Hoornbeeck College
Locaties
 • Identiteit

  Het onderwijs dat Hoornbeeck College jou biedt, is gebaseerd op de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Dat zie je terug in:

  • Bijbellezen en gebed. We beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, een gebed en het zingen van een psalm. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
  • Godsdienst en Burgerschap. Dit zijn landelijk gezien geen verplichte vakken, maar op het Hoornbeeck zijn het wel kernvakken.
  • In veel opleidingen is aandacht voor ethiek. We denken dan met elkaar na over vragen rondom ingewikkelde Bijbelse dilemma’s.

  Een christelijke levenshouding. In de Bijbel lezen we duidelijke richtlijnen over ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot eer van Hem. Zo’n leven is onder andere te herkennen aan een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

 • Studie en studievoortgang

  Je studie is belangrijk, want daarvoor kom je naar het Hoornbeeck. We hebben hier wat belangrijke zaken rondom je studie op een rijtje gezet. Natuurlijk gaan we ervan uit dat jij je lessen gewoon volgt en dat je je daarvoor inzet.

  Loopbaanoriëntatiebegeleiding

  Tijdens je studie wordt je begeleid door je loopbaanoriëntatiebegeleider. Deze docent kent jou en gaat regelmatig met jou in gesprek. Je kunt bij hem/haar terecht met vragen of problemen rond je studie. Ook voor klachten kun je bij je lob’er terecht. Voor je ouders is je lob’er een belangrijk aanspreekpunt, als zij bijvoorbeeld vragen hebben over de voortgang van jouw studie. Jouw lob’er kan ook helpen als je in een conflictsituatie met een medestudent of docent bent terechtgekomen.

  Decanaat

  De decaan houdt zich vooral bezig met studie- en beroepskeuze. Je kunt bij de decaan terecht met vragen als je een vervolgstudie wilt gaan doen. De decaan heeft ook informatie over vacatures. Op locatie Amersfoort zijn de decanen:

  • C.M. Cousijnsen, decaan Welzijn
  • A. Vegers, decaan Technologie
  • mw. M.M. Langhout, decaan Dienstverlening/Helpende Zorg en Welzijn
  • P.W. van de Wege, decaan Economie
  • L.R. Lokker, decanen Gezondheidszorg

  Extra ondersteuning

  Het kan zijn dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning bij je studie of bij persoonlijke problemen. Dat kan op Hoornbeeck! Daarvoor hebben we het ondersteuningsteam. Soms is het beter als je aanklopt bij een hulpverleningsinstelling. Het ondersteuningsteam kan je doorverwijzen.

  Het ondersteuningsteam biedt extra ondersteuning als je:

  • een visuele of auditieve beperking hebt;
  • een lichamelijke beperking, handicap of langdurige ziekte hebt;
  • leerproblemen of huiswerkproblemen hebt;
  • dyslexie of dyscalculie hebt;
  • een neurologische/psychische beperking (hersenletsel, ADHD, enz.) hebt.

  Herken je je hierin of heb je een andere beperking? Dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met een van onze begeleiders. Samen met jou gaan we na wat jouw mogelijkheden zijn en wat je nodig hebt. We kijken welke aanpassingen, voorzieningen en extra begeleiding er mogelijk zijn om jouw studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen wij, in overleg met jou, informatie geven over jouw beperking of ziekte aan docenten, medestudenten en de stage-instelling.

  Het kan natuurlijk ook zijn dat je problemen hebt met jezelf of in je omgeving. Ook dan kun je een afspraak maken met iemand van het ondersteuningsteam. Waar kun je aan denken?

  • Je hebt zorgen over of problemen met jezelf.
  • Je hebt problemen in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld thuis, op school of in je omgeving.
  • Je merkt in je persoonlijke situatie of stage dat je behoefte hebt aan extra training van jouw sociale vaardigheden/zelfvertrouwen. Ook kan het zijn dat je onzekere of negatieve gedachten hebt over jezelf. Graag zou jij sterker in je schoenen willen staan.

  Wat kunnen wij dan doen voor je?

