Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Onderzoek Hoornbeeck Kenniscentrum: 'Groot deel jongeren voert mediawijze interventies uit'

Een groot deel van de christelijke jongeren voert mediawijze interventies uit. Ze leggen bijvoorbeeld hun telefoon weg en zetten hun notificaties uit. Daarnaast blijkt dat het gebruik van Netflix een onderdeel is van het online leven van veel christelijke jongeren. Deze resultaten komen uit een onderzoek dat het Hoornbeeck Kenniscentrum publiceerde.

Over het onderzoek

Het Kenniscentrum van ’t Hoornbeeck voerde dit onderzoek uit en zoomde in op een tweetal onderwerpen. De eerste betrof het uitvoeren van mediawijze interventies. Leggen jongeren hun telefoon weleens weg? En hebben ze hun notificaties uitgezet? Vinden ze eigenlijk dat ze teveel online zijn? De tweede vraag betrof het kijkgedrag. Welke films en Tv-programma’s zijn populair?

Totaal deden meer dan 3000 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar mee aan dit onderzoek. Het grootste deel van de ondervraagden zit op het mbo of het voorgezet onderwijs en komt uit een van de reformatorische kerken. De studie is bedoelt als inspiratiebron om jongeren mediawijzer te maken, maar moet ook  handvatten bieden aan docenten en opvoeders om een goed gesprek te voeren met tieners over mediagebruik.

“Jongeren van 16 tot 20 jaar zijn beter in staat om te reflecteren op hun mediagebruik dan jongeren van 12 tot 15 jaar. Ik zie daarin een verblijdende toename in mediawijsheid.”
Onderzoeker Jeroen van der Laan

Notificaties

Het blijkt dat WhatsApp, Instagram en Snapchat door christelijke jongeren veel gebruikt worden. Daarnaast zijn TikTok en BeReal bezig met een opmars. In de leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar neemt het sociale media gebruik toe. Op 17-jarige leeftijd is het aantal accounts het hoogst. Als de jongere ouder wordt, neemt dit weer af. De meerderheid (60%) van de jongeren vindt van zichzelf dat ze te veel online zijn. Dit is ook terug te zien in het aantal mediawijze interventies. Zo heeft ook een meerderheid de notificaties uitgezet en gebruiken ze ook een app om inzicht te krijgen in hoeveel tijd ze online zijn. Bijna alle jongeren legt ook de telefoon weg als ze niet willen worden afgeleid. Ook is er een groep jongeren die app van hun telefoon heeft verwijderd om minder online te zijn. Jeroen van der Laan voerde dit onderzoek uit en geeft aan dat hoe jonger de tieners zijn, hoe minder ze reflecteren op hun eigen gedrag. “Jongeren van 16 tot 20 jaar zijn beter in staat om te reflecteren op hun mediagebruik dan jongeren van 12 tot 15 jaar. Ik zie daarin een verblijdende toename in mediawijsheid.”

Kloof

Uit dit onderzoek blijken ook zorgen. Zo blijkt het dat een derde van de jongeren probeert de wet van God als uitgangspunt te nemen bij het online gedrag. Het overgrote deel heeft daar echter nog nooit over nagedacht. “Er blijkt een kloof te zijn met datgene wat ze in de kerk horen en op hun telefoon doen.” Ook blijkt dat het bekijken van speelfilms – vooral via Netflix – een vast onderdeel is het leven van veel jongeren. Zo kijkt 78% van de 16-20 jarigen regelmatig een speelfilm en heeft ook de meerderheid van de 18-19 jarigen een abonnement op Netflix. Hoe ouder de jongere wordt hoe frequenter speelfilms worden bekeken. In de top drie van de voorgelegde series eindigen Squid Game, Wednesday en The Crown het hoogst.

“Er blijkt een kloof te zijn met datgene wat ze in de kerk horen en op hun telefoon doen.”
Onderzoeker Jeroen van der Laan