Hoornbeeck College
Locaties

 Update: NIEUW – D E E L  4 !

Tijd voor een update. Want, hoe staat het eigenlijk met de verschillende projecten? Is die boom nog wel nodig door het afstandsonderwijs? En wat wordt de nieuwe naam van PZN? En..? Bekijk snel de video…

Ohja: voor een optimale weergave kun je ‘m het beste op de website bekijken. Dus niet via YouTube. Succes! 

Update: Nieuwe aflevering – D E E L  3 !

Het bevorderen van ICT-deskundigheid. Geldt dat ook voor mij? Wat moet ik dan allemaal kunnen?
Is het de bedoeling dat we straks alles op ICT-gebied zelf kunnen? Of blijft er ook nog een vorm van ondersteuning?

Ohja: voor een optimale weergave kun je ‘m het beste op de website bekijken. Dus niet via YouTube. Succes! 

Update: A F L E V E R I N G  2 ! In deze video hebben we het over twee dingen:

1) Over de ‘schil’ die om ons sharepoint heen komt. Hoe is het daarmee? Waarom eigenlijk? Hoe gaat dat eruitzien? En wanneer gaat die schil er komen?

2) Hoe is het met de kabels onder de grond, die in de zomer gelegd zijn (vergeten: kijk video 1 terug)? En, merken we al verschil? Is het netwerk beter geworden?

Update: Daar is ’tie dan! A F L E V E R I N G 1 ! Ohja: voor een optimale weergave kun je ‘m het beste op de website bekijken. Dus niet via YouTube. Succes! 

Over Project-IO

Een stabiele netwerkverbinding. Een fijne laptop. Snel internet, zowel draadloos als via de kabel. Dat wil jij toch ook? Helaas is dit niet altijd het geval. Onze huidige ICT-voorzieningen hebben hun beperkingen en dat weten we allemaal.

Daarom is er Project-iO: Innovatief Onderwijs. Een belangrijk project om de basis van ICT op orde te krijgen. In 2017 en 2018 wordt hard gewerkt om de juiste voorzieningen te treffen. Verbindingen en apparatuur worden vernieuwd. Het doel is om dit in het voorjaar van 2018 gereed te hebben.

Maar Project-iO gaat verder dan de techniek. Het heeft ook te maken met hoe wij als organisatie ons werk doen. Een belangrijk doel is om meer regie te krijgen op ICT en veel minder technisch te beheren. Op onze schoollocaties komt bovendien meer ruimte voor ondersteuning. Op die manier willen we de kans op een verstoring nog verder terugdringen. Maar het is van belang dat alle collega’s – ook jij dus – zelf ICT-vaardig zijn. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Er komen daarom ICT-trainingen waarmee je jouw vaardigheden kunt verbeteren.

Waarom Project-iO?

Omdat we vinden dat jij je werk moet kunnen uitvoeren met behulp van de nieuwste technologie? Nee. Uiteraard streven we wel naar goed uitgeruste voorzieningen. Maar dat is een middel, geen doel op zich. De ambitie is om met Project-iO ons onderwijs een zet in de rug te geven. Wat we graag willen, is dat het onderwijs er de komende jaren nóg aantrekkelijker en boeiender door wordt. Dat ICT de lessen optimaal ondersteunt en het leerproces en de kennisontwikkeling verbetert. Dat we gebruik kunnen maken van nieuw digitaal lesmateriaal, dat we efficiënter kunnen samenwerken. Deze veranderingen zorgen ervoor dat ook het curriculum zich digitaal ontwikkelt.

Onderwijs dat baat heeft bij ICT. Dáár willen we naartoe.

Momenteel werken diverse projectteams aan de uitvoering van Project-iO. Wil je meer weten of een suggestie delen? Stuur het team Project-iO een mail.

Binnen het Project-iO zijn er op dit moment twee technische deelprojecten gestart: WAN (wide area network) en (W)LAN ((wireless) Local Area Network).

 • Deelproject WAN

  Omschrijving:

  Het deelproject WAN staat voor het vervangen van de verbindingen tussen de vestigingen. Het doel is deze verbindingen toekomstbestendig en flexibel te maken. De Europese aanbesteding hiervoor is gewonnen door Eurofiber. De werkzaamheden zijn aan de gang.

  Effect werkzaamheden op de lessen:

  De werkzaamheden vinden plaats naast de huidige netwerken/verbindingen. Er wordt overgestapt op de nieuwe verbindingen zodra zeker is dat de nieuwe netwerken/verbindingen in orde zijn. Dit gebeurt in overleg met de locatiemanagers.

  Wat merken we na de overstap?

  In principe niets. Wel kunnen we erg snel de verbindingen opschalen naar een hogere bandbreedte als daar behoefte aan is. Mocht er zich toch een storing voordoen, dan kunnen we sneller schakelen met de leverancier dan nu het geval is.

  Welke mogelijkheden zijn er voor het onderwijs?

  Doordat we gaan beschikken over een toekomstbestendig netwerk tussen de locaties, zal de techniek geen beperkende factor zijn voor het realiseren van innovatieve onderwijswensen die veel capaciteit of snelheid vragen.

  DATUM GEREED: tweede kwartaal 2018

 • Deelproject (W)LAN

  Omschrijving:

  Het deelproject (W)LAN staat voor het vervangen van de netwerkcomponenten op de vestigingen. Het betreft vaste kabelverbindingen (LAN) en draadloze verbindingen (WLAN). De aanbesteding is medio december afgerond en gewonnen door Wentzo Wireless. Deze leverancier gaat ervoor zorgen dat we een geheel dekkend draadloos netwerk binnen de scholen krijgen en zorgt ook voor een verhoogde veiligheid van het netwerk. De voorbereidingen zijn in gang gezet.

  Effect werkzaamheden op de lessen:

  De locaties gaan een voor een over op de nieuwe faciliteiten zodra duidelijk is dat deze naar behoren functioneren. In alle gevallen geldt dat er geen verstoring mag zijn voor lessituaties.

  Welke mogelijkheden zijn er voor het onderwijs?

  Het draadloze en vaste netwerk zal beter beschikbaar zijn en met name het draadloze netwerk wordt op elke vestiging dekkend. Het nieuwe netwerk biedt meer mogelijkheden voor (toekomstige) onderwijssituaties.

  DATUM GEREED: zomer 2018

Vragen? Opmerkingen? Mail naar team Project-iO.