Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Effectory roept Hoornbeeck College uit tot branchewinnaar ‘World-Class Workplace’

Onderzoeksbureau Effectory heeft het Hoornbeeck College uitgeroepen tot branchewinnaar op het gebied van goed werkgeverschap. Eerder dit jaar werd het Hoornbeeck al beloond met het label ‘World-class Workplace’.

Het label ‘World-class Workplace’ (voorheen: Beste werkgever) wordt uitgedeeld aan organisaties die boven de wereldwijde benchmark voor goed werkgeverschap scoren. Nu blijkt het Hoornbeeck dus ook de beste werkgever te zijn in de onderwijsbranche.

Willem de Potter, voorzitter van het college van bestuur, is blij met dit nieuws: “Dit nieuws maakt ons echt dankbaar. Niet omdat we lijstjes en labels zo belangrijk vinden, maar omdat we ons werk met Gods hulp én vanuit Gods Woord mogen doen. Vanuit die basis werken we met elkaar aan een werkklimaat waarbij oog voor elkaar, veiligheid, juiste faciliteiten en voldoende opleidingsmogelijkheden belangrijk zijn. Dat zijn voorwaarden om onze jongeren goed te kunnen toerusten, begeleiden en uitdagen. We streven dus niet naar een prijs, maar naar goed onderwijs en goed werkgeverschap. Dat is onze Bijbelse opdracht. En als dat beloond wordt met deze prijs, is dat natuurlijk mooi.”

Het Hoornbeeck College scoorde goed op thema’s als tevredenheid, werkgeverschap en autonomie. Onderzoeksbureau Effectory heeft deze als volgt geformuleerd:

  • Tevredenheid

Medewerkerstevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

  • Werkgeverschap

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: Trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen, en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers

  • Autonomie

Autonomie is de mate waarin een medewerker wezenlijke vrijheid en onafhankelijkheid ervaart bij het uitvoeren van zijn/haar werk en het nemen van beslissingen. De score op autonomie geeft een beeld van de bereidheid van de organisatie om een medewerker deze vrijheid en onafhankelijkheid te geven.

Meer informatie over dit het onderzoek van Effectory vindt u hier: https://www.effectory.nl/world-class-workplace/.