  • luisteren naar je verhaal;
  • helpen met het zoeken naar oplossingen;
  • geven advies of hulp bij onzekerheid of faalangst;
  • verzorgen sociale vaardigheidstrainingen/trainingen of hulp bij versterken van het zelfvertrouwen;
  • informeren over buitenschoolse hulp.

  De contactpersonen van het ondersteuningsteam zijn op locatie Amersfoort:

  • vacant, schoolmaatschappelijk werker
  • R. Elliot-Gaasbeek, lid team extra ondersteuning VZ
  • P. de Jong, begeleider pastorale vraagstukken
  • P. Meijer, lid team extra ondersteuning Economie
  • C.J. Mulder, lid team extra ondersteuning Verpleegkundige
  • A. Pas, lid team extra ondersteuning Werktuigbouwkunde
  • J. Groen, lid team extra ondersteuning Mobiliteit
  • W.K. Petersen, trainer SoVa
  • S. Prinsen, lid team extra ondersteuning Bouwkunde/ICT
  • T. Roelofse, lid team extra ondersteuning Elektrotechniek
  • T. Valkenburg, lid team extra ondersteuning Dienstverlening
  • J. van Voorst, coördinator team extra ondersteuning, trainer SoVa.

  Onderwijs- en examenregeling

  Met je lob’er neem je tijdens de lob-lessen de Onderwijs- en examenregeling (het OER) van jouw opleiding door. Hierin staat alle belangrijke informatie rondom je studie. Je vindt hierin bijvoorbeeld hoe je opleiding eruit ziet, welke toetsen en examens je moet maken en welke regels er zijn rondom herkansingen. Het OER is beschikbaar via Educator. Je kunt hierin je OER opzoeken: klik op de juiste sector en cohort, kies daarna jouw opleiding.

  Internationalisering

  In je opleiding volg je een of meerdere stages. Leuk, daar leer je heel veel van! Wist je dat je ook een stage in het buitenland kunt doen? Als je in een Europees land stage gaat lopen, kan dat zelfs met subsidie. Wil je hier meer over weten? Vraag er dan naar bij je BPV-coördinator of bij de coördinator Internationalisering op locatie. Dat is de heer W.H. van Ledden. We hebben ook een duidelijke folder over internationalisering, waar eigenlijk alles in staat wat je ervan moet weten. Je kunt deze folder vinden op HIP onder ‘Weten en Regelen’ > Beroepspraktijkvorming.

 • Lestijden, rooster en verzuim

  Lestijden en vakantierooster

  Je lessen worden gegeven op vaste tijdstippen, volgens het rooster. De lestijden op locatie Amersfoort zijn:

  Gezondheidszorg, Welzijn en Dienstverlening:

  (0 08.00 – 08.45 uur)

  1 08.45 – 09.35 uur

  2. 09.35 – 10.25 uur

  3. 10.25 – 11.15 uur

  PAUZE

  4. 11.35 – 12.25 uur

  5. 12.25 – 13.15 uur

  PAUZE

  6. 13.35 – 14.25 uur

  7. 14.25 – 15.15 uur

  8. 15.15 – 16.05 uur

  9. 16.05 – 16.55 uur (Welzijn-BBL)

  Economie en Technologie:

  (0 08.00 – 08.45 uur)

  1 08.45 – 09.35 uur

  2. 09.35 – 10.25 uur

  PAUZE

  3. 10.45 – 11.35 uur

  4. 11.35 – 12.25 uur

  PAUZE

  5. 12.45 – 13.35 uur

  6. 13.35 – 14.25 uur

  7. 14.25 – 15.15 uur

  8. 15.15 – 16.05 uur

  Avondonderwijs/volwassenopleidingen:

  9. 16.05 – 16.55 uur

  PAUZE

  10. 17.20 – 18.10 uur

  11. 18.10 – 19.00 uur

  12. 19.00 – 19.50 uur

  PAUZE

  13. 20.00 – 20.50 uur

  14. 20.50 – 21.40 uur

  Je hebt natuurlijk ook vakantie. Het vakantierooster ziet er als volgt uit:

  Vakantierooster 2023-2024 – Hoornbeeck College

  Je lessen volg je volgens het rooster. Dit kun je vinden op de website. Houd dit goed in de gaten, want hier worden ook roosterwijzigingen doorgegeven. We gaan altijd uit van het rooster voor de lessen die we aanbieden.

