Hoornbeeck College
Locaties

Voor wie is deze regeling?

Het Hoornbeeck College heeft een budget van de overheid gekregen om gezinnen met een beperkt inkomen tegemoet te komen bij het betalen van studiekosten. Deze regeling geldt alleen voor BOL-studenten die op 1 oktober jonger dan 18 jaar waren. Hieronder kunt u berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Het gegeven bedrag is een indicatie. In de maand oktober krijgen de ouders van de studenten voor wie deze regeling geldt een e-mail vanaf welk moment de aanvraag kan worden ingediend.

De regeling is verruimd voor het cursusjaar 2021-2022. Nu ook van toepassing voor studenten 18+ leerjaar 1.
Met dank aan Steun Stichting Hoornbeeck College
Heeft u vragen over deze regeling of het formulier? Neem dan even contact op met mw. Ellie Gouw: pg@sorg.nl (werkzaam op maandag- woensdag en vrijdagmorgen).
 
NB. In het formulier betreft het het meest recente inkomen volgens uw inkomensverklaring (www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543).

Dit betreft het meest recente inkomen volgens uw inkomensverklaring (www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543)