Hoornbeeck College
Locaties

Studenten & onderwijs

 • Waarom krijg ik een deel van mijn lessen digitaal en een deel op school?

  In principe mogen er geen lessen op school meer plaatsvinden, maar er zijn twee uitzonderingen. Praktijklessen mogen in de school gegeven worden als het nodig is en ook niveau 2 studenten zijn welkom op school. We proberen met elkaar de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden en zo min mogelijk bewegingen in de school te hebben. Ook houden we rekening met de 1,5 meterregel.

 • Moet ik in de lessen een mondkapje op?

  Dat hoeft niet in elke (praktijk)les, maar je docent kan wel van je vragen een mondkapje op te doen. Een mondkapje is verplicht als je je door de school beweegt – dus in de gangen van de school.

Organisatie

 • Krijg ik dit jaar wel een bindend studieadvies (BSA)?

  Ja, het BSA krijg je in periode 3 van het eerste leerjaar van je opleiding.

 • Kan ik wel doorstromen naar het hbo als ik straks studievertraging oploop door de coronacrisis?

  Ja, je kunt in het nieuwe cursusjaar gewoon starten met je hbo-opleiding. Je blijft dan nog wel ingeschreven aan het Hoornbeeck College tot je je diploma hebt gehaald.

 • Waar kan ik terecht als ik door de coronacrisis acute financiële problemen krijg doordat ik niet kan werken of stage kan lopen?

  Bij DUO is de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen voor studenten in de BOL. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar.

 • Kan ik compensatie krijgen voor het lesgeld dat ik extra betaal als ik studievertraging oploop door de coronacrisis?

  Ja, als je tussen september 2020 en februari 2021 je diploma haalt, krijg je in het eerste kwartaal van 2021 een tegemoetkoming. Dat zal maximaal 3 maanden lesgeld zijn. Dat betekent voor een bbl-student dus €150 en voor een bol-student €300. Je ontvangt dit geld automatisch van DUO als je ervoor in aanmerking komt.

Studenten – BPV

 • Kan ik tijdens mijn stage een stagebezoek door mijn stagedocent verwachten?

  Ja, de stagebezoeken gaan gewoon door. In overleg met de instellingen en de stagedocenten gebeurt dit vaak telefonisch of via Teams.

 • Mag ik uren die ik thuis werk voor stage ook als stage-uren tellen?

  Als dat met de stage-instelling is afgesproken, kan dat. Stem dit ook af met je stagedocent.

 • Wat gebeurt er als mijn stage stopt doordat het leerbedrijf (tijdelijk) moet sluiten?

  Belangrijk in de stage is het behalen van de leerdoelen en het afronden van de praktijkopdrachten. Kun je niet het volledige aantal uren maken in je stage, neem dan contact op met je stagedocent. Samen kun je dan een passende oplossing zoeken.

Studenten – internationale BPV

 • Kan ik dit cursusjaar nog in het buitenland stage lopen?

  We hebben helaas moeten besluiten dat buitenlandstages tot en met periode 3 niet kunnen plaatsvinden. Voor periode 4 is er zoveel onzekerheid dat we dat nu nog niet kunnen zeggen. Je kunt natuurlijk wel een buitenlandstage voor periode 4 voorbereiden onder voorbehoud en zonder kosten te maken, maar dat is op eigen risico.