Zoeken

Subsidie ministerie voor samenwerking Hoornbeeck College en Driestar College

Geplaatst: 22 januari 2014

Driestar Hogeschool en het Hoornbeeck College zetten gezamenlijk een opleidingsschool op die aansluit op de onderwijspraktijk van het mbo.

logo-driestar-hogeschool

Driestar Hogeschool en het Hoornbeeck College zetten gezamenlijk een opleidingsschool op die aansluit op de onderwijspraktijk van het mbo. Door de verkregen subsidie is het mogelijk een opleidingsschool op te zetten die specifiek aansluit op de onderwijspraktijk van het mbo. Dit geeft aankomende leraren de kans om (een deel van) hun opleiding in een duaal traject van werken-leren te volgen binnen een school van (middelbaar) beroepsonderwijs. Binnen het primair en voortgezet onderwijs bestaan deze opleidingsscholen al.

Beide instellingen hopen daarnaast met de opleidingsschool de begeleiding van beginnende leraren in het mbo te kunnen versterken en beogen professionalisering van huidige leraren in het mbo. Thema’s die onder meer aandacht zullen krijgen binnen het samenwerkingsverband zijn: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten.

De opleidingsschool zal gevormd worden door de instituutslocatie Driestar Hogeschool en de vier opleidingslocaties van het Hoornbeeck College, namelijk locatie Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rotterdam. De locatie Goes zal vooralsnog niet deelnemen, omdat deze al vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool.

Piet Murre, manager van de lerarenopleidingen, is blij met deze nieuwe kans: “Het is een mooie, natuurlijke en forse uitbouw van de huidige cursussen die we geven aan docenten van het Hoornbeeck College om een lesbevoegdheid voor het mbo te behalen”. Ook Arjen van Kralingen, locatiemanager Hoornbeeck College Rotterdam, is zeer verheugd: “Prachtig om als Hoornbeeck College samen met een kwaliteitsinstelling als Driestar Hogeschool maatwerk te gaan leveren voor een lerarenopleiding in en voor het mbo!”.

De verleende subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 900.000 wordt verspreid over de periode 2013 t/m 2016. Tijdens deze periode hopen Driestar Hogeschool en het Hoornbeeck College hun plannen uit te werken. De komende jaren bekijken de partners of de samenwerking kan leiden tot een structureel erkende opleidingsschool.

204