Hoornbeeck College
Locaties

Gelukkig! Ze zijn er weer.

De impact op de leerattitude van de studenten is groot. En dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk. Geen échte ontmoetingen met mede-studenten en docenten, een deels weggevallen structuur; om het nog maar niet te hebben over al die mogelijke afleiders van computer, telefoon, PlayStation, enzovoorts.

Regels
Maar nu komen ze weer binnen. Studenten die hun opleidingsprogramma weer op school mogen volgen. Met het oude vertrouwde onderwijs in de klas. ‘Zo jongens, in deze les over de tien geboden staan we stil bij de bedoeling van het achtste gebod: Gij zult niet stelen.’ Vol goede moed starten we de les. ‘Maar meneer, moet dit nou, gaan we het nu hier ook hebben over regels?’ Na een stilte komt er een soort onplezierige lading. Het roept wat verbazing op. Wat bedoelt deze student met zijn opmerking? Is het desinteresse in de les? Eerst maar eens langer luisteren. Hij vervolgt: ‘We zijn al die coronaregels al meer dan zat. Waarom moet het allemaal zo negatief?’

Zo maar een voorbeeld uit de praktijk. Het lijkt alsof we echt weer even moeten wennen. Aan de setting in de klas, aan elkaar, aan de lesstof… Alsof je een barrière moet nemen.

Relatie met studenten
Pas later dringt het goed door wat er tijdens deze les gebeurde. De weken van thuisonderwijs hebben ervoor gezorgd dat onze relatie minder werd of zelfs helemaal wegviel. Pas als de relatie goed is, zo blijkt vaak, staan studenten open voor de boodschap. En kunnen er weer goede gesprekken ontstaan. Terugkijkend besef je dat je daar te weinig oog voor hebt gehad. De lessen vervolgen bij waar je was gebleven, alsof er niets gebeurd is, dat kan even niet. Dus moet de leerstof voor een moment aan de kant om eerst even te investeren in weer écht met elkaar in verbinding te zijn.

Het stellen van een aantal vragen aan de studenten kan daarbij goed helpen. Vragen over wat hen op dit moment bezighoudt, wat ze vanuit het vak Godsdienst momenteel nodig hebben en hoe we daar als docent bij kunnen helpen. En dan komt gaandeweg in de komende lessen weer veel los… ‘Meneer, ik bedoel het serieus, maar is het allemaal nog wel de moeite waard om te geloven?’ Of: ‘Wat voor een plaag zal de Heere na de coronapandemie sturen zodat mensen tot bekering komen?’ En ook: ‘Hoe weet je of je écht bekeerd bent?’

Toch veel beter zo, meneer?
Gelukkig dat ze er weer zijn! Onze studenten, met hun vragen en verhalen. En tijdens een volgende les, na een Bijbelstudie met een aantal stevige denkvragen, merkt een student op: ‘Toch veel beter zo, meneer, met elkaar in de klas.’

Auteur: Cees van Deelen (docent Godsdienst, locatie Amersfoort)