Zoeken

Ondernemings- en studentenraad

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad van het Hoornbeeck College behartigt de belangen van de organisatie en denkt mee in bestuurlijke beslissingen. ‘Be a critical friend’, is ons motto.

De OR heeft een goede en open relatie met het College van Bestuur (CvB) maar stelt ook kritische vragen over beleid, bestuur en operationele zaken. Dat is precies waarvoor de OR in het leven is geroepen. De overheid heeft het toezicht op scholen verminderd, maar heeft bij wet meer inspraak gegeven aan partijen die dichterbij de school staan: de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Elke maand spreekt de OR met het CvB zodat beide partijen weten wat er speelt. Bij nieuwe beleidsstukken wordt altijd het advies van de OR gevraagd en de OR kan ongevraagd adviezen geven over bestaand beleid. Voor wijzigingen in arbeidsvoorwaarden heeft het CvB de instemming van de OR nodig.

Om de medewerkers van het werk van de OR op de hoogte te stellen, worden verslagen op intranet gepubliceerd.

De ondernemingsraad telt 11 leden die evenredig de locaties vertegenwoordigen. Intern zijn er drie commissies gevormd met de volgende portefeuilles: Onderwijs & Communicatie, Financiën & Organisatie, Personeel & Veiligheid.


 

Samenstelling OR:

 • H. van Hartingsveldt, voorzitter OR (docent Welzijn, Goes)
 • A. Hoogendoorn, secretaris (docent Gezondheidszorg, Amersfoort)
 • P.M. Meijer, 2e voorzitter (docent Economie, Amersfoort)
 • J. Bal (docent Economie, Amersfoort)
 • M.H. ten Brinke (docent Gezondheidszorg, Welzijn, Kampen)
 • drs. C.M. Cousijnsen (docent Welzijn, Amersfoort)
 • J.C. Euijen (docent Economie, Rotterdam)
 • H. Lindhout MSEN (docent Gezondheidszorg, Gouda)
 • mr. M.W. de Korte (docent Economie, Apeldoorn)
 • F. van der Maas (docent Economie, Goes)
 • J. Verschoor (docent Welzijn, Rotterdam)

Ambtelijk secretariaat:

 • mw. H.J. Henniphof (Amersfoort)  

Voor vragen, informatie, neem gerust contact op! Mail naar: or@hoornbeeck.nl.

Lees meer >>

Studentenraad

De studentenraad is een jong team met enthousiaste studenten van het Hoornbeeck College. De raad bestaat uit 15 studenten. Zij zijn gekozen door hun medestudenten en vertegenwoordiger de zes locaties van de school: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam.

De studentenraad denkt mee met het beleid van de school. Onderwijskundige vernieuwingen, nieuwbouw of verbouw van een van de huidige gebouwen, officiële regelingen, onderwijs en examinering, veiligheid, zomaar enkele onderwerpen die regelmatig op de agenda staan.

Vergaderingen

De studentenraad vergadert eens in de twee maanden met het College van Bestuur. Ook vindt er regelmatig een gezamenlijk overleg plaats met de ondernemingsraad van de school en de raad van toezicht. De leden van de raad komen niet alleen van vijf locaties, zij volgen ook verschillende opleidingen. Hierdoor hebben ze met elkaar een breed overzicht van de gehele school.

Kortom: de studentenraad vormt de verbinding tussen de school en het bestuur.


 

Samenstelling

De studentenraad is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van de locaties: 4 leden uit Amersfoort, 1 lid uit Apeldoorn, 2 leden uit 1 lid uit Goes, 2 leden uit Kampen 1 lid uit Gouda en 2 leden uit Rotterdam. In het cursusjaar 2015-2016 is de samenstelling als volgt:

Amersfoort:

 • Rosanne van Arkel (secretaresse) - sector Welzijn
 • Marion van Horssen - sector Economie & Handel
 • Maarten Otten - sector Economie & Handel

Apeldoorn:

 • Bram Evers (2e voorzitter) - sector Economie & Handel
 • Tjitske Schouten - sector Gezondheidszorg

Goes:

 • Nelique Meeuse - sector Gezondheidszorg

Kampen:

 • Reinier Alblas (voorzitter) - sector Economie & Handel
 • Rob van der Spek - sector Economie & Handel

Rotterdam:

 • Dirk van Verseveld - sector Economie & Handel
 • Henriëtte Vinke - sector Economie & Handel

Gouda

 • Willemien Boersma - sector Welzijn

Wil je een berichtje sturen naar de studentenraad? Stuur een mail naar studentenraad@hoornbeeck.nl

Lees meer >>

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
254