Zoeken

Hoornbeeck kent minste uitvallers

Geplaatst: 11 februari 2015

Van alle mbo-colleges heeft het Hoornbeeck College de minste uitvallers. Deze week belde de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap persoonlijk met het management om haar felicitaties over te brengen.

bussemaker_vsv

Amersfoort, 11 februari 2015 – Het Hoornbeeck College staat bovenaan de lijst met mbo-colleges die weinig uitval van studenten kennen. Tijdens cursusjaar 2013-2014 zag het college het aantal uitvallers afnemen met 55 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee komt het aantal uitvallers op slechts 1,8% van de ruim 5000 studenten. Dat blijkt uit het persbericht dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze week publiceerde.

Felicitaties

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belde persoonlijk met het Hoornbeeck om de school te feliciteren. In haar felicitatie noemt zij de cijfers ‘een mooi resultaat in de strijd tegen schooluitval’ en spreekt ze haar vertrouwen uit in ‘een intensieve samenwerking met alle betrokkenen om de schooluitval nog verder terug te dringen’.

Klik hier voor de felicitatiekaart van de minister van OCW (PDF)

Doelgerichte middelen

Het Hoornbeeck College werkt met een aantal doelgerichte middelen aan voortijdige schoolverlating:

  • Persoonlijke begeleiding zodat elke student in beeld is. De school kan zo tijdig bijsturen als dat nodig blijkt.
  • Elke student krijgt na inschrijving een intakegesprek waarin de opleidingskeuze uitgebreid besproken en zo nodig bijgesteld wordt.
  • Als een student onverhoopt een opleiding niet kan afronden, wordt een passend alternatief geboden.
  • In de les wordt gecontroleerd op aanwezigheid en cijfers rond uitval en verzuim worden actief gemonitord door het management om zo tijdig te kunnen ingrijpen.

Iedere jongere telt!

Directielid drs. S. Nentjes: “Ons college leidt studenten op tot vakmensen. Daarom doen onze medewerkers en betrokken partijen er alles aan om studenten mét een diploma naar een baan of vervolgopleiding te begeleiden. Met zo’n diploma sta je als sollicitant veel sterker op de arbeidsmarkt. Ik ben het dan ook helemaal eens met wat de minister in haar felicitatie zei: ‘iedere jongere telt!’”.

204