveren aan de beide scholen.