Hoornbeeck College
Locaties

Lessenserie Met liefde

Graag willen we onze studenten bewustmaken van de gevaren op seksueel gebied.  En dat niet alleen, maar we willen hen ook laten nadenken over wat gezonde seksuele ontwikkeling is. En hoe onze Schepper dit alles bedoeld heeft. Dit komt samen in de lessenserie Met liefde die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. De insteek van deze methode is om studenten allereerst zélf te laten nadenken. In een open klassengesprek – wat ook voor ons als docenten soms spannend/pittig is – wordt hierover met de jongeren doorgesproken.

Bewustwording

De ervaringen die we in de afgelopen (pilot-)jaren hebben opgedaan, zijn overwegend positief. Het is mooi wanneer jongeren meer inzicht krijgen in het verschil tussen liefde en lust, meer gaan nadenken over hun grenzen, meer zicht krijgen op gezonde seksuele ontwikkeling, meer gaan inzien hoe mooi de Heere seksualiteit bedoeld heeft, meer bewustwording krijgen waarom God geslachtsgemeenschap voor bínnen het huwelijk heeft gegeven enzovoorts. Helaas gaan niet alle studenten even serieus met deze onderwerpen om, maar wat geeft het een dankbaarheid wanneer studenten impliciet of expliciet laten weten dat ze iets aan de lessen hebben. En die momenten zijn er in ons onderwijs gelukkig zeker!