Hoornbeeck College
Locaties

Vragen stellen en keuzes maken

Studenten moeten voortdurend keuzes maken. Om dat te kunnen doen is leren reflecteren vanuit een duidelijk uitgangspunt onmisbaar. We leren hen zichzelf vragen te stellen zodat ze op zichzelf kunnen reflecteren. Denk aan vragen als: Welke keuzes wil ik maken? Wat zijn mijn kwaliteiten? Passen mijn kwaliteiten bij het werk dat ik wil gaan doen? Past het werk bij mij? Wat zijn mijn ervaringen tot nu toe? Welke stappen ga ik ondernemen? Wie kan mij daarbij helpen?

Loopbaancompetenties

Deze reflectie op eigen handelen versterken we door middel van loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Ook de overheid verlangt van ons dat we onze studenten voorbereiden om hun loopbaan vorm te geven. In de daarvoor gestelde wet zijn vijf loopbaancompetenties opgesteld.

  1. Welke keuzes wil ik maken en waarom? (Motievenreflectie)
  2. Welke bekwaamheden heb ik en welke wil ik leren? (Kwaliteitenreflectie)
  3. Welke ervaringen heb ik opgedaan op de werkplek (stage). Wat waren de eisen en de waarden in het werk? Komen die overeen met wat ik kan en wil? (Werkexploratie)
  4. Welke stappen zet ik en welke acties vraagt dat? (Loopbaansturing)
  5. Wie en wat kan mij daarin ondersteunen op school en in mijn netwerk? (Netwerken)

Methode Perspectief

Wij geven deze loopbaancompetenties vorm vanuit onze eigen methode Perspectief die opgesteld is vanuit onze reformatorische identiteit. De focus van loopbaanoriëntatie ligt op het in afhankelijkheid van God zelfstandig en toekomstgericht leren vormgeven van de loopbaan. De ontwikkeling van de loopbaancompetenties staat centraal.

Wij vinden het belangrijk dat onze studenten zich kunnen ontwikkelen in een veilige en sociale context. Daarom investeren we hier veel tijd en aandacht aan op school. Zowel de student (als individu) als de groep krijgt de nodige aandacht. Loopbaanoriëntatie vindt daarom plaats door middel van lessen en gesprekken. We moeten daarbij blijvend zoeken om loopbaanoriëntatie aan te laten sluiten bij onze doelgroep: de mbo-student met veelal een praktische inslag.