Zoeken

Een Hoornbeeckstudent om mee te praten (RD 28/5)

Geplaatst: 01 juni 2015

Een man van 49 die arbeidsongeschikt raakt en in een isolement terechtkomt. Een vrouw van 74 die haar tuintje niet meer zelf kan aanharken. Voor deze mensen uit Apeldoorn-Zuid is de komst van een Hoornbeeckstudent het hoogtepunt van de week.

Renske RDdommerholt

RD-serie: Christen in de samenleving, aflevering 4

Bron: Reformatorisch Dagblad, 28 mei 2015
Tekst: Neline Boogert. Beeld: RD, Anton Dommerholt
 

Een man van 49 die arbeidsongeschikt raakt en in een isolement terechtkomt. Een vrouw van 74 die haar tuintje niet meer zelf kan aanharken. Voor deze mensen uit Apeldoorn-Zuid is de komst van een Hoornbeeckstudent het hoogtepunt van de week.

In buurthuis Ons Honk in Apeldoorn hebben zich deze morgen dertien jonge meiden verzameld. Er zijn ook verschillende mensen aanwezig van buurtproject Zuid doet Samen. De eerstejaarsstudenten van het Hoornbeeck College in Apeldoorn zijn de afgelopen tien weken elke woensdagochtend de wijk in gegaan om hulp te verlenen aan mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Alleen of soms in tweetallen kregen ze een cliënt toegewezen.

Voordat de studenten vandaag op de fiets de wijk in gaan, neemt hun docent Jenneke Haase het woord. Ze leest uit Lukas 10 de geschiedenis van Martha en Maria voor. „Het is goed als we bezig zijn met dienen, zoals in dit buurtproject. Martha opende haar huis voor de Heere Jezus, en dat is iets moois. Maar als ze te druk bezig is, geeft dat stress. Het belangrijkste is uiteindelijk dat we net als Maria de Heere dienen. Zij heeft het goede deel gekozen en zit aan de voeten van de Heere Jezus.”

Niet elke woensdagochtend begint met zo’n bezinningsmoment in het buurthuis, vertelt Haase later. „Maar op de eerste en de laatste dag van het project hebben we hier een dagopening. Ook is er nog een gezamenlijke maaltijd met de studenten en mensen uit de wijk. Dan is er alle ruimte om het Woord te openen.”

Marjolein is een van de eerstejaarsstudenten van het Hoornbeeck College in Apeldoorn die de afgelopen weken elke woensdagochtend in Apeldoorn mensen bezochten die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ze heeft genoten van het contact met haar cliënt. „Als je stage loopt in een verzorgingstehuis kom je niet bij mensen thuis. Bij dit project zie je iets van hun eigen leven.”

Dit jaar draait het project voor het eerst, nu nog bij wijze van proef met niveau 2- en 3-studenten zorg en welzijn. Inmiddels is deelname aan Zuid doet Samen officieel erkend als stage voor niveau 2-studenten. „Voor die groep zijn er weinig stageplaatsen beschikbaar”, vertelt Haase. „Vaak zijn ze wegbezuinigd.”

Ze is blij met de officiële erkenning. „Je ziet veel mooie dingen gebeuren. De studenten komen terug op school met levensvragen. Ze worden geconfronteerd met dingen die momenteel in de maatschappij spelen.”

De docent is niet de enige die enthousiast is. „Wat is er nu mooier dan dat je iets voor een ander kunt betekenen?” vraagt student Jennieke zich af. „Het is bizar om te zien dat iemand bijna moet huilen als je aan het eind van de morgen weggaat. Zelf ga je weer terug naar school en heb je allerlei dingen waarmee je je leven vult. Maar voor zo’n vrouw is het een hoogtepunt van de week als je langskomt.”

„Eigenlijk leert iedereen hier van elkaar”, aldus Haase. „Ook wij van de buurtcoöperatie zijn lerend onderweg”, knikt Mechelien Burghout, directeur en medeoprichter van Zuid doet Samen. De coöperatie is eind 2013 opgezet om de gevolgen van de veranderingen in de zorg op te vangen. Zogeheten buurtassistenten gaan in Apeldoorn-Zuid –een stadsdeel met 40.000 inwoners– de deuren langs om te inventariseren wat mensen nodig hebben en wat ze elkaar kunnen bieden. Vervolgens worden buurtbewoners met elkaar gematcht.

De buurtassistenten zitten zelf ook in een leerproces, vertelt Burghout. „Ze komen allemaal uit de bijstand. Bij de sollicitatie hebben we niet gekeken naar cv’s. We zochten naar mensen met het hart op de goede plek.”

Zuid is het eerste stadsdeel van Apeldoorn dat zo actief aan de slag is gegaan met burgerparticipatie, aldus Burghout. Het Hoornbeeck werd erbij betrokken door toedoen van Judith Verschoor, opleider bij Zorggroep Apeldoorn. Ze vroeg Haase, die ze kende van een ander project, of haar studenten iets konden betekenen voor mensen in de wijk. „Meestal gaat het om licht huishoudelijk werk”, aldus Verschoor. „Maar aandacht is minstens zo belangrijk. Dat is een basisbehoefte van een mens.”

204