Zoeken

Management aan het woord

W.J. de Potter

Identiteit

De identiteit van het Hoornbeeck College begint wat betreft De Potter in de reformatorische grondslag. “We baseren ons op de Bijbel en dat vertaalt zich in twee lijnen. Ten eerste: Gods Woord geeft ons handvatten voor het goede leven. Neem de Tien Geboden, die geven we onze jongeren graag mee. Maar de Bijbel gaat ook dieper – dat is de tweede lijn - en wijst ons de weg naar de zaligheid in Jezus Christus”. 

Behulpzaam

De cultuur op het Hoornbeeck College hoort volgens De Potter ook nadrukkelijk bij de eigen identiteit. “We zijn open, staan dicht bij de student, zijn behulpzaam en koesteren onze gemoedelijke sfeer.

Koud

De Potter realiseert zich terdege dat het uitdragen van de reformatorische identiteit niet iedereen komt ‘aanwaaien’. “Je ziet bij docenten soms de worsteling hoe ze de boodschap levend kunnen maken bij studenten. Laatst vertelde een docent: ik voel me zelf zo koud als een steen. Ik moet het bij de dagopening hebben over een levende relatie met de Heere, maar voel die niet. Bij dat soort worstelingen gaan we het gesprek met elkaar aan en ondersteunen collega’s elkaar. Beleid op dit punt werkt niet, het gesprek aangaan wel”.

Hartsmomenten

Tegelijkertijd ‘doet’ het Hoornbeeck College wel veel aan identiteit. “Een themadag over leidinggeven aan identiteit bijvoorbeeld. Dan komen de verhalen naar boven, de moeilijke maar ook de mooie. Hartsmomenten noem ik dat. Dat een docent me vertelt dat hij zo’n mooi gesprek over levensvragen had met een jongere. Die verhalen wil ik graag horen en moeten we delen met elkaar".

Reformatorisch mbo, dringend nodig

Is reformatorisch mbo wel nodig na de reformatorische basis- en middelbare school? Die vraag krijgt de voorzitter College van Bestuur wel eens gesteld. “Men gaat er dan vanuit dat jongeren van 16 tot 21 jaar wel klaar zijn voor de maatschappij. Maar juist in deze levensfase maken ze fundamentele keuzes. Ze twijfelen, komen met vragen en stellen zaken ter discussie. Dat hoort bij hun leeftijd. Dan is het belangrijk dat er mensen naast ze staan".

267