  Te laat komen

  Het kan voorkomen dat je – bijvoorbeeld door vervoersproblemen – te laat in de les komt. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • als je 5 minuten na aanvang van de les niet aanwezig bent, wordt je als afwezig genoteerd
  • bij een toetsmoment wordt je tot een half uur na aanvang van de toets toegelaten
  • eventuele specifieke regels per sector voor te laat komen worden later uitgereikt.

  Verzuim en verlof

  Volg je de lessen niet? Dat noemen we verzuim. We kennen twee soorten verzuim:

  Geoorloofd verzuim. Je bent dan afwezig met toestemming of je hebt je ziek gemeld. Hiervoor gelden de volgende regels:

  Ben je ziek? Meld dit altijd op school (telefoonnummer 085-4838000, voor 09.30 uur) of als je ouder bent dan 18 jaar, meld jezelf ziek via het Studentenportaal op HIP. Je hoeft jezelf niet beter te melden, zodra je weer lessen volgt, wordt je ziekmelding beëindigd.

  Word je tijdens een lesdag ziek? Meld dit ook altijd op school. Als je je niet afmeldt, geldt je verzuim als spijbelen. Je kunt je ziekmelden bij:

  • de docent waarvan je het laatst gevolgde uur les had
  • de verzuimcoördinator
  • de opleidingsmanager van jouw sector
  • de conciërges.

  Wil je vrij vragen met een goede reden? Het gaat dan bijvoorbeeld om een bruiloft of doktersbezoek. Hiervoor vraag je op tijd (minimaal twee dagen van tevoren) verlof aan bij je verzuimcoördinator. Op locatie Amersfoort zijn de verzuimcoördinatoren:

  • sector bouwkunde-bbl, de heer F. Spies, SpF@hoornbeeck.nl
  • sector bouwkunde-bol, de heer T.J. de With, WiT@hoornbeeck.nl
  • sector dienstverlening, de heer A. Morren, MoA@hoornbeeck.nl
  • sector dienstverlening-beveiliging, mw. H. Tijhof, Tfpa@hoornbeeck.nl
  • sector economie commercieel, de heer H.J. Ploeg, PgH@hoornbeeck.nl
  • sector economie retail, de heer J.C. Notenboom, No@hoornbeeck.nl
  • sector economie business services, de lob’ers van de studenten
  • sector elektro-bbl, de heer T. Roelofse, ReT@hoornbeeck.nl
  • sector elektro-bol, de heer R.N. ten Voorde, VtR@hoornbeeck.nl
  • sector gezondheidszorg VP-bbl, de heer M. van Oostenbrugge, ObM@hoornbeeck.nl
  • sector gezondheidszorg VP-bol, mw. C.J. Mulder, MdC@hoornbeeck.nl
  • sector gezondheidszorg, VZ, de heer L.R. Lokker, verzuimvzamersfoort@hoornbeeck.nl
  • sector ICT, de heer P. de Vries, VrP@hoornbeeck.nl
  • sector Infra-bol, de heer M. Prosman, PnMs@hoornbeeck.nl (tijdelijk i.p.v. de heer T.J. de With, WiT@hoornbeeck.nl)
  • sector Infra-bbl, de lob’ers van de studenten (tijdelijk i.p.v. de heer T.J. de With)
  • sector mobiliteit, de heer A. Verbaan, VbnA@hoornbeeck.nl
  • sector welzijn, 1e jaar, mw. M.G. Hijwegen, hw@hoornbeeck.nl
  • sector welzijn, MZ 2e en 3e jaar,  mw. H. Aarnoudse, rnhe@hoornbeeck.nl
  • sector welzijn, PW 2e en 3e jaar, de heer B.R. van de Pol, PoB@hoornbeeck.nl
  • sector welzijn-bbl, mw. A. Knippenberg, KgA@hoornbeeck.nl
  • sector werktuigbouwkunde-bol en -bbl, de heer E.H. den Hertog, HgE@hoornbeeck.nl.

