Zoeken

Jaarverslag 2013

Geplaatst: 28 mei 2014

Het jaarverslag van het Hoornbeeck College over 2013 is verschenen. In dit verslag verantwoorden wij de wijze waarop invulling is gegeven aan onze missie: eigentijds beroepsonderwijs in verbondenheid met de Bijbel.

Omslag jaarverslag (2)

Het jaarverslag van het Hoornbeeck College over het kalenderjaar 2013 is verschenen. In dit verslag verantwoorden wij de wijze waarop invulling is gegeven aan onze missie: eigentijds beroepsonderwijs in verbondenheid met de Bijbel.

"Door de ogen van een ander!" Dit thema stond centraal in 2013. Hoe kijkt men tegen onze school aan? Hoe zien anderen onze school, studenten en medewerkers? Aan de hand van dit thema hebben we kritisch gekeken naar onszelf, goede gesprekken gevoerd en bruikbare conclusies kunnen trekken.

Identiteitsgebonden onderwijs staat niet los van de tijd waarin we leven. Om goed te kunnen functioneren in de huidige kenniseconomie moeten onze studenten op eigentijdse wijze worden opgeleid. Het is onze opdracht om reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs te laten aansluiten op de huidige arbeidsmarkt en het hoger beroepsonderwijs.

In het jaarverslag kunt u lezen op welke wijze, met welke inzet en met welke middelen wij ook in 2013 hebben gewerkt aan die opdracht.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

204