Zoeken

Van Steensel nieuwe lector Hoornbeeck College

Geplaatst: 23 mei 2016

Het Hoornbeeck College heeft drs. N. (Nico) van Steensel benoemd tot lector voor het lectoraat Vorming vanuit de Bron. Hij volgt daarmee dr. W. (Wim) Fieret op die recent het lectoraat neerlegde in verband met zijn pensionering. Van Steensel zal zich als lector vooral richten op jongeren in het beroepsonderwijs, de zogeheten ‘doeners’.

2728319145

Amersfoort, 20 mei 2016 – Het Hoornbeeck College heeft drs. N. (Nico) van Steensel benoemd tot lector voor het lectoraat Vorming vanuit de Bron. Hij volgt daarmee dr. W. (Wim) Fieret op die recent het lectoraat neerlegde in verband met zijn pensionering. Van Steensel zal zich als lector vooral richten op jongeren in het beroepsonderwijs, de zogeheten ‘doeners’.

Van Steensel is momenteel docent godsdienst op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Ook doceert hij aan de hbo-opleiding van de CGO. Eerder werkte hij onder meer voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten in Nigeria. Als lector zal Van Steensel zich met name bezighouden met de vraag hoe opvoeders de Bijbelse waarden en normen kunnen versterken bij jongeren die opgroeien in een seculiere samenleving. Voor het vervullen van het lectoraat zal hij samenwerken met een kenniskring en een klankbordgroep.

De voorzitter van het College van Bestuur, drs. W.J. (Willem) de Potter, is verheugd over de benoeming: “In Nico van Steensel hebben we iemand gevonden die vertrouwd is met het doen van onderzoek en ook veel praktijkervaring heeft in de omgang met de doelgroep door zijn werk als docent voor het Hoornbeeck College.”

204