Zoeken

Hoornbeeck College ontwikkelt lesmethodes voor niveau twee

Geplaatst: 27 mei 2016

Het Hoornbeeck College ontwikkelt lesmethodes voor mbo-studenten op niveau twee. Het college wil deze specifieke doelgroep voorzien van onderwijsmateriaal dat op je juiste manier is gestructureerd en vormgegeven.

zout niveau 2 b

Het Hoornbeeck College ontwikkelt lesmethodes voor mbo-studenten op niveau twee. Het college wil deze specifieke doelgroep voorzien van onderwijsmateriaal dat op je juiste manier is gestructureerd en vormgegeven. Zo is er gebruik gemaakt van korte, eenvoudige teksten en is de inhoud meer visueel en praktijkgericht. Deze week rolde de speciale Burgerschap-methode op niveau twee van de drukpers.

Het mbo-onderwijs kent opleidingen op niveau twee tot en met vier. Op niveau drie en vier worden studenten opgeleid voor beroepen waarin studenten als beginnend beroepsbeoefenaars zelfstandig aan het werk kunnen. Voor studenten die de niveau twee-opleidingen volgen, geldt dat zij voornamelijk assisterende werkzaamheden verrichten. Beroepen bij deze opleidingen bevinden zich bijvoorbeeld in de bouw als assistent-timmerman, maar ook als helpende in een verzorgingshuis. “Deze niveau twee-opleidingen vragen om een eigen didactische aanpak”, zo geeft directielid drs. Sijmen Nentjes aan. “Klassen zijn kleiner, er is meer begeleiding en het onderwijs is nog praktischer ingevuld. Omdat er weinig specifiek lesmateriaal voor niveau twee beschikbaar is, hebben we vorig jaar besloten om zelf onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen. Uitgeverijen vinden de doelgroep te klein maar wij willen graag bij hun behoeften aansluiten. Bovendien willen wij het vak Burgerschap graag vormgeven vanuit onze eigen identiteit.”

Burgerschapsmethode ZOUT    
Deze week is de burgerschapsmethode ‘ZOUT’ van de drukpersen gerold. “Deze methode is specifiek voor de niveau twee-doelgroep ontwikkeld”, zo vertelt de auteur drs. Jeroen van der Laan. “ We hebben kortere, eenvoudige teksten geschreven. Daarnaast hebben we de methode visueel sterker gemaakt met illustraties en praktische opdrachten. Dit jaar hebben we met enkele hoofdstukken al proefgedraaid en zowel studenten als docenten zijn positief. Studenten hebben aangeven met dit materiaal goed uit de voeten te kunnen.” Naast deze papieren methode is er een digitaal portal gevuld met opdrachten, presentaties en videofragmenten.

204