Hoornbeeck College
Locaties

Tegemoetkoming studiekosten: mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds is een regeling om ervoor te zorgen dat studenten ondanks financiële belemmeringen toch kunnen deelnemen aan het mbo en dat zij actiever deelnemen aan mogelijkheden voor medezeggenschap. We onderscheiden 3 groepen studenten die recht hebben op een tegemoetkoming uit dit fonds:

  • Leden van de Studentenraad

De school heeft een actieve Studentenraad. De leden ervan zetten zich in voor de school. Deelname aan de SR kost natuurlijk tijd, die niet besteed kan worden aan bijvoorbeeld een bijbaan. Daarom is het belangrijk dat deze studenten daarvoor een vergoeding krijgen. Het praktische gedeelte van deze vergoeding loopt via de Studentenraad zelf. Lees hier meer over de Studentenraad.

  • Studenten in bijzondere omstandigheden die hierdoor eventueel studievertraging oplopen

Het kan natuurlijk zijn dat onverwachte omstandigheden ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt. Dat kan financiële problemen veroorzaken. De school kan hierin tegemoet komen. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap/bevalling, handicap/chronische ziekte of ingrijpende gebeurtenissen in de familie. Wil jij een financiële tegemoetkoming door de school aanvragen? Check even of je aan deze twee voorwaarden voldoet:

  1. Je volgt een BOL-opleiding
  2. Je hebt geen recht (meer) op de basisbeurs

Je leeftijd maakt voor deze regeling geen verschil. Je kunt contact opnemen met de heer E.L. Floor: elf@sorg.nl, hij denkt met je mee voor een passende oplossing.

  • Studenten onder de 18 jaar die ondersteuning nodig hebben voor het betalen van studiekosten

De school heeft een budget om gezinnen met een beperkt inkomen tegemoet te komen bij het betalen van studiekosten. Deze regeling geldt voor BOL-studenten die op 1 oktober jonger dan 18 jaar waren en voor studenten in leerjaar 1 die 18 jaar zijn of ouder.

Door middel van de tool hieronder kunt u als ouder berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Het gegeven bedrag is een indicatie. In de maand oktober krijgen de ouders van de studenten voor wie deze regeling geldt een e-mail vanaf welk moment de aanvraag kan worden ingediend.

*Hebt u vragen over deze regeling of over het formulier? Neem dan contact op met mevrouw G.B. (Greetje) van Dijk via 085 483 81 52 (maandag t/m donderdag) of vdk@sorg.nl.

*Het formulier betreft het meest recente inkomen volgens uw inkomensverklaring (www.belastingdienst.nl of 0800-0543).

Sinds 2021-2022 is de regeling verruimd: nu ook voor 18+ studenten in leerjaar 1
Met dank aan Steun Stichting Hoornbeeck College

Rekentool tegemoetkoming studiekosten

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen aanvragen worden ingediend.

Dit betreft het meest recente inkomen volgens uw inkomensverklaring (www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543)