Hoornbeeck College
Locaties

Jongeren met pastorale vragen

Ons standpunt is dat de kerkelijke gemeente van de jongere de eerste plaats is om pastorale hulp te vragen. Dat gebeurt gelukkig ook veelal in de praktijk. We horen regelmatig dat jongeren zich gezien en gehoord weten door ambtsdragers. Soms mogen we ook horen hoe een jongen of een meisje een antwoord kreeg in de prediking. Helaas zijn er ook jongeren bij wie het lijntje met de kerk (en soms ook met hun ouders) flinterdun of zelfs verbroken is. Zij hebben geen behoefte meer om daar hun vragen neer te leggen. De school is voor hen de laatste hand die hen de weg kan wijzen.

Iemand met kennis en ervaring op gebied van pastorale vragen
Vijf jaar geleden hebben we ons daarop bezonnen. Toen is besloten dat in elk ondersteuningsteam iemand moet zijn met kennis en ervaring op gebied van pastorale vragen. Ons uitgangspunt was (en is) dat de jongere waar mogelijk weer in contact gebracht wordt met (ambtsdragers uit) eigen thuisgemeente. Nu, vijf jaar later, hebben we deze vorm van pastorale begeleiding geëvalueerd. Wij willen de uitkomst daarvan graag met u delen.

Aandacht voor jongeren
Op alle locaties maken onze studenten gebruik van de aangeboden begeleiding. Studenten die hulp vragen, voelen veelal grote afstand met de kerk. Juist deze jongeren ervaren niet de openheid die ze nodig hebben. Ze vinden de stap naar het kerkelijke pastoraat te groot. Verschillende van deze jongeren komen uit gezinnen waar problemen zijn. Regelmatig geven zij aan dat de kerk wel pastorale gesprekken met hun ouders heeft gevoerd maar niet met hen. Het laat zien hoe belangrijk aandacht is voor deze jongeren. Helaas lukt het slechts in een klein aantal gevallen om deze jongeren terug te brengen bij (het pastoraat van) de eigen kerkelijke gemeente. In enkele gevallen is er weer verbinding met het Woord, al is de stap naar het kerkelijke pastoraat te groot.

Elke jongere telt
Vanuit het besef dat elke jongere telt wil Het Hoornbeeck College deze vorm van begeleiding in de toekomst voortzetten. Wij hopen dat we op deze wijze samen met u om onze jonge mensen heen mogen staan in de moeilijke tijd waarin wij leven.


Auteur
A.C.H. (Ernst) van Vuuren
Docent Godsdienst (locatie Apeldoorn)