Hoornbeeck College
Locaties

Studenten & onderwijs

 • Krijgen studenten weer praktijklessen op school?

  Vanaf 15 juni mogen we weer praktijklessen op school aanbieden. Waar het onderwijs niet op afstand plaats kan vinden, zal dit dus op school zijn. We proberen hierin wel de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden.

Organisatie

 • Gaan intakegesprekken en de AMN-testen wel door?

  Voor de AMN-test is er de optie om deze thuis te maken.
  Intake- en toelatingsgesprekken kunnen vanaf 1 juni weer op locatie worden gevoerd, tot die tijd gebeurt dit waar mogelijk via videoverbindingen.

 • Krijgen studenten nu wel een bindend studieadvies (BSA)?

  Ja, het BSA krijg je in het eerste leerjaar van je opleiding. Normaal gesproken is dat in periode 3, nu kan dat uitgesteld worden naar periode 4 als dat nodig is of er wordt een passende oplossing gezocht door je docententeam.

 • Kan een student die studievertraging oploopt door de coronacrisis wel doorstromen naar het hbo?

  Ja, de student kan vanaf 1 september starten met de hbo-opleiding. Hoornbeeck begeleidt de student om op een passende manier alsnog het diploma te behalen. Als uiterlijk 1 januari 2021 het mbo-diploma alsnog behaald wordt, wordt de student overgeschreven naar de hbo-opleiding.

 • Waar kunnen studenten terecht als zij door de coronacrisis acute financiële problemen krijgen doordat ze niet kunnen werken of stage kunnen lopen?

  Bij DUO is de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen voor studenten in de BOL. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar.

 • Kan een student die studievertraging oploopt door de coronacrisis compensatie krijgen voor lesgeld dat extra betaald moet worden?

  Ja, iedere student die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een diploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden lesgeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150,- en voor een bol-student op € 300,-. DUO zorgt voor automatische verrekening van deze bedragen.