Hoornbeeck College
Locaties

In de maanden voor de fusie van het Plancius College en Saldenus College zoekt de centrale directie een naam voor het nieuwe landelijke roc. Vanuit beide scholen wordt een lange lijst met potentiële namen aangereikt. De indruk bestaat dat de indieners niet heel veel studie hebben verricht voor hun suggesties. Veel namen komen voor in het Den Hertog-boekje “100 Portretten van Godgeleerden in Nederland”…

 

De centrale directie beoordeelt de naamvoorstellen op een aantal criteria:

  • Geen kunstmatig verlatiniseerde namen
  • Niet te sterk kerkelijk gepositioneerde namen, zodat de persoon aanspreekt in de breedte van de achterban
  • Bij voorkeur namen uit de Reformatie of nadere Reformatie
  • Eenvoudig te spellen namen
  • Bij persoonsnamen moet de persoon van onbesproken gedrag zijn
  • Geen associatie met bestaande (school)namen
  • Geen sterke a-fotogenieke personen (al is dit sterk subjectief).

Uiteindelijk blijft er van de lijst ingediende namen een drietal over: Hoornbeeck, Augustinus en Voetius. Dit lijstje wordt
voorgelegd aan direct betrokken commissies en de keuze valt op Johannes Hoornbeeck (1617-1666) als naamgever voor de nieuwe instelling.

Waarom Hoornbeeck?

Johannes Hoornbeeck hoort bij de Nadere Reformatie, de beweging die op grond van de Bijbel belijdt dat ieder mens zondaar is. Niemand kan door eigen inspanningen van die
zonden verlost worden. Dat kan wel door het reinigende bloed van Gods Zoon Jezus Christus. Hoornbeeck legt sterk de nadruk op de noodzaak en de mogelijkheid van
wedergeboorte en bekering.

In de tweede plaats legt Hoornbeeck steeds de vinger bij eenheid tussen leer en leven. In het dagelijkse leven, in het alledaagse beroep, moet het belijden van de Bijbelse leer overeenkomen met de levensstijl. De manier waarop een mens leeft is immers niet vrijblijvend. God geeft in Zijn Woord richtlijnen voor het leven. Het is de plicht van alle mensen om te leven tot Zijn eer en tot heil van de medemens