Zoeken

Hoornbeeck tekent overeenkomst met CuraMare en Albeda College

Geplaatst: 24 januari 2014

Samen met het Albeda College en CuraMare, biedt het Hoornbeeck College verpleegkundestudenten de kans om in een zelfstandig team praktijkervaring op te doen.

Nieuwsbericht CuraMare

Afgelopen woensdag ondertekenden het Hoornbeeck College, het Albeda Collega en CuraMare een overeenkomst waarmee zij een samenwerking zijn aangegaan om leerlingverpleegkundigen beter voor te bereiden op de praktijk.

De eerste acht leerling verpleegkundigen afkomstig van beide colleges starten in februari op de leerafdeling orthopedie/traumatologie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, onderdeel van CuraMare.

Wat is een leerafdeling?
Stagelopen op een leerafdeling houdt in dat samen met andere stagiaires, onder begeleiding van een gediplomeerd werkbegeleider, een zelfstandig team gevormd wordt. Het team is verantwoordelijk voor het hele proces. Naast het hele proces zijn de studenten samen aan het leren en reflecteren. In plaats van meelopen en meekijken, gaan studenten op de leerafdeling veel zelf doen. Onder verantwoording van een gediplomeerd verpleegkundige zijn zij tijdens hun stage verantwoordelijk voor zes patiënten.

Alle gediplomeerd verpleegkundigen zijn opgeleid om op een coachende wijze hun rol als werkbegeleider te vervullen. Tijdens de stageperiode maken de studenten intensief kennis met de beroepspraktijk. Zij worden door een gediplomeerd verpleegkundige gecoacht in het zelfstandig functioneren bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit de scholen wordt ondersteuning gegeven door een docent die een aantal uren per week aanwezig is en de vorderingen van de studenten nauwlettend in de gaten houdt en eventueel bijstuurt en ondersteunt.

Wat zijn de voordelen?
Een leerafdeling is gericht op verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van beroepsgericht leren en geeft opleiden een centrale plek binnen instellingen.

Het leren van en met elkaar is een van de pijlers van de leerafdeling. Zo doet de student veel praktijkervaring op en wordt steeds zelfstandiger waarbij zij/hij de competenties van verpleegkundige verder kan ontwikkelen. Een goede start voor de ontwikkeling van de verdere loopbaan.

204