  Ongeoorloofd verzuim.  Je bent dan afwezig zonder toestemming, hebt bij ziekte niet op tijd ziekgemeld of verlof niet op tijd aangevraagd.

  Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Je verzuimcoördinator spreekt je aan op het verzuim.
  • Afhankelijk van hoe vaak en hoe veel je verzuimt, kun je een sanctie opgelegd krijgen door je verzuimcoördinator of je opleidingsmanager.

  Als je veel verzuimt, geven wij dat altijd door aan de gemeente waar je woont. We zijn wettelijk verplicht om dat te melden, daarom nemen we dat ook serieus. Verzuim kan je forse (financiële) problemen opleveren.

 • Vertrouwenspersonen

  Op het Hoornbeeck zijn vertrouwenspersonen. De naam zegt het al: je kunt met hen in vertrouwen spreken. Heb je onenigheid met iemand en komen jullie er samen niet uit? Dan kun je met de vertrouwenspersoon praten. Ook als jou iets dwars zit waar je niet met je lob’er over kunt praten, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Op locatie Amersfoort zijn de vertrouwenspersonen:

 • Gedragsregels

  Je bent student bij het Hoornbeeck College. Jouw gedrag, levensstijl en taalgebruik passen daarom bij de reformatorische identiteit van de school, die gebaseerd is op de waarden en normen van Gods Woord. We verwachten van jou:

  • …dat je niet rookt. Roken op ons schoolterrein is verboden.
  • …dat je op school geen alcohol, drugs of vuurwerk bij je hebt en dit ook niet gebruikt of verhandelt. Als je wel vuurwerk, alcohol of drugs in bezit hebt of gebruikt, word je geschorst of blijvend van school verwijderd.
  • …dat je professionaliteit uitstraalt door je kleding en zorgt dat anderen zich niet storen aan jouw uitstraling. Tijdens stages, terugkomdagen en op leerafdelingen geldt deze afspraak ook!
  • …dat je in de les je mobiele telefoon alleen gebruikt met toestemming van de docent.
  • …dat je taalgebruik netjes is.

  Gedragscode sociale media

  Als student houd je je aan de gedragscode Sociale Media. Daarin staat kort gezegd dat je zelf verantwoordelijk bent voor de berichten die je online plaatst. In je uitingen op sociale media houd je rekening met Bijbelse waarden en de gevolgen die je berichten voor anderen kunnen hebben. Je plaatst alleen foto’s of video’s op sociale media als je daarvoor nadrukkelijke toestemming hebt van degene die op de foto of video staat.

  Hitte in de zomer

  Wanneer er sprake is van meerdere dagen met erg warm weer, is het mogelijk dat de locatiedirectie besluit tot het gebruik maken van het hitteprotocol.

  Dit kan betekenen dat het lesrooster wordt aangepast. Wanneer de extreem warme dagen voorbij zijn kan de directie besluiten om de tijdelijke uitzonderingen weer op te heffen. Houd goed je mail in de gaten.

  Zomerweer en kleding

  Wij willen met jullie delen hoe we op onze school optimaal kunnen genieten van het zomerweer, zonder dat we onze professionaliteit verliezen. En daarbij: het Hoornbeeck College staat ook voor bepaalde Bijbelse principes die de manier waarop we ons kleden raken. Hoe combineren we deze dingen?

  Twee redenen voor de manier waarop we met kleding omgaan
  De manier waarop we met kleding omgaan is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: Professionaliteit en Bijbelse principes. Hieronder leggen we deze pijlers kort uit.

  • Professionaliteit: je studeert aan het Hoornbeeck College om een vak te leren. Dat zit ‘m niet alleen in het leren van praktische vaardigheden, maar ook in het ontwikkelen van een professionele houding. Je wordt bij ons klaargestoomd tot een volwaardige vakvrouw of vakman. Daar hoort bij dat je weet wat wel en niet professioneel is. Onze school is de oefenplaats daarvoor. En daarom vinden we het belangrijk dat jouw uitstraling al laat zien dat jij een vakvrouw of vakman in spé bent.
  • Principieel: de Heere vraagt van ons in de Bijbel om ‘eerbaar’ met ons lichaam om te gaan. Dat betekent onder andere dat we steeds weer bedenken dat we ons lichaam gekregen hebben van Hem. Jij bent door Hem gemaakt. En daarom is het onze opdracht om er zuinig op te zijn; het is een kostbaar bezit. We realiseren ons dat deze gedachte niet leidend is in de laatste modetrends anno 2023. Toch proberen we daar als school invulling aan te geven als het gaat om kledingstijl.

