Hoornbeeck College
Locaties

Cursisten Engels aan het woord

Het Hoornbeeck College biedt allerlei mogelijkheden om het niveau van je Engelse vaardigheden op te krikken. Studenten, oud-studenten, stagebegeleiders, bedrijven, ouders, broers, zussen: voor iedereen is er een cursus! Lees hieronder hoe onze cursisten de cursus Engels ervaren.

Klik op onderstaande button om alle mogelijkheden voor een cursus Engels te bekijken.

Josien Maljaars

Leerkracht basisonderwijs

Engels geven

Met meer zelfvertrouwen Engels geven. Met die reden meldde leerkracht Josien Maljaars zich aan voor de cursus Engels. “Al vele jaren ben ik betrokken bij het Engels onderwijs op mijn basisschool. Juist omdat ik Engels zelf vroeger een moeilijk vak vond vind ik het belangrijk dat kinderen al vroeg met Engels in aanraking komen. Met deze cursus ontwikkel ik mijn Engelse vaardigheden waardoor ik mijn leerlingen tijdens Engels veel beter kan begeleiden.”

Toegankelijk en leerzaam

Josien volgt al vier jaar met veel plezier de cursus (momenteel op niveau B2). “De cursusavonden zijn afwisselend. We beginnen met Bijbellezen, gebed en zingen in het Engels. Daarna wisselen spreken, luisteren, lezen en schrijven elkaar af. De inhoud van de oefenstof is soms iets uit het nieuws of uit de geschiedenis, maar altijd toegankelijk en leerzaam.” Wat ze als het meest plezierige ervaart? “Vooral de veilige sfeer spreekt mij erg aan. Net als bij kinderen mag je gewoon fouten maken en je eigen niveau volgen. Dat is voor mij belangrijk omdat ik vooral een stukje onzekerheid wilde overwinnen.”

Meer zelfvertrouwen

Intussen plukt ze de vruchten van de cursus. “Door het oefenen met lees-, spreek-, en luistervaardigheid geef ik nu een stuk zelfverzekerder Engels. Ik wil dit blijven ontwikkelen zodat ik ook in de bovenbouw Engels kan gaan geven.” Maar Josien ziet niet alleen voordelen voor het onderwijs, ook persoonlijk heeft ze veel aan de cursus.  “Ik kan nu een Engels dagboek lezen en Engelse preken beluisteren en beter begrijpen. Daarnaast vind ik het ook mooi dat ik nu met mijn Engelssprekende naaste contact kan maken en hen iets kan meegeven uit Gods Woord.”

Petra Mulder

Verpleegkundige

Engelstalige patiënten

Petra Mulder werkt als verpleegkundige op een polikliniek in Utrecht waar regelmatig patiënten komen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. “Mijn Engelse niveau was dusdanig laag dat ik deze patiënten niet te woord kon staan en dat vond ik vervelend. Om ook hen te kunnen helpen ben ik de cursus Engels gaan volgen.”

Van niveau A1 naar B1

En met resultaat! “Tijdens deze cursus heb ik mij op alle vlakken ontwikkeld; in spreek-, lees, luister- en schrijfvaardigheden. Ik volg nu voor het derde jaar op rij deze cursus op het Hoornbeeck en ben gegroeid van niveau A1 naar B1.” Vooral op het werk heeft ze er veel profijt van. “Ik kan nu ook de Engelssprekende patiënten helpen waardoor ik niet steeds bij mijn collega’s hoef aan te kloppen. Het vergroot mijn zelfredzaamheid.”

Laagdrempelig Engels leren

De cursusavonden vindt Petra erg leerzaam en gevarieerd. “De theorie wordt besproken, en op een speelse manier geoefend. Dit kan zijn door een puzzel, domino, memory, vragenkaartjes etc. Doordat de lessen in groepsverband zijn, leer je van en met elkaar en dat maken de avonden waardevol.” En dat laatste geeft dat Petra het iedereen aanraadt. “Deze cursus is een leuke, speelse, laagdrempelige methode om je de Engelse taal eigen te maken.”

Henk de Geus

docent Hoornbeeck College

Studiereis

Henk de Geus (docent Hoornbeeck College) startte met de cursus Engels na een studiereis naar Engeland in oktober 2018. “Tegen de studiereis zag ik enorm op, maar op aanraden van collega’s toch maar meegegaan. Dat beviel goed en daarna ben ik ingestapt in de entreeklas. Nu volg ik tot op de dag van vandaag met veel plezier deze cursus.”

Engels durven spreken

Engels was eigenlijk niets voor Henk. “Het was yes en no, of ‘I speak English very well en de rest komt morgen wel’.” Nu kan hij zich dankzij de cursus verstaanbaar maken in het Engels. “Je leert enorm veel tijdens de cursus: de basisvaardigheden Engels, de vrijmoedigheid om Engels te spreken, het lezen van Engelse boeken. Ik zou bijna zeggen, wat eigenlijk niet?”. Vooral de verbreding van de algemene kennis waardeert hij erg. “Je merkt dat Engels meer en meer doordringt in onze samenleving. Op het terras wordt er in het Engels gevraagd wat je wilt drinken. Pas werd ik in de parkeergarage in het Engels aangesproken. Ik vond het fijn dat in deze mensen nu verder kon helpen.”

Verschillende werkvormen

Vooral als het gaat om vrijer Engels te durven spreken raadt Henk de cursus aan. “In een ontspannen sfeer leren we van en met elkaar de Engelse taal. Fijn zijn de verschillende werkvormen waardoor je op diverse manieren leert. Er is ruimte voor gezelligheid en als je een ‘foutje’ maakt dan word je goed op weg geholpen om verder de komen.” Wat Henks doel is met deze cursus? “Ik zal nooit een Engelsman worden maar mij verstaanbaar kunnen maken in het Engels vind ik voor nu het belangrijkste.”

Elien Eggebeen

deelnemer cursus Engels

Kleinkinderen in Amerika

Sinds begin van dit cursusjaar volgt Elien Eggebeen de cursus Engels. “Kinderen en kleinkinderen van ons wonen in Amerika en ik wilde graag ook met hen in het Engels communiceren. Vooral de kleinkinderen waarderen het, ze vinden het geweldig dat oma nu ook Engels tegen hen praat!”

Actief met Engels bezig

Elien stroomde in op niveau A2 en heeft zich afgelopen jaar ontwikkelt naar niveau B1. “Vooral door zelf boeken te lezen en deze te bespreken heb ik geleerd om Engels te durven spreken. Maar ook de thuisopdrachten helpen mij, je wordt daarmee echt gestimuleerd om actief met Engels bezig te zijn.” Dat ze is gegroeid merkt ze goed. “Ik kan nu ook anderen die Engels tegen mij spreken beter begrijpen. Dat is fijn!”

Vertrouwde sfeer

“De cursusavonden zijn erg fijn. We leren van elkaar en zijn niet bang om fouten te maken.” Zou ze de cursus ook aan anderen aanraden? “Zeker! Je leert op een laagdrempelige manier en in een vertrouwde sfeer Engels. Je werkt in kleine groepjes met goede begeleiding. Dat werkt er allemaal aan bij dat je (nog) beter Engels gaat spreken.”