Zoeken

Eindbrochure lectoraat

Geplaatst: 17 april 2015

Op vrijdag 20 maart 2015 is het lectoraat 'Werken aan de opdracht' van het Hoornbeeck College afgerond met een symposium. Tijdens deze bijeenkomst is de eindpublicatie van het lectoraat gepubliceerd.

Dhr. Fieret (klein)

Dhr. W. Fieret

lector identiteit

Op vrijdag 20 maart 2015 is het lectoraat 'Werken aan de opdracht' van het Hoornbeeck College afgerond met een symposium. Tijdens deze bijeenkomst is de eindpublicatie 'Vorming onder spanning; refo-jongeren in de moderne cultuur' gepresenteerd. In die brochure zijn de resultaten van de onderzoeksperiode samengevat. Ook zijn er aanbevelingen en onderzoeksvragen voor een vervolgonderzoek in opgenomen.

U kunt deze eindbrochure bestellen door een e-mail te sturen naar mevrouw G.B. van Dijk, managementassistente van het College van Bestuur: vdk@sorg.nl De kosten van deze publicatie bedragen € 5,00 per exemplaar.

204