Zoeken

Jaarverslag 2015

Geplaatst: 21 juni 2016

Het jaarverslag van het Hoornbeeck College over 2015 is verschenen. In dit verslag verantwoorden wij de wijze waarop invulling is gegeven aan onze missie: eigentijds beroepsonderwijs in verbondenheid met de Bijbel.

Omslag jaarverslag (2)

Het jaarverslag van het Hoornbeeck College over het kalenderjaar 2015 is verschenen. In dit verslag verantwoorden wij de wijze waarop invulling is gegeven aan onze missie: eigentijds beroepsonderwijs in verbondenheid met de Bijbel.

"Het beste onderwijs" stond als thema centraal in 2015. Wat is het beste onderwijs? De eerste plaats op een landelijke ranglijst? Natuurlijk wil het Hoornbeeck College zo goed mogelijk onderwijs geven, dat moet de ambitie zijn van iedere school. Als mbo-college zijn we ook blij met het feit dat we al zeven keer op rij door de Keuzegids mbo-studies verkozen zijn tot het ‘Beste ROC van Nederland’. Maar dat is niet ons belangrijkste doel. Wij willen onze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een plaats in de maatschappij of een vervolgopleiding. Onze plus: onderwijs met een reformatorisch fundament dat gebaseerd is op de Bijbel. Dat drijft onze medewerkers en verrijkt onze studenten.

In het jaarverslag kunt u lezen op welke wijze, met welke inzet en met welke middelen wij ook in 2015 hebben gewerkt aan die opdracht.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van 2015.

204