Zoeken

Coronavirus

Geplaatst: 02 maart 2020 Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort
De laatste update van deze pagina heeft plaatsgevonden op 23 april 2020, 10.05 uur. 

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, studenten en collega’s. In het onderstaande bericht geven we helderheid over het handelen op het Hoornbeeck College.

Schermafbeelding 2020-03-02 om 14.03.56.png

Update 22 april 17.00 uur

Vanwege verruiming van enkele maatregelen is besloten dat per 11 mei waar dat nodig is de examinering voor examenklassen – met inachtneming van de richtlijnen – op school kan plaatsvinden. Toetsen en examens die niet digitaal afgenomen kunnen worden, zijn uitgesteld tot na 1 juni voor studenten die niet in het examenjaar zitten. Tot de zomervakantie zal het grootste deel van het onderwijs op afstand blijven plaatsvinden, in verband met de fysieke ruimte die nodig is om de richtlijnen in acht te kunnen nemen.

Update 2 april 14.00 uur

In verband met verlenging van de maatregelen vinden tot 28 april geen fysieke activiteiten met studenten plaats in de schoolgebouwen. Tot die tijd wordt er ook niet op school geëxamineerd. Examinering gebeurt waar mogelijk digitaal of op afstand. De examens die niet anders dan op school afgenomen kunnen worden, zijn uitgesteld tot na 28 april.

Update 24 maart 18.00 uur

Het onderwijs vindt momenteel geheel op afstand plaats. Tot 6 april zijn er geen fysieke activiteiten met studenten in de schoolgebouwen. Dat betekent dat voor examinering passende alternatieven gezocht worden. De collega’s die wel in de school werkzaam zijn, volgen de adviezen van het RIVM op.

Update 18 maart 14.00 uur

Alle locaties van het Hoornbeeck zijn beperkt opengesteld. De studenten volgen wel onderwijs, volgens een door het onderwijsteam aangepast programma. Het grootste deel van het onderwijs vindt op afstand plaats. Examinering gaat op advies van het ministerie van OC&W waar mogelijk gewoon door, hier worden passende oplossingen voor gezocht.

Het beleid rondom internationale stages is aangescherpt: studenten worden nu opgeroepen om naar Nederland terug te komen.

Update 14 maart 21.00 uur

Alle studenten hebben maandag 16 en dinsdag 17 maart lesvrij. Docenten en andere personeelsleden worden wel op school verwacht, om eventuele sluiting van de scholen op last van de overheid voor te bereiden. In afwachting van het crisisberaad van het kabinet zullen op dinsdag 17 maart nieuwe maatregelen worden genomen. Wij stellen en houden hiervan alle betrokkenen op de hoogte.

Voor locatie Apeldoorn geldt nu dat deze locatie beperkt opengesteld zal zijn tot 31 maart, in verband met besmettingen en het handelen van andere scholen/instellingen in de regio. Alle betrokkenen zijn ook hiervan op de hoogte gesteld.

___

Algemene richtlijn

We houden de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen deze op. Vooralsnog wijkt de dagelijkse gang van zaken op school niet af van de normale gang van zaken. Studenten/collega’s kunnen gewoon naar school zolang zij geen ziekteverschijnselen (verkoudheidsklachten en koorts) hebben.

Updates

Als door omstandigheden het Hoornbeeck College haar aanpak wijzigt, worden hier updates toegevoegd. Vooralsnog is de onderstaande informatie actueel. 

Wanneer wel thuisblijven?

Wanneer adviseren wij een student/collega wel thuis te blijven?

  1. Als er een huisgenoot van een student/collega ziek is als gevolg van het coronavirus.
  2. Als de student/collega de afgelopen twee weken in een gebied is geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts heeft.

Bij genoemde ziekteverschijnselen verwijzen we studenten/collega’s naar de huisarts of lokale GGD. Deze studenten/collega’s adviseren we thuis te blijven om uit te zieken. Neem dan altijd contact op met je opleidingsmanager.

Wat kunnen we doen om verspreiding van het virus tegen te gaan/te voorkomen?

De algemene richtlijnen zoals de RIVM die uitgeeft, hanteren wij op onze locaties. Dat zijn:

  1. Geen handen schudden
  2. Regelmatig handen wassen
  3. Hoesten en niezen in de elleboog
  4. Papieren zakdoekjes gebruiken

Wat doen we als we weten dat er iemand met een besmetting op school is geweest of iemand van school besmet is?

Als zich een besmetting voordoet op een van onze locaties, neemt het locatiemanagement contact op met de lokale GGD. In overleg met de GGD en lokale autoriteiten kan dan eventueel besloten worden om het onderwijs op een van onze locaties – of een deel daarvan – tijdelijk stop te zetten. Er is nu nog geen aanleiding om (een van) onze locaties te sluiten. We kunnen zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester geen van onze locaties sluiten, omdat we op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs moeten verzorgen.

In geval van een besmetting informeert het locatiemanagement de collega’s, studenten en ouders. Ook op de andere locaties worden dan collega’s, studenten en ouders geïnformeerd.

Wat gebeurt er op een locatie waar het onderwijs (deels) stopgezet is?

Het locatiemanagement besluit welke processen er wel doorgaan – eventueel door thuiswerken – als het onderwijs is afgelast. Ook hier wordt advies van de GGD opgevolgd.

Wat doen we als onze studenten tijdelijk niet welkom zijn bij (zorg)instellingen, of als studenten vanuit (zorg)instellingen dringend wordt geadviseerd niet naar school te gaan?

Het onderwijs gaat zoveel als mogelijk is door. Als studenten vanwege gezondheidsrisico’s niet welkom zijn op hun stageadres, zoekt de school een alternatief voor de gemiste stage-uren. Als studenten niet op school kunnen of mogen zijn, wordt het onderwijs op afstand vorm gegeven.

Wanneer moet ik mijn buitenlandstage of -reis afbreken?

Studenten/collega’s die momenteel in het buitenland zijn, adviseren wij regelmatig de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te checken (www.nederlandwereldwijd.nl). Bij een oranje of rood advies adviseren wij zo snel mogelijk terug naar Nederland te reizen. 

Kan mijn buitenlandstage of -reis doorgaan?

We kunnen nu nog niet zeggen of stages of reizen geannuleerd moeten worden. We houden de reisadviezen van het ministerie in de gaten. Geldt voor een bepaald gebied een oranje of rood advies, dan adviseert de school dringend om daar niet heen te gaan. Overleg in die gevallen met je stagedocent.

Waar vind ik meer informatie?

Ten slotte

We geloven dat alle dingen in de handen van de Heere liggen, maar het is ook belangrijk dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. We hopen en bidden dat dit virus zich niet verder verspreidt en denken aan diegenen die hier mee te maken hebben.

204