Zoeken

CvB-voorzitter De Potter blij met blijvende ruimte voor godsdienstonderwijs

Geplaatst: 19 juni 2015

Het mbo dreigde de ruimte voor godsdienstonderwijs kwijt te raken door de komende herstructurering van het onderwijs. Door een aanvaard amendement van het CDA en de SGP blijft de ruimte voor deze lessen er toch. Dhr. De Potter, voorzitter college van bestuur van het Hoornbeeck reageerde verheugd.

potter_amendement_rd

Het mbo dreigde de ruimte voor godsdienstonderwijs kwijt te raken door de komende herstructurering van het onderwijs. Door een aanvaard amendement van het CDA en de SGP blijft de ruimte voor deze lessen er toch. VVD, PvdA, SP, D66 en CU steunden het voorstel. Dhr. De Potter, voorzitter college van bestuur van het Hoornbeeck reageerde verheugd.

Geen vrije ruimte
Minister Bussemaker van Onderwijs wil het mbo opnieuw inrichten door de invoering van de zogenoemde keuzedelen. Studenten krijgen dan gerichte keuzes aangeboden, waarmee ze zich kunnen specialiseren of breder kunnen oriënteren. Hierdoor kunnen scholen beter inspelen op de arbeidsmarkt. De consequentie is dat de vrije ruimte voor scholen verdwijnt. Mbo’s op levensbeschouwelijke grondslag geven nu in die ruimte onder meer hun lessen godsdienst. Door het amendement blijft er ook in de nieuwe inrichting ruimte voor deze lessen.


CDA-kamerlid Rog

Voluit reformatorisch mbo-onderwijs
De Potter, voorzitter van het college van bestuur van het Hoornbeeck College, is tevreden: „Wij zijn bijzonder blij en dankbaar dat de ruimte die we nu voor identiteitsgebonden onderwijs hebben ook in de nieuwe wet –zij het op een andere manier– blijft bestaan. Op die manier kunnen we voluit reformatorisch mbo-onderwijs blijven aanbieden binnen de reguliere onderwijstijd.”

Bron: RefDag.nl

204