  Concreet: wat vinden we belangrijk?

  Hoe geniet je als student van het Hoornbeeck College optimaal van het weer, met het bovenstaande in je achterhoofd? Wij verwachten van elkaar dat we er fatsoenlijk uitzien.

  Wat verstaan we onder fatsoenlijke kleding? Jongens en meisjes dragen bovenkleding met mouwen/mouwtjes. Geen hemd of hemdje dus. Het is voor jongens toegestaan een korte broek te dragen. Bij het dragen van een broek voor jongens is het bovenbeen bedekt. Bij meisjes is bij het dragen van een rok of jurk eveneens het bovenbeen bedekt. Ook wordt er geen kleding gedragen met gaten of scheuren. Het is jullie verantwoordelijkheid om daar elke schooldag rekening mee te houden.

  Omdat we het belangrijk vinden dat onze school daadwerkelijk de uitstraling heeft van een school (en bijvoorbeeld niet van het strand), gaan we indien nodig in gesprek met studenten die afwijken van de genoemde kledingstijl.

 • Gebouw en omgeving

  Fietsenstalling en autoparkeerplaats

  Wanneer je tijdens de schooltijden je fiets of scooter wilt plaatsen in of ophalen uit de fietsenstalling, maak dan gebruik van de doorgang naar het schoolplein. Laat geen regenkleding op je fiets achter. Doe je vervoermiddel goed op slot. Scooters kunnen gestald worden in het daarvoor aangegeven gedeelte van de fietsenstalling.

  Start je scooter of brommer niet op het terrein van de scooterstalling. Dit in verband met de veiligheid en het voorkomen van geluidsoverlast.

  De fietsroute van studenten en collega’s is via de fietsingang aan de Utrechtseweg.

  Bandenreparatie

  In geval van een lekke band kun je bij de conciërgeloge een bandenreparatieset ophalen. Deze sets moeten na gebruik weer teruggebracht worden.

  Garderobe

  Beneden in de garderobe (bij de conciërgeloge) dien je je jas op te hangen. Tijdens de lessen heb je je jas uit.

  Lokalen

  Rust in het gebouw is belangrijk. Als het rumoerig is, werkt dat negatief op het onderwijsleerproces en dat roept irritaties op. Van belang is om ook de gangen van het gebouw netjes te houden. Het is mede een visitekaartje van de school. Het meenemen van eten en drinken vanuit de aula door de gangen naar de lokalen is niet toegestaan.

  OLC/werkplekken

  Binnen het Hoornbeeck College is op de bovenste verdieping een Open Leer Centrum. Als je een roostervrij uur hebt, kun je daar terecht om te werken met de computer voor verschillende vakken of bijvoorbeeld het maken van verslagen. Het OLC wordt niet gebruikt als ontmoetingsplaats. Daarvoor kun je in de aula terecht.

  Kluisjes/tassenrek

  In de garderobes zijn kluisjes geplaatst. Daarin kunnen een helm en/of andere waardevolle voorwerpen worden opgeborgen. Deze kunnen gebruikt worden tegen betaling van €10,- huur en €20,- borg per jaar. Bij inlevering van de sleutel ontvang je de borg retour.

  In verband met de veiligheid is het de bedoeling dat je tijdens de pauzes, je tas in het daarvoor bestemde tassenrek plaatst.

  Lift

  Wie door een beenblessure of anderszins geen trappen kan lopen, kan – na toestemming – van de lift gebruikmaken. Tegen betaling van € 10,- borg kun je van de conciërge een liftsleutel krijgen. Zodra het gebruik niet meer nodig is, wordt de sleutel weer ingeleverd. Misbruik wordt gestraft.

