Zoeken

Ondernemings- en studentenraad

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad van het Hoornbeeck College behartigt de belangen van de organisatie en denkt mee in bestuurlijke beslissingen. ‘Be a critical friend’, is ons motto.

De OR heeft een goede en open relatie met het College van Bestuur (CvB) maar stelt ook kritische vragen over beleid, bestuur en operationele zaken. Dat is precies waarvoor de OR in het leven is geroepen. De overheid heeft het toezicht op scholen verminderd, maar heeft bij wet meer inspraak gegeven aan partijen die dichterbij de school staan: de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Elke maand spreekt de OR met het CvB zodat beide partijen weten wat er speelt. Bij nieuwe beleidsstukken wordt altijd het advies van de OR gevraagd en de OR kan ongevraagd adviezen geven over bestaand beleid. Voor wijzigingen in arbeidsvoorwaarden heeft het CvB de instemming van de OR nodig.

Om de medewerkers van het werk van de OR op de hoogte te stellen, worden verslagen op intranet gepubliceerd.

De ondernemingsraad telt 11 leden die evenredig de locaties vertegenwoordigen. Intern zijn er drie commissies gevormd met de volgende portefeuilles: Onderwijs & Kwaliteit, Financiën & ICT, Personeel & Veiligheid.


 

Samenstelling OR:

 • P.M. Meijer, voorzitter OR (docent Economie, Amersfoort)
 • A. Hoogendoorn, secretaris (docent Gezondheidszorg, Amersfoort)
 • J. Verschoor, 2e voorzitter (docent Welzijn, Rotterdam)
 • G. van Appeldoorn (docent Economie, Amersfoort)
 • drs. C.M. Cousijnsen (docent Welzijn, Amersfoort)
 • A.J. Eskes (docent Techniek, Rotterdam)
 • H. Haase (docent Economie, Apeldoorn)
 • H. van Hartingsveldt (docent Welzijn, Goes)
 • H. Lindhout MSEN (docent Gezondheidszorg, Gouda)
 • A.J. Pater (docent Economie, Kampen)
 • mw. mr A.C. Rijksen - Nieuwenhuis (docent Techniek, Rotterdam)

Ambtelijk secretariaat:

 • mw. E. Fokker - Nieuwenhuis (Amersfoort)  

Voor vragen, informatie, neem gerust contact op! Mail naar: or@hoornbeeck.nl.

Lees meer >>

Studentenraad (SR)

De studentenraad is een jong team met enthousiaste studenten van het Hoornbeeck College. De raad bestaat uit 15 studenten. Zij zijn gekozen door hun medestudenten en vertegenwoordiger de zes locaties van de school: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam.

De studentenraad denkt mee met het beleid van de school. Onderwijskundige vernieuwingen, nieuwbouw of verbouw van een van de huidige gebouwen, officiële regelingen, onderwijs en examinering, veiligheid, zomaar enkele onderwerpen die regelmatig op de agenda staan.

Vergaderingen

De studentenraad vergadert eens in de twee maanden met het College van Bestuur. Ook vindt er regelmatig een gezamenlijk overleg plaats met de ondernemingsraad van de school en de raad van toezicht. De leden van de raad komen niet alleen van vijf locaties, zij volgen ook verschillende opleidingen. Hierdoor hebben ze met elkaar een breed overzicht van de gehele school.

Kortom: de studentenraad vormt de verbinding tussen de school en het bestuur.

Samenstelling

De studentenraad is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van de locaties: 4 leden uit Amersfoort, 2 leden uit Apeldoorn, 2 leden uit Goes, 2 leden uit Gouda, 2 leden uit Kampen en 3 leden uit Rotterdam. In het cursusjaar 2018-2019 is de samenstelling als volgt:

Amersfoort:

 • Shan Eikelboom
 • Leonard Flier
 • Marleen Maters
 • Joshua Vinke

Apeldoorn:

 • Myrthe Jonker (secretaresse SR)
 • Rianne Pul

Goes:

 • Mart de Leeuw (vicevoorzitter SR)
 • Bas van de Kruisweg

Gouda:

 • Annelot van der Vaart
 • Emma Langerak

Kampen:

 • Jonathan van der Veen (voorzitter SR)
 • Marius den Hollander

Rotterdam:

 • Jaap Aarnoudse
 • Else Grootenboer
 • Alwin Leeuwis

Op dit moment zijn er geen vacatures. 

Als je iets weet waar de Studentenraad aan kan werken, meld het dan bij de leden van de Studentenraad!
Wil je een berichtje sturen naar de studentenraad? Stuur een mail naar studentenraad@hoornbeeck.nl

Lees meer >>
254