Zoeken

Cambridge-cursus Engels: iets voor u?

Geplaatst: 12 mei 2014

Kan uw Engels wel een boost gebruiken? Samen met Driestar Educatief biedt het Hoornbeeck College de Cambrigde-cursus aan. Daarin traint u uw gespreks-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid waarna u een internationaal erkend examen kunt afleggen..

docent_cursus_engels_cambridge_london

Omdat Engels zo belangrijk is, is een cursus Engels zeker de moeite waard! Vorig jaar zijn de cursussen voor het eerst gegeven. In 2014 zullen er in Amersfoort opnieuw Cambridge cursussen verzorgd worden door Driestar Educatief. Deze cursussen worden georganiseerd door het Hoornbeeck College en Van Lodenstein College. Personeelsleden, ouders van studenten en externen zijn van harte welkom.

Inhoud

Tijdens verschillende sessies staan Engelse vaardigheden centraal. Gespreks-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid worden intensief getraind om het persoonlijke niveau te verhogen. Hierbij ligt de nadruk op communicatievaardigheid. Hiernaast komen er ook grammaticale en idiomatische uitdagingen aan de orde, die de docenten uiteraard ook uitleggen en oefenen. De cursussen worden aangeboden op verschillende niveaus. Cursisten kunnen na deelname aan de cursus een internationaal erkend examen afleggen.

Aantal uren zelfstudie

Elke bijeenkomst vraagt ongeveer twee tot drie uur aan zelfstudie. Deze tijd is nodig voor het voorbereiden van de volgende les, het vergroten van de lees- en luistervaardigheid door middel van online materialen en het verwerken van opdrachten.

Locatie: Hoornbeeck College, locatie Amersfoort.

Data

De cursussen worden op een dinsdagavond gegeven en vinden plaats van 19.00 tot 21.30 uur op de volgende data:

 • 23 september
 • 7 oktober
 • 4 en 18 november
 • 2 en 9 december
 • 6 en 20 januari
 • 3 februari
 • 10 en 24 maart
 • 7 en 21 april
 • 12 en 26 mei
 • 9 juni

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 695,00 (inclusief materiaal). Dit is exclusief de kosten voor het examen.

De cursussen worden verzorgd vanuit het Deltaplan Engels van Driestar Educatief: http://www.driestar-hogeschool.nl/cambridge-cursus.

Inschrijven

Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich hier tot uiterlijk 1 juni aanmelden. Personeelsleden van het Hoornbeeck College kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Bas van der Meij, afdeling Personeelszaken: myb@sorg.nl. Zie ook het bericht in de Posthoorn van week 19.

 • Contactpersoon voor het Hoornbeeck College is dhr. B. (Bas) van der Meij, MyB@sorg.nl.
 • Contactpersoon voor het Van Lodenstein College is mw. D. (Judith) van der Tas, TsD@vanlodenstein.nl.

Voorwaarden voor externe deelnemers
 

Inschrijving cursus

Na inschrijving van de cursus verwachten wij van de cursist een deelname aan de cursus. In principe is het niet mogelijk dat de cursist zich afmeldt voor de cursus. Dit kan alleen in overleg met bovengenoemde contactpersoon en coördinator Deltaplan Engels. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ingediend, worden niet gehonoreerd. Na de inschrijving ontvangt de cursist een Placement test. Binnen twee weken na de inschrijving wordt de test gemaakt en geretourneerd. Als de resultaten van de Placement test niet binnen de gestelde termijn van twee weken bekend zijn bij de contactpersoon, vervalt de inschrijving. De cursist krijgt hiervan bericht. Op basis van de uitslag van de Placement test wordt vastgesteld op welk niveau de cursus gevolgd kan worden.
Identiteit

De cursist dient te behoren tot de achterban van het Hoornbeeck College en/of Van Lodenstein College.

Kosten

De cursist betaalt éénmalig een bedrag van € 695,00. Dit bedrag is inclusief al het benodigde lesmateriaal en exclusief de examengelden. Het bedrag van de examengelden wordt later bekend gemaakt. Genoemde kosten gelden voor één cursusjaar. Er geldt geen groepskorting of korting voor echtparen.

Certificaat

Na deelgenomen te hebben aan de Cambridge cursus kunnen cursisten een certificaat ontvangen.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • minimaal 2 jaar deelgenomen hebben;
 • per jaar minimaal 25 luisteroefeningen van Holmwood's en 25 leesoefeningen van Holmwood's te hebben afgerond;
 • per jaar minimaal 13 avonden aanwezig zijn geweest.

Examen

 • Alle groepen bereiden voor op het Cambridge examen, behalve de intermediate groepen;
 • Cursisten kunnen deelnemen aan het examen in juni zodat ze het hele jaar de cursus kunnen volgen. Aan het einde van de cursus wordt examentraining aangeboden;
 • De trainer geeft altijd voorafgaand aan het examen een advies om wel/niet deel te nemen.

Vervolg

Niet alle cursisten kunnen aan het einde van het jaar door naar de volgende groep. Bij sommigen is het niveau dan nog ontoereikend. De trainer geeft dat eind van het jaar per cursist aan.

204