Hoornbeeck College
Locaties

StraCKs – het magazine van het Hoornbeeck College!

Door alle verhalen heen ontdek je de rode draad van het Hoornbeeck College: leren voor het leven.

Onze studenten volgen een beroepsopleiding en leren zo een vak. Een beroep waarmee ze aan de slag kunnen en zo hun leven inhoud geven! Tegelijk zijn onze lessen verweven met de boodschap van Gods
Woord en zijn we met elkaar gericht op dat andere leven, het leven met de Heere. Wij hopen dat jij je daarbij thuisvoelt. Dus zullen we zeggen, tot stra(c)ks op het Hoornbeeck College?