  Catering/keuken

  In de aula bevinden zich automaten/verkooppunten voor koffie, broodjes, koek etc. De openingstijd van het kantinebuffet in de aula is tussen 08.10-13.30 uur.

  Het is niet toegestaan om tijdens de les te eten en te drinken. Ook mag er vanuit de aula geen eten en of drinken meegenomen worden naar de gangen en/of lokalen.

 • Printen en ICT

  Aan het begin van het cursusjaar krijgt iedere student printaccount op het netwerk. Als het account verbruikt is, dan moet je gaan betalen. Je kunt bij de receptie en de OLC-beheerder het printaccount laten ophogen en betalen.

 • Veiligheid en calamiteiten

  Veiligheid

  Met elkaar proberen we de school zo veilig mogelijk te houden. Daarom zijn de gedragsregels, waar je eerder al over gelezen hebt, opgesteld. Daarnaast willen we je nog even wijzen op de veiligheidsvoorschriften in praktijklokalen. We verwachten dat jij je daar altijd aan houdt en dat je voorzichtig en oplettend bent.

  Beveiligingsdienst

  Op het Hoornbeeck College in Amersfoort hebben wij een beveiligingsdienst. Hier lopen studenten van de sector Beveiliging stage tijdens hun schoolperiode. De taken die de beveiligingsdienst doet zijn:

  • Toezicht houden
  • Surveillancerondes lopen
  • Cameratoezicht
  • Optreden bij onregelmatigheden of kleine opstootjes.

  Dit alles wordt aangestuurd door coördinatoren. Wij hebben in de beveiligingsdienst beveiligers en coördinatoren beveiligers. Erboven staat de instructeur, de heer C.H. de Jong.

  Wij zijn er dus voor het naleven van de schoolregels, en spreken daarbij dus studenten maar ook de docenten als dat nodig is. Het is een geüniformeerd beroep, dus wij zijn herkenbaar.

  Daarnaast ondersteunt de beveiligingsdienst bij:

  • Ouderavonden
  • Open avonden
  • Bijeenkomsten
  • Evenementen

  Kortom een heel veelzijdige beveiligingsdienst.

  Calamiteiten

  Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er in de school brand uitbreekt of dat er iets anders gebeurt waardoor jouw veiligheid bedreigd wordt. Volg in zo’n geval altijd de aanwijzingen op van de BedrijfsHulpVerleners (BHV’ers). Dat zijn docenten en andere medewerkers die speciaal getraind zijn om te handelen in crisissituaties. De BHV oefent altijd minimaal een keer per jaar. Werk aan zo’n oefening altijd mee! Je kunt namelijk niet weten of het een oefening is of dat er echt een crisissituatie is…

  EHBO

  Heb je EHBO nodig? De conciërges hebben een verbanddoos en in de school hangt een AED. Als het nodig is kan een EHBO’er of degene die bij de receptie zit een arts oproepen. Volg altijd de aanwijzingen van de conciërge, EHBO’er of degene bij de receptie op!

 • Schoolkosten

  Je hebt vast al gemerkt dat het volgen van een opleiding niet gratis is. Je betaalt les- of cursusgeld: Als je BOL-student bent en ouder dan 18 jaar, betaal je lesgeld aan de overheid. Als je BBL-student bent en ouder dan 18 jaar, betaal je cursusgeld aan de school. Daarnaast zorg je dat je op tijd beschikt over de boeken, readers en spullen die je nodig hebt om je huiswerk te kunnen maken.

 • Inspraak

  Op het Hoornbeeck is een Studentenraad. Daarin zitten van elke locatie een paar leden. Wil je de school laten weten wat je vindt van het onderwijs? Dan kun je dat doorgeven aan studentenraad@hoornbeeck.nl. Ook verbetersuggesties zijn daar altijd welkom! De leden van de Studentenraad nemen deze suggesties mee in de vergaderingen met het College van Bestuur.

  Voor de locatie Amersfoort zitten de volgende studenten in de studentenraad: Stein Schouten, Joost Horst, Sam Otterspeer, Luuk Blankestijn en Thirza Tomassen.